KOBİ’ler Güvenlik Endişesine Rağmen Bütçe Ayıramıyor

ESET, 700’den fazla KOBİ ölçeğindeki şirketi siber tehditleri algılama ve bunlara yanıt verme yetenekleri kapsamında sektörlerine göre inceledi. Bazı sektörler kurum içi siber güvenlik becerilerine çok güvenirken diğerleri dışarıdan siber güvenlik sağlamak için bir uzmandan destek almayı tercih ediyor.

Her geçen gün tehdit algılamaları artıyor. Şirketlerin siber güvenlik tedbirleri alma konusunda yeterli hıza ulaşamaması tehlikeyi artırıyor. Büyüyen siber güvenlik riski dünya genelindeki mevcut ekonomik ortam nedeniyle harcamalarını azaltmak zorunda kalan KOBİ’lerin yaşadığı ortak bir sorun olarak öne çıkıyor. ESET’in yaptığı araştırma sektörler bazında KOBİ’lerin siber güvenlik yaklaşımlarına ışık tutuyor.

İşletmeler ve profesyonel hizmetler

Araştırma verileri işletme ve profesyonel hizmet sektöründeki KOBİ’lerin dörtte birinden fazlasının (yüzde 26) kurum içi siber güvenlik uzmanlıklarına çok az güven duyduğunu veya hiç güvenmediğini gösteriyor. Üçte birinden daha azı (yüzde 31) ekiplerinin en son tehditleri algılayacağına pek güvenmiyor. Üçte biri (yüzde 33) bir siber saldırının temel nedenini belirlemekte zorlanacaklarına inanıyor. İşletme ve profesyonel hizmet sektöründeki 10 KOBİ’den neredeyse 4’ü (yüzde 38) güvenliklerini şirket içinde yönetiyor, bu da KOBİ’lerin ortalamasından (yüzde 34) fazla. Yarısından fazlası (yüzde 54) bunun yerine dışarıdan hizmet almayı tercih ediyor. Bununla birlikte, ek yüzde 8’lik bir bölüm de önümüzdeki 12 ay içinde siber güvenliklerini dışarıdan sağlamayı düşünüyor. İşletme ve profesyonel hizmet sektöründeki KOBİ’lerin yalnızca yüzde 24’ü güvenlik yönetimini şirket içinde tutmayı tercih ediyor. Bu, ankete katılan tüm sektörler arasında en düşük oran. Dörtte birinden fazlası (yüzde 26) tek bir güvenlik sağlayıcısına ve yüzde 40’ı birden çok sağlayıcıya dış kaynak sağlamayı tercih ediyor.

Finansal hizmetler

Finansal hizmet sektöründeki KOBİ’lerin neredeyse 10’da 3’ü (yüzde 29) şirket içi siber güvenlik uzmanlıklarına çok az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Yüzde 36’sı çalışanlarının siber güvenlik tehditlerini anladığına ya çok az güveniyor ya da hiç güven duymuyor. Finansal hizmet sektöründeki KOBİ’lerin yalnızca yüzde 26’sı bir siber saldırının temel nedenini belirlemekte zorlanacaklarına inanıyor. Bu oran KOBİ’lerin ortalamasından (yüzde 29) daha az. Finansal hizmet sektöründeki KOBİ’lerin yalnızca yüzde 28’i güvenlik işlerini şirket içinde yönetiyor; bu, anket yapılan tüm sektörler arasında en düşük oran. Neredeyse üçte ikisi (yüzde 65) bunun yerine dış kaynak kullanıyor. Bu oran KOBİ’lerin ortalamasından (yüzde 59) çok daha fazla. Finansal hizmet sektöründeki KOBİ’lerin dörtte birinden fazlası (yüzde 26) güvenlik yönetimini şirket içinde tutmayı tercih ediyor. Aynı oranda KOBİ, tek bir tedarikçiye dış kaynak sağlamayı tercih ederken, yüzde 39’u güvenliklerini birden fazla tedarikçiye yaptırmayı tercih ediyor.

Üretim ve endüstri

Üretim ve endüstri sektöründeki KOBİ’lerin üçte biri (yüzde 33), şirket içi siber güvenlik uzmanlıklarına çok az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Bu oran KOBİ’lerin ortalamasından (yüzde 25) daha fazla. 10 şirketten dördü (yüzde 40) çalışanlarının güvenlik tehditlerini algıladığına diğer sektörlere oranla daha az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Yalnızca yüzde 29’u, en kötüsü senaryoda bir siber saldırının temel nedenini belirlemekte zorlanacağını düşünüyor. Üretim ve endüstri sektöründeki her 10 KOBİ’nin sadece 3’ü (yüzde 30) güvenliklerini şirket içinde yönetiyor. Yarıdan fazla şirket (yüzde 63) bunun yerine güvenliklerini dışarıdan sağlamayı tercih ediyor ki bu, tüm sektörler arasında en yüksek ikinci oran. Üretim ve endüstri sektöründeki KOBİ’lerin üçte biri (yüzde 33) siber güvenlik yönetimini şirket içinde tutmayı tercih ediyor; bu, sektörler arasında en yüksek oran. Yalnızca yüzde 24’ü tek bir güvenlik tedarikçisine ve yüzde 35’i birden çok tedarikçiye dış kaynak sağlamayı tercih ediyor.

Perakende, toptan satış ve dağıtım

Perakende, toptan satış ve dağıtım sektöründeki KOBİ’lerin beşte dördü (yüzde 80) şirket içi siber güvenlik uzmanlıklarına orta veya yüksek düzeyde güven duyuyor; bu, tüm sektörler arasında en yüksek oran. Bu oran, siber güvenlik konusunda BT ekibinin uzmanlığına üretim sektöründe görülenden çok daha fazla güven (yüzde 67) duyulduğunu gösteriyor. Perakende, toptan satış ve dağıtım sektöründeki KOBİ’lerin dörtte üçü (yüzde 74) çalışanlarının güvenlik tehditlerini anladıklarına orta veya yüksek düzeyde güven duyarken, finansal hizmet sektöründeki KOBİ’lerde bu oran yüzde 64. Benzer şekilde, daha fazla perakende, toptan satış ve dağıtım sektöründeki KOBİ (yüzde 79), bir saldırının temel nedenini belirleme konusunda yeteneklerine diğer sektörlere göre daha fazla güveniyor. Perakende, toptan satış ve dağıtım sektöründeki KOBİ’lerin 10’da 4’ünden fazlası (yüzde 41), siber güvenliklerini kendi içlerinde yönetiyor. Yalnızca yüzde 53’ü güvenliklerini dışarıdan sağlıyor. Ancak, yüzde 6’sı gelecek yıl bunu yapmak istiyor.

Perakende, toptan ve dağıtım sektöründeki 10 KOBİ’den yaklaşık 3’ü (yüzde 31) güvenlik yönetimini şirket içinde tutmayı tercih ediyor. Aynı oranda şirket tek bir güvenlik tedarikçisine dış kaynak sağlamayı ve yüzde 28’lik bir kesim birden çok tedarikçiye dış kaynak sağlamayı tercih ediyor.

Teknoloji ve iletişim

Teknoloji ve iletişim sektöründeki KOBİ’lerin dörtte biri (yüzde 25) şirket içi siber güvenlik uzmanlıklarına çok az güveniyor veya hiç güvenmiyor. Bununla birlikte, sektördeki KOBİ’lerin çoğu (yüzde 78) çalışanlarının güvenlik tehditlerini anladığına diğerlerinden daha fazla güveniyor. Dörtte üçünden fazlası (yüzde 77), bir saldırı olması durumunda temel nedeni belirleme yeteneklerine güveniyor. KOBİ’lerin ortalamasından (yüzde 34) daha fazla teknoloji ve iletişim sektöründeki KOBİ (yüzde 37) siber güvenliklerini şirket içinde yönetiyor. Perakende sektöründeki şirketlere göre daha fazlası güvenliklerini dışarıdan sağlıyor (yüzde 53’e karşı yüzde 58). Teknoloji ve iletişim sektöründeki 10 KOBİ’den üçü (yüzde 31) güvenlik yönetimini şirket içinde tutmayı tercih ediyor. Buna karşılık, yüzde 23’ü tek bir tedarikçiye ve yüzde 36’sı birden fazla güvenlik tedarikçisine dış kaynak sağlamayı tercih ediyor.

Sahte bir güvenlik duygusu mu?

Belirli sektörlerdeki KOBİ’ler diğerlerinden daha çok güvende olduğunu düşünüp siber güvenlik yönetimine farklı yaklaşırken, bu KOBİ’ler genellikle siber güvenliklerini tamamen şirket içinde yönetiyor ve bu nedenle daha çok güvenlik duygusuna sahip olabiliyor. Şirket içi yönetimin tercih edildiği durumlarda, düzenli üçüncü taraf güvenlik denetimlerinin yanı sıra güvenlik politikalarının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi önerilir.

2022 ESET KOBİ Dijital Güvenlik Hassasiyeti Raporu, artan bu ihtiyaçlar doğrultusunda KOBİ’lerin yönelimini net olarak açıklıyor. Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 32’si uç nokta algılama ve yanıt (EDR), XDR veya MDR kullandığını bildirdi ve yüzde 33’ü önümüzdeki 12 ay içinde bu teknolojiden yararlanmayı planlıyor. Teknoloji ve iletişim (yüzde 69), üretim ve endüstri (yüzde 67) ve finansal hizmetler (yüzde 74) sektörlerindeki KOBİ’lerin çoğunluğu güvenlik ihtiyaçlarını dışarıdan sağlamayı tercih ediyor.

Etiketler: ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?