İş Dünyasında BT Proje Yönetiminin Önemi Artıyor

Sektörel bazda değişen dinamikler ve dijital dönüşüme bağlı olarak BT yöneticilerinden hedeflerine ulaşmaları için sürekli gelişim göstermeleri bekleniyor. Dijital dönüşüm kapsamında şirketlerin sadece donanımlarını yükseltmeleri ve yazılım güncellemeleri yapmaları yeterli görülmüyor. Şirketlerin her iş sürecinde inovasyonu ortaya çıkarmaları için BT proje yönetiminden destek almalarının, değişen dijital dünyaya ayak uydurmaları için önemli olduğu biliniyor. Uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye tarafından BT proje yöneticilerinin yüksek performanslı birer proje yöneticisi olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan “BT Proje Yönetimi” kursu 13 Eylül’de başlıyor.

Günlük hayatı kolaylaştırarak iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen ve özellikle işletmelerdeki iş süreçlerini kolaylaştıran yazılımlar, rekabet avantajı da sağlıyor. İşletmelerdeki BT proje yöneticileri geliştirilen projelerin planlanması, oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgili tüm süreçlerde liderlik rolünü üstleniyor. Proje kapsamında tanımlanan hedefleri hayata geçirmek için birincil sorumluluğa sahip olan BT proje yöneticilerinden görev tanımı gereği teknik bilginin yanı sıra güçlü iletişim becerilerine de sahip olması bekleniyor. Şirketlerin dijitalleşmesi, proje süreçlerinin verimliliği, tutarlılığı ve kalitesini artırmaya yardımcı olurken dijitalleşen farklı sektörlerdeki projeleri hayata geçirecek ve süreci en uygun şekilde yönetecek proje yöneticilerine ihtiyacı da artırıyor. Uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye eğitmeni KoçSistem Teknoloji Mimarisi Yöneticisi Dr. Emir Turna ile oluşturulan “BT Proje Yönetimi” kursunda, bilişim teknolojileri alanındaki projelere dair her şey en ince ayrıntısıyla ele alınıyor.

Dijitalleşme Rekabet Avantajı Sağlıyor

Çeşitli sektörlerdeki pek çok farklı şirket dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu anlıyor ve bu bağlamda operasyonlarını dijitalleştiriyor. Hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında projelerin bütçeyi aşmadan ve zamanında teslim edilmesi ise büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda şirketlerin bir yazılım projesinin başlangıç aşamasından yürütme aşamasına kadarki tüm süreçlerin geliştirilmesinde aktif rol alacak iletişimi kuvvetli proje yöneticilerine ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Laba Türkiye eğitmeni KoçSistem Teknoloji Mimarisi Yöneticisi Dr. Emir Turna, ‘’BT Proje Yönetimi’’ kursunda katılımcıların mesleğe dair deneyim kazanacaklarının altını çiziyor.

BT Proje Yöneticiliği En İnce Detaylarıyla Ele Alınacak

Bilgi Teknolojileri alanındaki proje yönetimine odaklanan yüksek performanslı bir proje yöneticisi olmanın temellerinin aktarılacağı ‘’BT Proje Yönetimi’’ kursunda katılımcılar, kurumsal düzeydeki şirketlerde kullanılan proje yönetim süreçlerinin gelişimini tüm detaylarıyla inceleme fırsatı yakalayacak ve bu sayede kritik analitik beceriler kazanacak. Kurs boyunca yol haritalarının, proje yönetim bilgi alanlarının, farklı seviyelerde farklı bilgi alanları ile ilgili izlenilmesi gereken yaklaşımların ele alınacağı ve katılımcıların deneyim kazanacağını aktaran uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye eğitmeni KoçSistem Teknoloji Mimarisi Yöneticisi Dr. Emir Turna, katılımcıların kurs sayesinde yazılım projelerinin tüm süreçlerinde yer alacaklarına dikkat çekiyor. Laba Türkiye’deki ‘’BT Proje Yönetimi’’ kursu, 13 Eylül 2022 itibarıyla başlıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?