Yeni Trend Şehir Dışından Çalışmak

Eskiden üst sınıf şirketlerde işe girmek istediğinizde bu işi bulmak ve bu işte çalışmak için büyük bir şehre taşınmanız gerekirdi. Ancak COVID-19 ve bu pandeminin dünya çapında tetiklediği uzaktan çalışma zorunlulukları bu durumu değiştirdi.

İşler sanal ortama geçtikçe, Citrix, tarafından yapılan yeni araştırma, lokasyonun kariyer başarısı ve fırsatları için kritik önemini daha önce hiç olmadığı yitirdiğini gösteriyor. Sonuç olarak pek çok çalışan da şehirlerde yer alan bölgeleri terk ediyor.

Citrix, salgın sonucunda büyük şehirlerdeki yaşam algılarının nasıl değiştiğini görmek için kısa süre önce ABD’li 2000 bilgi çalışanıyla bir anket gerçekleştirdi. Araştırmanın çarpıcı bulguları arasında şu bilgi yer alıyor: Ankete katılan her dört kişiden biri, uzaktan çalışabildiği için şehirde ikamet ettiği yeri terk etmiş ya da terk etmeyi planlıyor.

Üretkenlik sınır tanımıyor

Ankete katılan çalışanların çoğu (yüzde 37’si), taşınmalarının esas nedeni olarak işlerinin artık yüzde 100 uzaktan hale geldiğini ve bu durumun kalıcı olacağını gösteriyor. Çalışanların yüzde 25’lik diğer bir kısmı, ofise artık yalnızca haftada bir kere gitmeleri gerektiğini belirtiyor. Ancak belki de en kayda değer bulgu, yüzde 22’lik bir kısmın, pandeminin işlerini herhangi bir yerden yapabileceklerini ve aynı derecede üretken olup kendilerini işe verebileceklerini kanıtladığını söylemesi.

Citrix Strateji Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Direktörü Tim Minahan şunları söylüyor:
“Birçok şirket, görmenin inanmak olduğu düşünce yapısına sahip. Çalışanlarını göremezlerse çalıştıklarına inanmıyorlar. Bizim araştırmamız tam tersini ileri sürüyor. Çalışanların günlerini çamaşır yıkayarak ya da Netflix izleyerek geçirdiği gibi yanlış anlamalar olmasına rağmen rakamlar, uzaktan çalışanların çoğunun ofiste oldukları zamanlara kıyasla işe daha fazla vakit ayırdığını, daha fazla odaklanabildiğini ve daha üretken olabildiğini gösteriyor. Şirketler, düşünce yapılarını adapte ederek ve esnek çalışma modelleri benimseyerek, çalışanlarının tam potansiyelini açığa çıkarıp işlerini öteye taşıyabilirler.”

Tuğlalar yerini tıklamalara bırakıyor

Büyük şehirler ve şehir hayatı, bariz nedenlerden ötürü tarih boyunca kariyer başarısı elde etmenin anahtarı olarak görüldü. Büyük şirketler için iş merkezi görevi gören şehirler, insanlar ve fırsatlarla dolup taşıyor. Ancak, şirketler gayrimenkul stratejilerini yeniden tasarlarken pek çok ofis şu anda kapalı ve gelecekleri de belirsiz olduğu için, durum artık böyle değil.
• Ankete katılan çalışanların yüzde 44’ü, pandemi nedeniyle şirketlerin şehirlerdeki ofis alanlarını küçülteceğine inanıyor.
• Yüzde 16’lık bir kısım, tesislerin tamamen kapatılacağını söylüyor.

Sonuç olarak, ABD’li bilgi çalışanlarının yarısından fazlası (yüzde 69’u), kariyer başarısı söz konusu olduğunda ofislere yakın olmanın onlara avantaj sağladığına artık inanmıyor. Yalnızca yüzde 21’lik bir kısım, iş potansiyelleri söz konusu olduğunda şehir içinde bir konumun önemli olduğunu düşünüyor.

Başarılı olmak için alan yaratılıyor

COVID-19’un zorunlu kıldığı büyük uzaktan çalışma deneyi gerçekleşirken, pek çok şirket üretkenliğin her yerden mümkün olduğunu görmeye başlıyor. Ayrıca, çalışanlarına başarılı olmak için ihtiyaç duydukları alanı vererek, iş ve hayat arasında daha sağlıklı bir denge kurmalarına yardımcı olabileceklerini, bunun karşılığında da çalışanlarının katılımlarını ve performanslarını artırabileceklerini fark etmeye başlıyor.

Citrix’in Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (Centre of Economics and Business Research – Cebr) ile 2019 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre esnek çalışma modelleri, yılda 11,9 milyar saati -ya da kişi başına 105 saati- kişisel faaliyetler ve boş zaman faaliyetlerine ayrılabilecek hale getirebilir.

Bu bağlamda bakıldığı zaman, Citrix’in yaptığı en son ankete katılan bilgi çalışanlarının %28’inin şehirde yaşamayı bir dezavantaj olarak görmesi hiç şaşırtıcı değil.

İleriye götüren yeni bir yol inşa ediliyor

Pandeminin şehirler üzerindeki gerçek, uzun vadeli etkisinin ne olacağı net değil. Ancak net olan bir şey var: Bilgi çalışanlarının çoğu, işlerine eskiden olduğu gibi dönme konusunda isteksiz. Hatta Citrix anketine katılan çalışanların yüzde 32’si, her yerden çalışabilecekleri yüzde 100 uzaktan bir pozisyon karşılığında maaşlarından kesilmesini kabul etmeye istekli olduklarını belirtti.

Minahan bu bilgilerin ışığında şunları söyledi: “Şirketlerin iş gücü modellerini ve iş gücü stratejilerini yeniden tasarlamaları ve iş gücünün yakın gelecekte içinde çalışacağımız öngörülemeyen iş ortamının gerektireceği kaynakları dinamik bir şekilde yönetebilmesini sağlayacak esnek modelleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor.”

Sonuç ne olursa olsun, şehirlerin geleceği henüz belirsiz. Esnek çalışma modelleri ve bu modellerin sunabileceği avantajlar da nihayetinde şehir hayatının sunduğu avantajlardan daha büyük olabilir.

Etiketler: ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?