Türkiye’deki BT Liderlerinin Yüzde 40’ı Yapay Zekâ Konusunda Şüpheli

Equinix, teknoloji karar vericileri ile görüşerek hazırladığı Equinix 2023 Küresel Teknoloji Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları; Türkiye’deki işletmelerin yüzde 93’ünün yapay zekâdan faydalanmayı sürdürdüğünü ve yapay zekâyı destekleyecek altyapıyı oluşturmanın bir öncelik olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Equinix 2023 Küresel Teknoloji Trendleri Araştırması’na göre Türkiye’deki 10 BT liderinden dördü (yüzde 40), mevcut BT altyapılarının, sektörler arasında yaygın olarak benimsenmesine rağmen yapay zeka (AI) teknolojisinin taleplerine tam olarak hazır olmadığına inanıyor. BT liderlerinin şirketlerindeki yapay zekâ gelişmeleriyle ilgili sorulara verdiği yanıtları inceleyen araştırma, teknolojinin hem işletmeden işletmeye hem de işletmeden tüketiciye sektörlerdeki uygulamalarda hızla yayıldığı bir yıllık önemli yapay zekâ atılımlarının ardından gerçekleştirildi.

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, araştırmaya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“Türkiye ve dünya çapındaki teknoloji liderleri, yapay zekânın işletmelerine entegrasyonunu hızlandırıyor. Yapay zekâ, artık modern bir kuruluşa güç veren akıllı ve otonom sistemleri etkinleştirmek için giderek daha kritik bir yetkinlik haline geliyor. Araştırmaya göre Türkiye’deki kuruluşlar en çok e-ticaret (yüzde 95) alanında yapay zekâyı kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor. E-ticaretin ardından ise siber güvenlik (yüzde 94) ve BT operasyonları (yüzde 93) geliyor. Günümüzde yapay zekâ kullanımını en üst düzeye çıkaramayan işletmeler rekabette geride kalma ihtimaliyle yüzleşirken, bu teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen kuruluşlar daha sürdürülebilir bir dijital gelecek çabaları sayesinde daha hızlı inovasyon yapabilecekler.”

Yapılan araştırma, yapay zekâ kullanımının tüm endüstri sektörlerinde artışta olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’den ankete katılan 100 BT karar vericisinin yüzde 93’ü, yapay zekânın avantajlarından yararlanmak istediğini ve yapay zekâyı birden çok temel işlevde kullandığını veya kullanmayı planladığını belirtti. Dünya çapında ankete katılan 2.900 BT karar vericisinin görüşleri ile aynı oran globalde yüzde 85’te kaldı.

Doğru yapay zekâ modellerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesinin, birden çok buluta ve veri aracısına yayılabilen hem dahili hem de harici veri kaynaklarına güvenli ve yüksek hızlı erişime bağlı olduğunu belirten Equinix Kıdemli Teknoloji Uzmanı Kaladhar Voruganti, “Örneğin, kuruluşlar kendi özel üretken yapay zekâ çözümlerini oluşturmaya başlarken, gizli verilerini harici veri kaynaklarına ve yapay zekâ modellerine yüksek hızlı erişimle özel ve güvenli bir yerde işlemek isteyebilirler. Ayrıca uçta daha fazla verinin üretildiği bir döneme giriyoruz. Bu nedenle, yapay zekâ işlemenin performans, gizlilik ve maliyet nedenleriyle uca taşınması gerekir. Bu gereksinimleri karşılamak için teknoloji liderleri, yapay zekâ model eğitiminin ve model çıkarımının farklı konumlarda gerçekleşebileceği hibrit çözümler uygulayabilir. Nihayetinde işletmeler, ölçeklenebilir yapay zekâ çözümleri oluşturmak için BT çerçevelerinin, büyük ve çeşitli veri kümelerinin gerekli veri alımını, paylaşımını, depolanmasını ve işlenmesini sağlayıp sağlayamayacağını sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir” dedi.

EMEA’daki BT liderlerinin, altyapılarının yapay zekanın ihtiyaçlarını karşılama yeteneği konusundaki yanıtları Asya-Pasifik (yüzde 44) ve Amerika’daki (yüzde 32) BT liderlerinin yanıtlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 49 ile EMEA bu konuda en fazla belirsizliğe sahip bölge oldu. Aynı oran, Türkiye’de ise yüzde 40 olarak sonuçlandı.

Yapılan araştırmada, dijital altyapı güncellemelerine ek olarak, globalde BT ekiplerini büyütenlerin veya büyütmeyi planlayanların yüzde 37’sinin, Türkiye’de ise yüzde 43’ünün yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı aradığı ortaya çıktı. Böylece, BT ekiplerinin dijital altyapının dağıtımını optimize etmesini sağlamak için duyulan eğitim ve iş birliği ihtiyacı da öne çıkmış oldu.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?