Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması 10’uncu Yılında

Küreselleşen ekonominin yaşandığı büyük rekabet ortamı, Ar-Ge’yi hayatta ve ayakta kalmanın omurgası haline getirdi.

Ar-Ge’ye yatırım yapan ülke ve şirketlerin aldığı verimin olağan üstü derecede yüksek olması Türkiye’deki şirketleri bir yandan Ar-Ge yatırımlarını artırmaya, öte yandan da daha verimli bir hale getirmeye zorluyor. Şirketlerin rekabet güçlerine ve kârlarına büyük katkılar yapan Ar-Ge yatırımları umut verici bir biçimde Türkiye’de de her sene biraz daha artıyor.

Türkiye’nin Ar-Ge’deki yatırımlarını 10 yıldır hassas analiz metotlarıyla takip eden Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması etkin bir referans kaynağı olma görevini bu sene de yerine getirmeye hazırlanıyor.

Global rekabet ortamında başarılı olmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiği artık her kesim tarafından bilinip kabul görüyor.

Ar-Ge harcaması yüksek ülkelerin rekabette yarattığı fark, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde bu alana yönelik yatırımların artmasını motive ediyor.

2013 yılından bu yana 10 yıl üst üste Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 yılında da firmalarımızın Ar-Ge performansını tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması Türkiye’nin Ar-Ge performansını sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya anlatıyor. Bu amaçla bu yıl raporun İngilizce versiyonu tüm dünyadaki 6500 VIP adrese özel olarak ulaştırılacak. Rapor ayrıca ulusal ve uluslararası basın ile de paylaşılacak. 28 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan araştırmaya son katılım tarihi ise 30 Haziran 2023 olacak.

10’uncu yılında ayakları yere sağlam basan bir araştırma

Ülkelerin adeta seferberlik ilan ederek Ar-Ge çalışmalarını desteklediği yeni dünya düzeninde Ar-Ge harcamaları yalnızca bir ülkenin araştırma-geliştirme faaliyetlerine verdiği önemi göstermiyor, aynı zamanda o ülkenin gelecekteki teknolojik ilerleme ve ekonomik büyümesine dair ipuçları veriyor.

“Pandemi dönemi, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar gösterdi. Tıp sektörünün Ar-Ge çalışmaları bir yandan hayat kurtarıyor öte yandan medeniyetimizi koruyor.

Uluslararası itibarını ve referans değerini artırmak için her yıl yeni adımlar atan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması bir yandan Türkiye’nin bir bilgi toplumu olarak algılanmasına katkılarda bulunurken öte yandan, Türkiye şirketlerinin itibarına katkı yapıyor. Ar-Ge çalışması bu yıl da ülkemizin konuyla ilgili referans raporu olacak. Raporu içeren kitap, Cumhurbaşkanlığından üniversite rektörlerine, Teknoparkların Yönetimlerinden İhracatçı Birliklerine ve yurt dışındaki ilgili merkezlere kadar ulaştırılacak.

Dünyanın en iyi 100üniversitesinde yer alacak

Ar-Ge rapor kitabı Hard Copy ve Soft Copy formatlarda; ABD, Almanya, BAE, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya’da inovasyon ile teknoloji alanında haber üreten basın mensuplarından oluşan 3 bin VIP kişiye ulaştırılırken, Dünya Bankası, IMF, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, R&D Management Conference Office (RADMA) teşkilatlarına ve aralarında Oxford, Stnaford, Harvard, Cambrige, Kaliforniya, Melboune, California İnstitute of Technology, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Princeton, Yale, Chicago Üniversitesi, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Columbia University, Seoul National University’nin olduğu dünyanın en iyi 100 üniversitesinde de yerini alacak.

Dünya yatırım pazarında Türkiye’yi layık olduğu konuma getirecek olan söz konusu veriler aynı zamanda ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan yurt içinde 45 bin tekil dataya, dijital news letter yoluyla dijital formatta aktarılacak.

Doğru bilgi güçtür

2013’ten beri Turkishtime tarafından yürütülen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, her yıl olduğu gibi 10’uncu yılında da Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını açıklayan firmalar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuyla Ar-Ge datası paylaşan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlanacak.

Firmaların 2022 yılı Ar-Ge harcamaları, 2022’de yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2023 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2022 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2022 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

Ar-Ge 250 araştırmasından başlıklar…

• En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma

• En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma

• Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100

• Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50

• Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50

• Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri

• Teknoparklar-Teknoloji Transfer Ofisleri

• Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri

• Ar-Ge’de üniversite – sanayi iş birlikleri

• Ar-Ge destekleri

• Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?