Teknoloji Sektöründe Kadınlara Yeni Alanlar

Kadınlar, teknoloji sektöründe azınlıkta olmayı avantaja dönüştürüyor.

Son dönemde Avrupa ülkelerinde teknoloji sektöründe yüzde 43’lük bir istihdam artışı yaşanıyor. Bu artışın 2030 yılına kadar her yıl %5’ten fazla büyüyeceği tahmin edilirken, şirketlerde kadınlar hala teknoloji çalışanlarının yalnızca yüzde 22’sini oluşturuyor ve üst düzey rollerde az temsil ediliyor.

Oysa araştırmalar gösteriyor ki en az yüzde 30’u kadınlardan oluşan yönetim ekipleri, yüzde 10’dan az kadın bulunanlardan daha iyi performans gösteriyor. Cinsiyet çeşitliliği ile yönetilen şirketlerin ortalamanın üzerinde kârlılığa ulaşmalarının yüzde 25 daha fazla olduğu görülüyor.

Michael Page Teknoloji İş Birim Direktörü Deniz Çakirgil Sezen, son dönemde teknoloji sektöründe çalışan kadınların azınlıkta olmalarına karşın, şirketlerin işe alımlarda kadın adaylara öncelik vermeye başladığını ifade ederek, bu alandaki az sayıdaki temsillerini kadınların, artık bir rekabet avantajına dönüştürebileceklerine dikkat çekiyor.

Cinsiyetler Arası Ücret Farkları ve Liderlik Pozisyonları

Sektörler genelinde brüt saat ücretlerine bakıldığında, kadınlar AB ülkelerinde erkeklerden yüzde 12,7 daha az kazanıyorlar. Teknoloji sektöründe ise liderlik rollerinde yeterince temsil edilmediği için kadınlar, ortalamada daha az kazanıyor. Çakırgil Sezen, cinsiyet temelli klişeler, işe alım ve terfi önyargıları gibi çeşitli faktörlerin, eskiye oranla az olsa da kadınlar ve erkeler arasındaki ücret farkına katkına bulunduğunu söylüyor. AB ülkelerinde CEO pozisyonlarının yalnızca yüzde 8’inde, yönetim kurulu üyeliği koltuklarının yalnızca yüzde 31’inde kadınlar oturuyor. Teknoloji sektöründe ise Avrupa’daki üst düzey teknoloji yöneticiliği (CTO) rollerinde yüzde 93 gibi ezici bir çoğunlukla erkekler bulunuyor. (LinkedIn verilerine göre). Teknoloji alanında çalışan kadınların terfi konusunda cinsiyet temelli önyargılara erkeklerden dört kat daha fazla maruz kaldığı görülüyor. Bunun yanında, kadınların yüzde 25’i iş-yaşam dengesi olmamasını teknoloji sektöründeki kariyerlerini bırakmalarının ana sebebi olduğunu belirtiyor.

Teknoloji Sektöründe Kadına İlerleme İmkanları

Liderlik pozisyonlarında kadınlara ihtiyacın kabul görmeye başlamasıyla, teknolojide kadınlara ilerleme imkânı sağlayan şirketler giderek artıyor.

Teknolojide cinsiyet çeşitliliği çağrısı nihayet ivme kazandığını belirten Deniz Çakırgil Sezen, üst düzey bir teknoloji rolü üstlenme şansını artırmak isteyen kadınların yapması gerekenleri şöyle sıralıyor:

  • Nitelikler Edinin: Kurslar, sertifika programları ve profesyonel gelişim fırsatları aracılığıyla teknik becerilerinizi ve sosyal becerilerinizi artırın ve geliştirin.
  • Fırsatları Kovalayın: Büyümenize ve ilerlemenize öncelik verme olasılıkları daha yüksek olduğundan, kişisel gelişim programları ve açıkça tanımlanmış kariyer yolları sunan kuruluşlara bakın.
  • Sektör Etkinliklerine Katılın: Yalnızca becerilerinizi ve bilginizi geliştirmenize yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda mükemmel iş ağları oluşturma fırsatları sağlayan konferanslara, yazılım yarışmalarına ve eğitim kamplarına katılın.
  • Güçlü Bir Portföy Geliştirin: Potansiyel işverenlere uzmanlığınızı göstermek için çalışmalarınızın kısa ve öz bir kaydını tutun ve güncelleyin.
  • Etkili İş Ağı Oluşturma Faaliyetleri Yürütün: LinkedIn profilinizi güncel tutun ve WITH gibi teknoloji sektöründe kadınları güçlendiren kuruluşlara katılın.
   İşe Alım Uzmanları ile İş birliği Yapın: Önde gelen teknoloji işverenlerinin kapsamlı bir küresel veri tabanına sahip olan ve iş arama sürecinizde değerli rehberlik sağlayabilecek Michael Page gibi işe alım uzmanlarının uzmanlığından yararlanın.

Teknoloji Sektöründe Kadınlar için Roller Çeşitleniyor

Kadınların daha çeşitli teknoloji rollerine girmesini sağlamanın yolu daha fazla görünürlük yaratmaktan geçiyor. Cinsiyet temelli inanışları kırarak, kadınların, siber güvenlik veya UX gibi teknoloji alanlarında da çalışabilecekleri rolleri üstlenmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Yapay Zekâ, teknolojide en hızlı büyüyen alanlardan biri olarak öne çıkıyor ve hırslı adaylar için ciddi kariyer fırsatları sunuyor.

Türkiye’de kadınlar bilişim sektöründe üç ana alanda görev alıyor: sistem analisti, bilgisayar programcısı ve veri giriş uzmanı. Türkiye’de kadınların yüzde 39’unun sistem analisti olarak çalıştığını; Bu oran Hollanda’da yüzde 20, ABD’de yüzde 34’tür.( Ekev Akademi Dergisi’nin bir bir araştırması). Bir diğer araştırmaya göre; Türkiye’de bilişim sektöründeki kadınların yüzde 44’ü bilgisayar programcısı olarak çalışırken; bu oranlar Hollanda’da yüzde 15 ve ABD için ise %36 olarak belirlenmiş. (Tijden, 1991, s.378).

Kadınlar genellikle Proje Yöneticisi, Scrum Yöneticisi, Hizmet Yöneticisi, Teslimat Yöneticisi ve Fonksiyonel Danışman gibi teknik pozisyonlardan ziyade daha işlevsel pozisyonlarda görev alıyor. Bu pozisyonlar mükemmel organizasyon becerileri, empati ve konuşma becerileri gerektiriyor.

Michael Page Teknoloji İş Birim Direktörü Deniz Çakirgil Sezen, Avrupa’da kadınların en çok aradığı üst düzey teknoloji rollerinin şirkete ve sektöre göre değişkenlik gösterdiğini, tercih ettikleri arasında UX Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları rollerinin önde geldiğini belirterek, aslında kadınların her tür teknoloji rolünde başarılı olabileceğinin de altını çiziyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?