Çalışanlar Geleneksel Çalışmanın Değişeceğini Düşünüyor

Dijitalleşme hem iş hayatını hem de özel hayatı derinden etkilemeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Çalışanların bu dönüşüme yaklaşımları ise iş dünyasının üzerinde en çok durduğu konular arasında yer alıyor.

Eleman.net, 22.400 kişinin katılımıyla tamamlanan “Dijitalleşme ve İş Hayatına Etkileri” başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre iş dünyası çalışanlarının büyük bölümü dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çalışanlar, teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramının ve çalışma yöntemlerinin ise kökten değişeceğini savunuyor.

Firmaların aradığı elemanı, iş arayanların ise aradığı işi bulduğu Türkiye’nin istihdam kaynağı Eleman.net, “Dijitalleşme ve İş Hayatına Etkileri” başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinden 22.400 kişinin katıldığı çalışma, iş dünyasının dijitalleşmenin getirdikleriyle ilgili görüşlerini yansıtıyor. Ankete katılanlar, dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını belirtirken, teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramının ve çalışma yöntemlerinin kökten değişeceğini düşünüyor.

İş hayatını zorlaştırdığını düşünenlerin oranı yüzde 6

Çalışmaya katılanların yüzde 67’si dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını belirtirken, yüzde 22’si teknolojik gelişmelerin iş hayatını dönüştürdüğünü, yüzde 6’sı iş hayatını zorlaştırdığını, yüzde 5’si ise herhangi bir etki yaratmadığını savunuyor.

Geleneksel çalışma yöntemlerinin değişeceğini düşünenlerin oranı yüzde 59

‘Teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramı ve çalışma yöntemlerinin kökten değişeceğini düşünüyor musunuz’ sorusuna, çalışmaya katılanların yüzde 59’luk bölümü evet değiştirecek şeklinde yanıt sundu. Katılımcıların yüzde 37’si kısmen değiştireceği, yüzde 4’ü ise değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtti.

İş hayatını en fazla etkileyen dinamiklerin başında yapay zeka ve dijital teknolojiler geliyor. Bu dinamiklerle ilgili olarak katılımcılar, ‘yapay zekanın ve dijital teknolojilerin gelişmeye devam etmesiyle insan iş gücünün yerini gelecekte yapay zekanın alacağını düşünüyor musunuz’ sorusuna yüzde 47 ile evet alacak yanıtını verirken, yüzde 40’ı kısmen alacağını, yüzde 10’u ise kesinlikle almayacağını yanıtını sundu.

Ankete katılanların yüzde 45’i kadın, yüzde 55’i erkek

Eleman.net’in “Dijitalleşme ve İş Hayatına Etkileri” başlıklı çalışmasına Türkiye genelinden yüzde 45 kadın, yüzde 55 erkek oranıyla 22.400 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 46’sını lise mezunları, yüzde 18’i lisans, yüzde 18’i ön lisans, yüzde 16’sı ilköğretim ve yüzde 2’si yüksek lisans şeklinde sıralandı. Katılımcıların büyük bölümünün yaş grupları ise sırayla yüzde 26 ile 21-25 yaş grubu, yüzde 21 ile 26-30 yaş grubu, yüzde 14 ile 31-35 yaş grubu, yüzde 14 ile 36-40 yaş grubu ve yüzde 10 ile 41-45 yaş arasındaki bireylerden oluştu.

Etiketler:

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?