Siber Güvenlikte Kadınlara Daha Fazla Fırsat Zamanı

Kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sini oluştururken, siber güvenlik iş gücünün tahmini olarak yalnızca yüzde 24’ü kadın. Aynı zamanda, siber güvenlik becerileri açığı tehlikeli derecede yüksek olmaya devam ediyor ve her şekil ve büyüklükteki kuruluşu etkileyen siber saldırıların hacmi her geçen gün artıyor.

BT sektörünün siber güvenlik gibi STEM odaklı kariyerlere kadınlar da dahil olmak üzere daha çeşitli bir profesyonel grubunu çekmek için daha fazla girişimde bulunması gerekiyor. Bu konuda toplu olarak bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da kadınları siber güvenlik odaklı rollere getirmek ve sektörde büyümeleri ve ilerlemeleri için anlamlı kariyer yolları oluşturmak için hala yapılması gereken çok iş var.

Bu mart ayında Dünya Kadınlar Ayı’nı kutlarken, Fortinet kadınların siber güvenlik alanında kariyerlerini geliştirmeleri veya kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmaları için fırsatlar yaratmak üzere yapılabilecek ve yapılması gereken çok şey olduğunu hatırlatıyor.

Çeşitlilik oranı yüksek ekipler oluşturmanın faydaları saymakla bitmiyor

Çok sayıda veri, kadınların genel iş gücü için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Örneğin, araştırmalar kadınların hangi sektörde olurlarsa olsunlar işyerine çok önemli sosyal beceriler getirdiklerini ve inisiyatif alma, iletişim kurma, dayanıklılık gösterme, ilişki kurma ve başkalarını geliştirme gibi alanlarda erkeklerden daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Başarılı bir şekilde daha çeşitli ekipler kuran kuruluşlar çeşitli faydalar elde ediyor. Çeşitlilik sadece bir işletmenin kârlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılığı ve yenilikçiliği artırır ve daha iyi problem çözme ve karar verme için temel oluşturuyor. Ayrıca, çeşitliliğe sahip şirketlerin yeni pazarları kazanma olasılığı yüzde 70, finansal hedeflere ulaşma olasılığı ise yüzde 120 daha yüksek.

Siber güvenlik alanında kadınlar için daha fazla fırsat yaratmanın üç yolu

2021’de Amerikalıların yüzde 53’ü kariyer değişikliği için işlerinden ayrıldı ve uzmanlar “Büyük İstifa”nın 2022’ye kadar devam edeceğine tanık oldu. Şu anda yeni sektörlerdeki fırsatları keşfetmek isteyen bu kadar çok profesyonel varken, siber güvenlik sektörünün yeni yetenekleri, özellikle de kadınlar gibi yeterince temsil edilmeyen gruplardan gelenleri alana çekmek için benzersiz programlar uygulaması için daha iyi bir zaman olamaz. İşte daha fazla kadının siber güvenlik rollerine nasıl çekilebileceğine dair birkaç fikir.

Eğitim ve beceri geliştirme fırsatlarının geliştirilmesi

Yeni yetenekleri siber güvenlik sektörüne çekmek için harika bir yol olan uygulamalı eğitim ve beceri kazandırma fırsatları sunmak, öğrencilere düşük stresli bir ortamda siber güvenliğin temellerini öğrenerek yeni bir kariyere başlama şansı veriyor. Bu teklifler, halihazırda siber güvenlik alanında çalışan ancak kariyerlerinde büyümek ve ilerlemek isteyen kadınları da destekleyebiliyor.

Staj fırsatı

Stajlar genellikle öğrenciler veya yeni mezunlar için ayrılmış olarak görülse de staj fırsatları kariyer değiştirenlere yeni bir sektörde değerli uygulamalı deneyimler de sunuyor. Stajlar, siber güvenlik alanında çalışmak isteyen kadınlar için harika bir başlangıç noktası olabiliyor ve bu roller genellikle mentorluk ve ağ kurma şansı sağlıyor.

Mentorluk programlarının uygulanması

Mentorluk programları, siber güvenlik alanındaki kadınların sayısını artırmanın yanı sıra onları elde tutmak için de güçlü bir araç. Bu teklifler aynı zamanda mentor danışmanlar, danışanlar ve tüm organizasyon için somut faydalar sağlayarak herhangi bir organizasyonda kapsayıcılık kültürünün oluşturulmasında ve ilerletilmesinde rol oynuyor. Birçok şirketin kurum içi mentorluk girişimleri olsa da bazı siber güvenlik odaklı profesyonel kuruluşlar, tam zamanlı bir siber güvenlik rolü için çalışan veya daha geniş sektördeki profesyonellerle ilişkiler geliştirmek isteyen kadınlar için özellikle yararlı olan benzer programlar sunuyor.

Kapsayıcılık kültürünün geliştirilmesi

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının siber güvenlik alanında daha fazla kadını çekmek ve elde tutmak amacıyla girişimler oluşturması gerekiyor. Bu kurumlar kapsayıcılığı bir öncelik haline getirmeli, ilerlemeyi ölçmeli ve takip etmeli, liderleri eğitmeli ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için açık diyalog ve iletişim ortamı yaratmalı. Sektörün çeşitliliğini artırmanın ve daha farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip bireyleri mesleğe kazandırmanın ötesinde, işletmeler için daha iyi çalışan bağlılığından daha iyi finansal sonuçlara kadar pek çok başka somut faydası da var.

Daha fazla kadının siber güvenlik alanına çekilmesi, önemli rollerin doldurulmasında ve beceri açığının kapatılmasında da önemli bir rol oynuyor. Siber suçlular ağlara sızmanın yeni yollarını buldukça, giderek daha karmaşık hale gelen siber tehditlere karşı savunma yapmaya çalışan tüm kuruluşlar için açık siber güvenlik rollerini doldurmak büyük önem taşıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?