McKinsey’nin Dijital Yetkinlik Gelişimi Platformu Forward’a Kayıtlar Başladı

McKinsey & Company’nin önemli sosyal girişimlerinden biri olan Forward programında ikinci dönem kayıtları başladı. Geçen yıl Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 33 binden fazla genç profesyonelin yararlandığı Forward programına bu dönem, Azerbaycan ve Pakistan da eklenecek.  

İşimizin geleceğinde başarı için gerekenlere odaklı bir gelişim platformu olarak McKinsey uzmanları tarafından hazırlanan Forward programı, genç profesyonelleri hem kendilerine hem de çevrelerine liderlik edebilmelerini sağlayacak yetenek setleriyle donatmayı amaçlıyor. McKinsey & Company’nin işimizin geleceği üzerine yaptığı araştırmalar otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yarattığı yeni iş potansiyelinin beraberinde getirdiği yeni yetenek ihtiyaçlarını da ortaya koyuyor.

Günümüzde her 10 yöneticiden 9’u, organizasyonlarında belli bir görevin yerine getirilmesi için gerekli becerilerde boşluklar olduğunu ya da yakın gelecekte olmasını beklediğini belirtiyor. İşimizin geleceğinde başarı için gerekenlere odaklı bir yetenek gelişimi programı olarak McKinsey uzmanları tarafından hazırlanan Forward programı, genç profesyonelleri hem kendilerine hem de çevrelerine liderlik edebilmelerini sağlayacak yetenek setleriyle donatmayı amaçlıyor.

Katılımcılara Sertifika Verilecek

Temel, ileri ve network olarak adlandırılan ve birbirini takip eden 3 seviyeden oluşan program çerçevesinde; katılanların dijital, analitik yeteneklerinin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin de gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. En az 1 ve en fazla 5 yıl arası iş tecrübesine sahip, üniversite mezunu, İngilizce bilen genç profesyonellerin katılabildiği Forward programını tamamlayanlara sertifika veriliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da bugüne kadar 33 binin üzerinde genç profesyonel Forward yolculuğuna katıldı.

Forward, pratik becerilere odaklanan ve tamamen dijital bir modelle verilen az sayıdaki kapsamlı programlardan birini sunarak geleneksel gelişim ve liderlik geliştirme programlarının arasından sıyrılıyor. Programda, gelecekte iş dünyasında gerekli olacak temel beceriler göz önüne alınarak McKinsey ve sektör uygulayıcıları tarafından geliştirilen içerik sunuluyor.

Forward programı, genç liderlere şu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor:

·       Yapılandırılmış ve yaratıcı düşüncelerden faydalanarak işlerindeki karmaşık zorlukları fırsatlara çevirmek

·       Net ve etkili iletişim kurmak

·       Çevik çalışma biçimleri uygulamak, veri ve teknolojiyi kullanmak için fırsatları tespit etmek

·       Özellikle değişim dönemlerinde hem birey hem ekip olarak başarılı işler çıkarmak için uyumlu olmak, dayanıklılığı ve duygusal farkındalığı geliştirmek

Forward başvuruları 20 Haziran 2022 tarihine kadar açık olacak. İlgilenen adaylar başvurularını https://www.mckinsey.com/forward/locations/turkey adresinden yapabilecek.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?