Internet Kullanımı 2 Yaşa İndi

Günümüzde teknoloji ve internet kullanımı çocuklarda 2 – 6 yaş aralığına kadar inmiş durumda.

Pandemi etkisi ve uzaktan eğitim ile çocukların internet ve teknoloji kullanım yaş oranları aşağılara inerken ekran başında geçirdikleri vakit artmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalarda 8 – 18 yaş arasındaki çocukların internette haftada ortalama 45 saat vakit geçirdikleri gözleniyor.

Mobil cihazların ve internet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak dijital dünyada siber zorbalık ve tehditlerin artması çocukların teknoloji ile tanıştıkları ilk andan itibaren siber güvenlik farkındalığının aşılanmaya başlanması aileler için önemli rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda 14 ile 16 yaş arasındaki çocukların sadece yüzde 11’i siber zorbalığa maruz kaldığını ebeveynleriyle paylaşırken, yüzde 24’ü arkadaşlarına, yüzde 13’ü akrabalarına anlatıyor. Bu sebeple ebeveynlerin teknolojiyi en az çocuklar kadar tanıması ve yakından takip etmesi gerekmektedir.

Ebeveynler güvenli ağ ortamı sağlamak için neler yapmalı?

– Ekran kullanımı konusunda bazı sınırlar konulmalı. Dünya Sağlık Örgütü 3 yaşına kadar ekran kullanımının hiç olmaması gerektiğinin ve ekran kullanılan ortama dahi maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizer.
– Aileler çocuklarına daha güvenli bir dijital ortam sağlayabilmek adına çocukların kullandığı cihazlar üzerinde etkinliklerini izleyebilecekleri ebeveyn denetim yazılımları kullanmalılar…
– İnternet hizmeti alınan servis sağlayıcılarından Aile Profil hizmeti alarak kötü içeriklere sahip web sitelerine erişimi filtrelemeliler…
– Çocuklara internet ortamında kişisel bilgilerin başka kişilerle paylaşılmaması gerektiği, internet ortamında kötü niyetli kişilerin olabileceği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar uğruna kullanabileceği konusunda bilgi vermeliler…
– Aileler çocukların gündemini takip etmeli ve onları gündem ve sosyal paylaşım ağlarını nasıl kullanabilecekleri konusunda bilinçlendirmeliler.

Sosyal medya mecralarının kullanım yaş sınırı 13 olduğundan ailelerin daha küçük yaş grubundaki çocuklara sosyal mecraları kullandırmamaları, 13 yaşından büyük çocuklara ise sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere güvenmemeleri ve yüz yüze gelmemeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeliler.

Hisar Okulları’nın eğitim modeli bilim, mühendislik, sanat ve tasarım alanlarını kapsıyor

Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunuyor. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratıyor. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlıyorlar. 979 mezunu ve 1515 öğrencisiyle Hisarlılar ülkemize, dünyaya ve insanlığa faydalı olmak için düşünüyor ve çalışıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?