Hibrit Bulut Nedir, İdeal Hibrit Bulut Stratejisi Nasıl Kurgulanır?

Red Hat sponsorluğundaki yazı dizimizin bu son bölümünde hibrit bulut kavramı etrafında merak edilenleri ele alıyoruz.

Hibrit bulut, iki veya daha fazla ortamda iş yükü taşınabilirliğini, düzenlemesini ve yönetimini bir dereceye kadar bir araya getiren bir BT mimarisidir. Duruma göre bu ortamların şunlardan birini içermesi gerekebilir:

 • En az 1 özel bulut ve en az 1 genel bulut
 • 2 veya daha fazla özel bulut
 • 2 veya daha fazla genel bulut
 • Genel veya özel en az 1 buluta bağlı çıplak sunucu veya sanal ortam

Bu değişken gereksinimler, genel bulutla özel bulut arasındaki farkların konum ve mülkiyete göre kolayca tanımlanabildiği bulut bilişimin erken dönemlerine göre bir evrime karşılık gelir. Ancak günümüzün bulut türleri çok daha karmaşık, çünkü konum ve sahiplik soyut konular haline geldi. Örneğin:”

Genel bulut geleneksel olarak şirket dışında çalışıyordu. Ancak genel bulut sağlayıcıları artık müşterilerinin şirket içi veri merkezlerinde de bulut hizmetleri çalıştırıyor.

Özel bulut geleneksel olarak şirket içinde çalışıyordu. Ancak kuruluşlar artık şirket dışında bulunan kiralık, satıcıya ait veri merkezlerinde özel bulutlar oluşturabiliyor.

Bu nedenle hibrit bulut bilişimi pozisyonundan öte yaptıklarıyla tanımlamak daha yararlı olabilir. Tüm hibrit bulutlar şu yeteneklere sahip olmalıdır:

 • Bir ağ üzerinde yer alan birden çok bilgisayarı bağlar.
 • BT kaynaklarını birleştirir.
 • Ölçeklendirme yapar ve ihtiyaç duyulan kaynakları hızla sunar.
 • İş yüklerini ortamlar arasında taşır.
 • Tek, birleşik bir yönetim aracına sahiptir.
 • Otomasyon yardımıyla süreçlerin orkestrasyonunu sağlar.

Hibrit Bulut Nasıl Çalışır?

Genel bulutu ve özel bulutu hibrit bulutun parçası olarak çalıştırmak, genel bulutların veya özel bulutların bağımsız olarak çalışmasından farklı değildir:

 • Yerel alan ağı (LAN), geniş alan ağı (WAN), sanal özel ağ (VPN) ve/veya uygulama programlama arayüzleri (API) birden çok bilgisayarı birbirine bağlar.
 • Sanallaştırma, konteyner veya yazılım tanımlı depolama kaynakları ortak bir veri havuzunda bir araya getirilir.
 • Yönetim yazılımı, kaynakları uygulamaların çalışabileceği ortamlara tahsis eder ve bunlar bir kimlik doğrulama hizmetinin yardımıyla isteğe bağlı olarak sağlanır.

Ayrı bulutları böyle bir ortamda olabildiğince sorunsuz bir şekilde bağladığınızda yapı hibrit bulut haline gelir. Ara bağlantı hibrit bulutların çalışmasının tek yoludur, bu nedenle hibrit bulutlar sınır bilgi işlemin temelini oluşturur. Bu birbirine bağlılık iş yüklerinin taşınmasını, yönetimin birleştirilmesini ve süreçlerin orkestrasyonunu tanımlar. Bu bağlantıları ne kadar iyi kurguladığınız, hibrit bulutunuzun sağlıklı çalışmasını doğrudan etkiler.

Hibrit Bulutu Nasıl Oluşturursunuz?

Her bulut kendine özgüdür. Her bir özel bulut benzersizdir, binlerce genel bulut sağlayıcısı vardır ve böyle bir ortamda her şeye uyan tek bir bulut mimarisi mevcut değildir. Bunun sonucunda bulut kaynaklarınızı düzenleme ve hibrit bir bulut oluşturma şekliniz parmak iziniz kadar benzersiz olacaktır.

Yine de hibrit bulut ortamı oluşturmanın iki genel yoluna karşılık gelen birkaç temel ilke vardır: Geleneksel yöntem ve modern yöntem.

Geleneksel Hibrit Bulut Mimarisi

Hibrit bulut, özel bir bulut ortamını devasa, karmaşık ara yazılım yinelemeleri kullanarak bir genel bulut ortamına tam anlamıyla bağlayarak kullanılır. Bu özel bulutu kendi başınıza oluşturabilir veya OpenStack® gibi önceden paketlenmiş bir bulut altyapısı kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki listelenenlere benzer bir genel buluta da ihtiyacınız olacaktır.

Son olarak genel bulutu özel buluta bağlamanız gerekir. Bu ortamlar arasında büyük miktarda kaynak taşımak, güçlü bir ara yazılım veya birçok bulut hizmeti sağlayıcısının müşterilere abonelik paketlerinin bir parçası olarak sunduğu önceden yapılandırılmış VPN altyapıları gerektirir. Örneğin:

Modern Hibrit Bulut Mimarisi

Günümüzün hibrit bulutları farklı bir mimariye sahiptir. Modern BT ekipleri, ortamları kendileri birbirine bağlamak yerine ortamlarda çalışan uygulamaların taşınabilirliğine odaklanarak hibrit bulutlar oluşturur.

Bunu şöyle düşünün: Genel ve özel bulutu simgeleyen iki ili birbirine karayoluyla bağlamak için 2 şeritli bir yol inşa etmek yerine, gerektiğinde uçabilen ve süzülebilen, her koşula uygun evrensel bir araç oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Her iki strateji de sizi istediğiniz yere götürür, ancak evrensel araca odaklanırsanız çok daha az izinle, inşaatla, kalıcılıkla ve ekolojik sonuçla uğraşırsınız.

Pratik bir ifadeyle hibrit bulut şu ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkabilir:

 • Linux’u her yerde çalıştırma
 • Bulutta yerel uygulamalar oluşturma ve dağıtma
 • Kubernetes veya Red Hat OpenShift gibi bir düzenleme motorlarıyla her şeyi yönetme

Aynı işletim sistemini kullanmak tüm donanım gereksinimlerini karşılarken, orkestrasyon platformu da tüm uygulama gereksinimlerini karşılar. Böylece uygulamalarınızı her güncellediğinizde veya bulut sağlayıcılarını değiştirdiğinizde kesintiye uğrayan karmaşık bir API haritasına sahip olmadan, uygulamaların bir ortamdan diğerine taşınabildiği, birbirine bağlı, tutarlı bir bilgi işlem ortamı oluşturmuş olursunuz.

Bu ara bağlantı, geliştirme ve operasyon ekiplerinin konteynerler tarafından desteklenen bir mikro hizmet mimarisi kullanarak tümleşik ortamlarda işbirliği içinde çalıştığı bir süreç olan DevOps modelinde birlikte çalışmasına olanak tanır.

Hibrit bulutun bugün bu kadar popüler olmasının sebebi, farklı bulutların ve bulut türlerinin en iyi yönlerini kullanmanıza izin vermesidir.

Hibrit Bulut Güvenli Midir?

Düzgün tasarlanmış, entegre edilmiş ve yönetilen bir hibrit bulut, geleneksel bir şirket içi BT altyapısı kadar güvenli olabilir. Hibrit bulut güvenliğine özgü bazı zorluklar olsa da (veri geçişi, artan karmaşa ve daha geniş bir saldırı yüzeyi gibi), birden fazla ortamın varlığı güvenlik risklerine karşı en güçlü savunmalardan biri olabilir.

Birbirine bağlı tüm bu ortamlar, kuruluşların gereksinimlere göre hassas verileri nereye yerleştireceklerini seçmelerine izin verir ve güvenlik ekiplerinin olağanüstü durum kurtarma çabalarını artırabilecek yedekli bulut depolamayı standardize etmesine olanak tanır.

Hibrit Bulutta Neden Red Hat’ı Tercih Etmelisiniz?

Özel kodların engel teşkil ettiği birleşik bir ortamın avantajlarından yararlanmak zordur. Bu nedenle, işletmelerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasının yolu olarak açık bir hibrit bulut stratejisini teşvik ediyoruz.

Açık bir hibrit bulut stratejisi, açık kaynaklı yazılımın birlikte çalışabilirliğini, iş yükü taşınabilirliğini ve esnekliğini kurumsal ortama taşır. Bu yapıda işletim sisteminin üzerindeki ve altındaki her ortam ve uygulama soyutlanmıştır. Böylece uygulamayı yeniden düzenlemeden, insanları yeniden eğitmeden, yönetimi bölmeden veya güvenlikten ödün vermeden herhangi bir uygulamayla tutarlı etkileşim sağlayabilirsiniz. Bu yapı tamamen açık kaynaklı olduğu için, gelecek sizi nereye götürürse götürsün verileriniz de sizinle birlikte hareket edecektir.

Daha fazla bilgi için https://www.redhat.com/en/solutions/hybrid-cloud-infrastructure adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler: ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?