Sistem Online Eğitim Geleneksel

Online eğitim, bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırması, geniş kitleye hitap etmesi, eşitlik sunması gibi avantajları nedeniyle yakın geleceğin eğitim modeli olarak kabul ediliyor. En büyük dezavantajlarının odaklanma sorunu ve sosyal etkileşim sınırı olarak görüldüğünü aktaran Uniteroom’a göre bu dezavantajları avantaja çevirmek ve online eğitimi yüz yüze eğitim kadar verimli hale getirmek mümkün.

Online eğitim, pandemi öncesinde bazı kurumların dersleri pekiştirmek için kullandığı bir modelken, salgın süreciyle birlikte eğitim sisteminin odağı haline geldi. Zaman ve mekan bağımsız olması nedeniyle klasik eğitim metoduna göre daha ilgi çekici bulunan online eğitim, öğrenci ile öğretmenin birbirinden fiziki olarak ayrı olması, daha geniş kitlelere hitap etmesi, alt yapı olarak teknolojiyi kullanması ve değerlendirme sistemlerinin farklı olmasıyla ayrışıyor. Bu farklılıklar kimi zaman avantaj olsa da kimi zaman da dezavantaj olarak görülüyor. Online eğitimi benimsemeyenlerin en büyük kaygısı ise odaklanma probleminin ve sosyal etkileşim sınırının fazla olması. Yüz yüze eğitim deneyimini birebir çevrimiçi ortama taşıyan yeni nesil yerli online eğitim ve video konferans platformu Uniteroom’a göre; dezavantajları olsa da e-öğrenme platformlarının artıları, eksilerine kıyasla çok daha fazla.

Online eğitimin avantajları

· Ulaşım ve trafik sıkıntısı olmadan eğitim alabilmek zamandan tasarruf ettiriyor.
· Geleneksel sınıf ortamında çok fazla öğrenciyi bir ortamda bulundurmak, öğrenmeyi olumsuz etkilerken, sanal sınıflarda yapılan eğitimlerde katılımcı sayısı daha esnek tutulabiliyor.
· Mekan sınırını ortadan kaldırıyor; dünyanın her yerinden derse katılabilmeyi mümkün kılıyor.
· Derslerin kaydedilebiliyor oluşu sonradan dinlemek isteyen katılımcıların kurtarıcısı oluyor. Bu özelliği her öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine de imkan sağlayarak, kalıcı öğrenmeyi destekliyor.
· Eğitmenlerin konuyu anlatma amacıyla kullandığı yardımcı araçlar, ders kitaplarıyla sınırlı kalmıyor. Eğitmen, sanal ortamdan bulduğu pdf, video, podcastlar gibi bir dizi araç ve gereç sunabiliyor. İnteraktif videolarla bilginin daha iyi kavranması sağlanabilir.
· Derslerin ilgi çekici olması için türlü oyunlaştırmalar kullanılabiliyor. İlgi çekici görsellerle de sınavlar daha eğitici hale getirilebiliyor.
· Örgün eğitime harcanan ulaşım ve yemek gibi maliyetlerle kıyaslanınca uzaktan eğitim ile önemli tasarruflar elde ediliyor. Uzaktan eğitim için öğretmen ve öğrencinin maliyeti yalnızca internet ve bir bilgisayar ya da mobil cihazdan ibaret.
· Öğretmen ve öğrencilerin tüm işlemleri dijital ortamda çok daha kolay takip edilebilir ve raporlanabilir bir hale getirilebiliyor. Bu sayede online eğitim, eğitimcinin ve öğrencinin kendini daha iyi sonuç alınacak şekilde iyileştirmesine fırsatı tanıyor.

Online eğitimin dezavantajları

· Online eğitimin en büyük dezavantajı her öğrencinin uzaktan eğitim için gerekli donanıma sahip olmamasıdır.
· Katılımcıların odaklanması da, klasik bir eğitim metodu uygulanıyorsa yüz yüze eğitime göre çok daha zordur.
· Uygulama gerektiren derslerde gerekli araçların kullanılamaması konunun anlaşırlığını zorlaştırmaktadır.
· Uzun süreli derslerde bilgisayar başında hareketsiz kalmak çeşitli sağlık sıkıntılarına yol açabilir.
· İnternet, elektrik gibi kesintiler yaşanması eğitimi sekteye uğratabilmektedir.

Peki öğrencilerin ilgisini kaybetmemek ve sosyalleşmelerini sağlamak için neler yapmalı?

Uniteroom Kurucu Ortağı Burak Özşahin, “Gün geçtikçe popülerleşen ve yakın geleceğin eğitim modeli olacak online eğitim sistemleri, doğru kullanıldığında hem öğrenci hem de öğretmen için daha etkili eğitim ortamları sunuyor. Online eğitimi verimli kılabilmek için esnek ve yaratıcı olmak gerekiyor. Bu noktada öğretmenlerin farklı yöntemleri denemesi ve bu yöntemlerden işe yarayanları değerlendirebilmesi önemli. Kullanılan platforma, araçlarına tam hakim olmak aynı zamanda dersin işleyişini de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda dersin görsellerle ya da oyunlarla desteklenmesi de bu süreçte bir gereklilik. Öğrencilerin derse olan dikkatini uyanık tutmak bu şekilde mümkün” açıklamalarında bulundu.

Uniteroom Kurucu Ortağı Burak Dost, “Öğrenciler online eğitim süreçlerinde sosyal etkileşime hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyabiliyorlar. Öğretmenler, grup projeleri vererek öğrencilerin birbirleriyle iletişimde kalmalarını sağlamalıdır. Öğrencilerin fiziki olarak bir araya gelmeden, internet üzerinden hazırlayabilecekleri projeler sosyalleşmelerine yardımcı olacaktır. Online eğitim sürecinde öğrencileri dinlemek son derece önemli. Çeşitli anketler hazırlayarak öğrencilerin gözünden eğitime bakmaya çalışmak avantaj yaratacak adımlardan biri. Geri bildirimler sayesinde online eğitimi sürekli olarak iyileştirmek de mümkün olacaktır” dedi.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?