Dijital Para Türkiye’yi Cazibe Merkezine Dönüştürür

On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konacağının açıklanması büyük bir heyecan dalgası oluşturdu. Konuyu değerlendiren yenilikçi dijital para şirketi Coiny’nin CEO’su Ayberk Kuday, “Ülkemizde dijital paraların kalkınmanın bir aracı olarak görülmesi ve bu yönde atılacak adımların belirlenmesini çok önemsiyoruz. Hayata geçirilecek dijital para, Türkiye’yi cazibe merkezine dönüştürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Ülkemizin 2023 yılına kadar başta ekonomi olmak üzere birçok alanda izleyeceği politikaları içeren plana göre; önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Konuyla ilgili konuşan yenilikçi dijital para şirketi Coiny CEO’su Ayberk Kuday, “On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konulacağının yer almasını büyük bir heyecanla karşıladık. Günümüzde Facebook, Twitter gibi sosyal medya devlerinin dijital paralara ilgisinin artığını görüyoruz. Dünyadaki birçok hükümet de dijital paralara yönelik politikalar geliştirmeye başladı. Ülkemizde dijital paraların kalkınmanın bir aracı olarak görülmesi ve bu yönde atılacak adımların belirlenmesini çok önemsiyoruz. Hayata geçirilecek dijital para, Türkiye’yi cazibe merkezine dönüştürecektir. Bu süreçte Coiny olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları almak ve Merkez Bankası ile koordineli çalışmak için hazırız” dedi.

Kuday, “Plan kapsamında sadece dijital para değil; uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu destekleneceğini de görüyoruz. Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritasının oluşturulması ve bu alanda çalışmalara hız verilmesi fintek alanında büyük bir potansiyeli barındıran bölge ülkeleri arasında ülkemizi yıldızlaştıracaktır” diye konuştu.