Bütüncül Teknolojiler ile Fabrikalar Dönüşüyor

Nagarro + MBIS, yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti gibi bütüncül dijital sistemleri işletmelerin üretim süreçlerine dahil ederek geleneksel fabrikaları akıllı fabrikalara dönüştürüyor. Dijital teknolojilerin entegrasyonu sayesinde hata payı azalan ve verimlilikleri artan işletmeler, pazarda rekabet avantajı elde ediyor.

Dijitalleşme çağımızın en büyük gerekliliklerinden biri. En küçüğünden en büyüğüne şirketler de bu ihtiyaca göre yeniden yapılanıyor. Dijital teknolojilerin üretim süreçlerine dahil olmasıyla birlikte üretim sektöründe devrimsel bir değişim yaşanıyor. Sanayi devriminin en güncel halkası olan Endüstri 4.0’ın önemli bir aktörü akıllı fabrikalar; yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve makine öğrenimi gibi yenilikçi dijital teknolojileri kullanarak üretim sektöründeki rekabet koşullarını kökten değiştiriyor.

Nagarro + MBIS, üretim sektöründe yer alan şirketlerin süreçlerini bu bütüncül sistemlerle donatarak üretim, planlama, çalışan organizasyonu gibi iş süreçlerini verimli bir şekilde yönetmesine destek oluyor.

Akıllı fabrikalar; yüksek verimlilik, ürün ve servis kalitesinde artış, azaltılmış operasyonel giderler, esneklik ve adaptasyon yeteneği gibi bir dizi avantaj sunuyor. Veri odaklı çalışmaları sayesinde, üretim süreçlerini otomatikleştirerek maliyetleri düşürme, insan kaynaklı hata oranlarını azaltma gibi kolaylıklar da sağlıyorlar.

Akıllı fabrikalarla verimlilikte artış

Yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti gibi yenilikçi dijital teknolojiler, akıllı fabrikaların temelini oluşturuyor. Bu dijital donanımlar, endüstriyel otomasyon sistemleri ve robotlar sayesinde insan kaynaklı hata riskini azaltarak üretim ve verimliliğin artırılmasını sağlıyor. Nagarro + MBIS, bu teknolojilerin fabrikalara entegre edilmesine destek olarak üretim süreçlerinin optimize edilmesini, üreticilerin müşteri taleplerindeki ve pazar koşullarındaki değişikliklere hızlı yanıt vermeleri için gerekli altyapıların hazırlanmasını sağlıyor.

Dünya genelinde birçok lider kuruluş, geleneksel fabrika modelleri yerine akıllı teknolojilere geçerek taleplere daha hızlı yanıt verebiliyor. Aynı şekilde Türkiye’de yer alan üretim sektöründen pek çok şirket de bu süreçleri işlerine adapte ederek verimliliklerini artırıyor.

Nagarro + MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, “Üretim sektöründeki işletmeler, teknolojik altyapıya sahip, entegre sistemlere geçerek hata payını en aza indirirken, verimliliğin de en üst seviyeye çıkarılmasını sağlıyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de çok fazla üretim tesisi bu teknolojileri fabrikalarına entegre ederek taleplere en hızlı şekilde yanıt veriyor. Nagarro + MBIS olarak bu dijital sistemlerin üretim tesislerine adapte edilmesinde ve tüm sürecin yeniden tasarlanmasında işletmelerimizin yanında oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Dijitalleşme sonucu ortaya çıkan akıllı fabrikalar, üretim sektöründe sağladıkları üstün verimlilik ile şirketlerin pazarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. Dijital sistemleri süreçlerine en iyi şekilde adapte edebilenler ise pazarda dönüşümün öncüsü haline geliyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?