Veliler Yapay Zekayı Çocuklarına Rakip Görüyor

Gelecekte mevcut mesleklerin yüzde 62’sinin yapay zeka teknolojileriyle dönüşüme uğrayacağı, yüzde 33’ünün yok olacağı ve yalnızca yüzde 5’inin mevcut varlığını koruyacağı öngörülüyor. Veliler ise çocuklarının geleceği konusunda endişeli. Liselerde verilecek yapay zeka dersleriyle öğrencilerde geleceğin mesleklerine dair farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Dünya genelinde ilkokuldan itibaren eğitimde yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Uzmanlar, öğretmenlerin her zaman bir yol gösterici olarak kalacağına ve yerlerinin doldurulamayacağını ifade ederken, eğitim metotlarında yapay zeka ve teknolojinin etkisinin giderek artacağını belirtiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 vizyonunda; derslerin azaltıldığı, tasarı-beceri yeteneklerinin geliştirildiği, veri bazlı okul yönetimine geçildiği, dijital sürecin güçlendirildiği ve bunların da yapay zekayla desteklendiği süreçlere vurgu yapılıyor. İlk olarak Saint Benoit Lisesi ve ALKEV okullarında hayata geçirilen yapay zeka seminerleriyle lise öğrencilerinin geleceğin mesleklerine adaptasyonu sağlanıyor. Yapay zeka, kodlama ve robotlar hakkında öğrencilerde yeterli bilgi birikimin oluşturulması hedeflediklerini belirten Door Teknoloji Kurucularından Ozan Demir “Geliştirdiğimiz yapay zekalı sınıflar ve yapay zeka eğitimleri ile velilerin kaygılarını azaltmayı, öğrencilerin donanımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ayrı seminer programları ve teknolojik çözümler geliştirerek okullara yapay zekayı bütünsel yaklaşımla sunuyoruz” dedi.

Yapay Zeka ve Teknoloji Kullanımı 133 Milyon Yeni İş Fırsatı Doğuracak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan “İşlerin Geleceği” araştırmasına göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak. Hatta bundan beş yıl sonra bugünün iş gücünde önemli görülen becerilerin yüzde 35’i değişmiş olacak. Türkiye’nin eğitim alanındaki gelişme hedeflerinde yapay zekanın çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Door Teknoloji’nin kurucularından Ozan Demir, “Yapay zeka ile bağlantılı teknolojiler hemen her alanda yaygınlaşmaya devam ediyor. Eğitim alanında da yapay zekanın nimetlerinden faydalanılması gerekiyor. Liselerde verilen yapay zeka dersleri veya seminerleri, öğrencilerin insan faktörünün zayıfladığı meslekler için eğitim almak yerine gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere yönelimini sağlıyor. Eğitimler ayrıca geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulan yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, robotik ve kodlama ile ilgili öğrencilerin fikir sahibi olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Yapay Zeka Tehdit Değil Fırsattır”

Yapay zekanın geleceğin mesleklerini tehdit ettiğini söylemenin yanlış olduğunu belirten Ozan Demir, “Yapay zeka bu günün öne çıkan hukuk, mühendislik, bankacılık, tıp ve öğretmenlik gibi birçok mesleği etkileyecek. Bazı meslekler ise tamamen insan kontrolünden çıkarak yapay zekaya emanet edilecek. Yapılan araştırmalara göre velilerin büyük bir bölümü yapay zeka teknolojisi nedeniyle çocuklarının işsiz kalabileceğini düşünüyor. Ancak yapay zekanın kaçınılmaz gelişiminin karşısında durmak yerine öğrencileri bu alanda ortaya çıkacak yeni mesleklere yönlendirmek gerekiyor. Değişime ayak uydurulması durumunda yapay zeka tehdit değil fırsat olarak karşımıza çıkıyor” dedi.