Türkiye’de Şirketler BT Bütçelerinin 1/4’ünü Buluta Harcıyor

Citrix’in yaptırdığı bulut bilişim araştırması, Türkiye’nin bulut bilişim alanındaki mevcut profiline dair önemli verileri ortaya koydu. Türkiye’de şirketlerin BT bütçelerinde bulutun yeri %23 düzeylerindeyken, bulutu kullanma nedenlerinin başında ise güvenlik, operasyonel sadeleştirme ve iş sürekliliği geliyor.

Citrix, Türkiye’de bulut bilişim kullanımına ve mevcut durumuna dair bir araştırma yaptırdı. Araştırmadan çıkan sonuçlar Türkiye’de bulut bilişimin kullanımına, yapılan yatırımlara, tercih nedenlerine ve duyulan endişelere dair önemli bulguları ortaya çıkardı. Araştırma, Citrix tarafından M2S firmasına bu yılın Mart ve Nisan aylarında yaptırılırken, araştırmaya 100’den fazla çalışana sahip olan çeşitli sektörlerden 201 firma dahil oldu.

Araştırma sonuçlarına dair yorumlarını paylaşan Citrix EMEA Gelişen Pazarlar Satış Mühendisliği Yöneticisi Sevi Tüfekçi şöyle konuştu: “Çalışanların işe katılımını ve üretkenliği artırmak, mevcut olan çok sayıda teknolojiyi benimsemelerini sağlamak için işyerinin BT altyapısının bunu doğru bir şekilde desteklemesi gerekir. Herkes teknoloji, gelişen çalışma ortamları ve uygulamalardan faydalanabilmeli, en iyi performansı alabilmeleri için desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Güncel bulut teknolojileri bu bağlamda yeni güzel fırsatlar sunuyor.

BT liderleri, bulut servislerini hayata geçirmeyi değerlendirirken; hizmet yönetimi temellerine geri dönmeli, insanları, var olan süreçleri ve teknolojileri gözden geçirmelidir. Bulut ortamında sunulan güncel, hızlı ve performanslı teknoloji çoğu zaman çalışan verimliliğini doğrudan etkiliyor. Çalışma ortamı doğru kurulduğunda, ortak ve sağlıklı veriye kolay erişim, işbirliğini ve yenilik için sınırsız fırsatları beraberinde getiriyor. Bu anlamda araştırmadan çıkan sonuçlar, Türkiye’de bulut hizmetlerine güvenin her geçen gün arttığını, bulut bilişim alanında yatırımlar yapılıp ciddi bir yol katedildiğini, ama daha alınacak bir o kadar daha yol olduğunu gösterir niteliktedir.” dedi.

4 Kuruluştan Biri Özel Bulut Yatırımı Yapıyor

Sonuçlara göre, araştırmaya katılan her 4 kuruluştan 1’inde bulut yatırımı yapıldığı ortaya çıktı. Bulut servisleri alan şirketler toplam BT bütçelerinin yüzde 23’ünü bulut servisleri için kullanıyorlar.

Türkiye’de kuruluşların yüzde 34’ü bir bulut servisi alıyor. En yaygın olarak kullanılan bulut servisleri e-posta (yüzde 70), veri yedekleme (yüzde 44) ve sunucu barındırma ve sanallaştırma (yüzde 18) olarak öne çıkıyor.

İlk Üç Kullanma Nedeni Güvenlik, Basitlik ve Süreklilik

Bulut servislerini kullanma nedenleri arasında ilk üç sırada; verilerin güvenli bir ortamda depolanması, operasyonel basitliğin sağlanması ve iş sürekliliği görülüyor. Diğer yandan bulut servislerini kullanmayanlar için ilk üç engel veya endişe kaynağı ise veri güvenliği, öngörülemeyen maliyetler ve taşıma maliyetleri olarak belirtiliyor.

Araştırma sonuçları, dijital dönüşüm stratejisine dahil edilecek ilk üç faydalı BT kriterinin güvenli ağ erişimi (yüzde 91), merkezileştirilmiş, güvenli dosya senkronizasyonu ve paylaşımı (yüzde 87) ve kullanıcıya dayalı analizin (yüzde 83) olduğunu ortaya çıkarıyor. Dijital dönüşümün işletmeye yansıtılması beklenen en önemli önceliğiyse güvenliğin arttırılması.

Maliyet En Önemli Yatırım Kriteri

Bulut alanında yatırım yapılacak en önemli konu olarak katılımcılar tarafından veri yedeklemesi konusu olarak dile getirilmiş. Bulut servislerine yatırım yapmayı planlayan kuruluşların yatırım kararı için ise en önemli kriteri maliyet (yüzde 70) görünüyor. Maliyet kriterini ise şirket güvenilirliği (yüzde 67) ve veri güvenliği (yüzde 63) takip ediyor.
Bulut servislerini satın almak için birinci olarak tercih edilen şirket türü %41’lik bir oranla veri merkezleri.

Güvenlikten Memnuniyet Üst Düzeyde

Şirketlerin yüzde 92’si sayıları giderek artan bulut tabanlı yazılım/web uygulamalarında veriler için sağlanan güvenlik düzeyinden memnun durumda. Diğer yandan, güvenlik halen bulut bilişime dair gündemde olan bir konu. Buluta ilişkin dış güvenlik (yüzde 56) ve iç güvenlik tehditleri (yüzde 48) mevcut altyapı için en önde gelen iki sorun olarak belirtiliyor.

Etiketler: , ,