Teknoloji Startuplarına Yatırımlar Düşüşte

Küresel belirsizlikler Türkiye teknoloji startuplarına yapılan yatırımları da vurdu. Yerli girişimler 77 yatırım turunda 61 milyon dolar yatırım topladı.

StartupCentrum tarafından yayınlanan rapora göre, küresel ekonomik ve politik iklimin teknogirişimler (startup) için yarattığı belirsizlik 2023’te de devam ediyor. Türkiye’deki teknogirişimlere yerli yatırımcının ilgisi devam etse de aynısını yabancı yatırımcılar için söylemek pek mümkün değil.

Rapora göre 2023’ün ilk çeyreğinde, Türkiye’deki 77 teknoloji girişimi yatırım aldı. Önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş söz konusu. Raporda özellikle yüksek değerli yatırımların önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor. Teknogirişimler, 2023’ün ilk çeyreğinde toplam 61 milyon dolarla 2021’in başından bu yana toplanan en düşük tutarı aldı. Özellikle, 10 milyon doları aşan yüksek değerli yatırımların bu düşüşteki etkisine dikkat çekiliyor. Bu düşüş raporda yabancı yatırımcıların ilgisinin az olmasıyla bağdaştırılmış. Öyle ki 2022 yılında yerli teknogirişimlere yatırım yapan kurumsal yatırımcıların yüzde 50’si yabancılardan oluşurken, 2023’ün ilk çeyreğinde yabancı yatırımcı oranı yüzde 16 seviyelerinde kalmış. Yabancı yatırımcı sayısı az olsa da, yerli yatırımcıların ekosisteme olan ilgisinin devam ettiğine değinilmiş.

Yüksek değerli yatırımların eksikliğinden bahsedilirken, 10 milyon dolar altındaki yatırımlara bakıldığında ekosisteme olan ilginin devam ettiğinden bahsedilmiş. 10 milyon dolar altındaki yatırımlar hem adet hem de miktar olarak 2021 ve 2022’ye oldukça yakın gerçekleşmiş.

Raporda ayrıca 2023’te en çok yatırım alan oyun, yapay zeka ve makine öğrenimi, finans ve sağlık gibi sektörlere de dikkat çekiliyor. Ayrıca 2022’de blokzincir girişimlerine karşı artan ilginin 2023’te de devam etmesi bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde blokzincir dikeyinde 4 startup toplamda 19,2 milyon dolar yatırım almış durumda.

Yatırım aşamaları açısından 2023 yılının ilk çeyreği, tüm yatırımların tohum ve erken aşamada yapılmasıyla birlikte ileri aşama yatırımlar için nispeten sakin geçti. Tohum aşaması yatırımları, tüm yatırımların yüzde 88’ini oluşturdu ve yaklaşık 245.000 dolarlık medyan yatırım tutarıyla toplam 40.9 milyon doları topladı.

Raporda son olarak 2023’ün ilk çeyreğinde 77 yatırım turuna en az 251 yatırımcının katıldığı belirtiliyor. Bu yatırımcıların 148’i bireysel yatırımcılar ve melek yatırım ağları, 103’ü ise kurumsal yatırımcılardan oluşuyor.

2023, Türkiye girişimcilik ekosistemi için yatırımlar özelinde pek parlak başlamamış gözüküyor. Ancak teknogirişimcilik sürprizlere dolu bir alan, yılın geri kalanında neler yaşanacak hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?