Sıfır Emisyonlu Mobil Şebekeler

Karbon emisyonlarının, elektrik tüketiminin ve maliyetlerin en aza indirilmesi.

Yazan:  Nokia Türkiye Mobil Şebekeler Müşteri Ekip Başkan Şenol Evren

Radyo şebekesi ürün yaşam döngüsü boyunca, CO2 emisyonlarının ~yüzde 97’si ürün kullanım aşamasında, ~yüzde 3’ü ise üretim, nakliye ve kullanım ömrü sonu aşamalarında ortaya çıkar.

Yaşam döngüsünün tüm aşamalarında karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Kullanım aşamasındaki elektrik tüketimini ve kullanılan elektriğin maliyetini en aza indiren pazar lideri enerji verimliliği çözümlerini sürekli olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz.

Kullanılan enerjinin karbon yoğunluğunu hesaba katmak da önemlidir. Örneğin Finlandiya’da, tüm mobil radyo şebekeleri sıfır karbonlu şebeke gücü kullanılarak çalıştırıldığı için kullanım aşamasındaki karbon emisyonları zaten sıfırdır. Enerji kaynaklarının karbondan arındırılması, küresel net sıfır hedeflerine ulaşmada kilit unsurlardan biridir.

Ürün yaşam döngüsünün sonunda, Nokia’nın yönlendirdiği çok sayıda eylemle ürünlerin içerdiği emisyonları azaltıyoruz. Bunlar arasında üretimde giderek daha karbonsuz elektrik kullanmak, ürünlerde ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin payını artırmak, karbon nötr yakıtlar kullanılan taşımacılığın payını artırmak, ürün geri alımını en üst düzeye çıkararak atık sahalarını en aza indirmek ve yenilenmiş ürün portföyünü artırmak yer alıyor.

Enerji verimliliği çözümleri

Bir mobil şebekenin enerjisinin yaklaşık yüzde 80’i baz istasyonu sahaları tarafından tüketilirken, operatörler mobil şebeke enerji kullanımında çift haneli büyüme bildiriyor. Trafiğin zirve yaptığı ve sıfır olduğu durumlar arasındaki fark arttıkça, tüm trafik koşullarında enerji tüketimini en aza indirmek ve artan enerji maliyetlerini kontrol altında tutmak için akıllı enerji yönetimine duyulan ihtiyaç da artar. Radyo şebekesi ürünlerimizdeki enerji tasarrufu özelliklerini sürekli olarak iyileştiriyor ve operatörler için enerji tüketimini ve enerji maliyetini azaltmaya yönelik yenilikler geliştiriyoruz.

Baz istasyonu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 80’i radyo birimleri tarafından, yaklaşık yüzde 20’si ise temel bant tarafından tüketilir. Radyo ve temel bant portföyümüz, tüm dağıtım senaryolarının kapasite ve kapsama ihtiyaçlarını karşılamak için optimum ürün uyumluluğu sağlar ve bu da her tür sahada tüketilen enerjiyi en aza indirir. Portföyümüz tek bantlı ve çok bantlı küçük hücre radyoları, yüksek güçlü Uzak Radyo Başlıkları ve Massive MIMO radyolerin yanı sıra tek hücreli sahalardan büyük temel bant havuzlarına kadar her türlü dağıtım için temel bant çözümlerini kapsıyor.

Tüm trafik koşullarında güç tüketimini en aza indirmek için hem yazılım hem de donanım mimarileri geliştiriyoruz. Örneğin, yeni Nokia ReefShark Sistem-on-Cip (Soy) düşük ve orta trafik koşullarında radyo birimlerimizin elektrik tüketimini en aza indiriyor. Özellikle yüksek trafik koşullarında güç tüketimini azaltan galyum konfigüre gibi piyasada bulunan en yeni Güç Amplifikatörü teknolojilerini ve malzemelerini kullanıyoruz. Buna ek olarak, tüm trafik koşullarında şebeke kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak için hem radyo birimlerindeki hem de temel bant ürünlerindeki kaynakları daha da ince ayrıntılarda ve daha da hızlı etkinleştirme ve devre dışı bırakma süreleriyle susturma mekanizmalarına odaklanıyoruz.

Sıfır trafik, sıfır enerji radyo çözümü

Sürekli artan trafik yükünün gereksinimlerini karşılamak, yeni frekans bandı seçeneklerine uyum sağlamak ve kentsel bölgelerde yeni saha yeri sıkıntısının üstesinden gelmek için saha yapılandırmaları giderek daha karmaşık hale geliyor. Baz istasyonunda trafik olmadığında, kaynakların değiştirilmesi ihtiyacı artar.
Üstün enerji verimliliği konusundaki kararlılığımızı yansıtan çeşitli ürün geliştirmeleri gerçekleştirdik. Bunlar arasında, Nokia AirScale Massive MIMO radyo birimlerindeki yazılımdan yararlanan ve enerji tüketimini yayında olan ancak trafik olmayan bir hücreye kıyasla yüzde 97’ye kadar azaltan Deep Sleep hücre kapatma modu ve sıfır trafik olduğunda tüm radyo kaynaklarını kapatan benzersiz “sıfır trafik- sıfır enerji” çözümü yer alıyor.

En yeni temel bant neslinde, en yeni ReefShark SoC teknolojisine dayanan uyarlanabilir temel bant güç tasarrufunu kullanıma sunduk. Bu, mevcut temel bant nesline kıyasla sıfır yük koşullarında yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Radyo şebekesi yazılım çözümlerinin enerji verimliliği, Nokia’nın enerji tasarrufu sağlayan yazılım özelliklerinin otomatik olarak ve optimüm şekilde yapılandırılmasını sağlayan MantaRay Energy çözümü ile daha da artırılabilir.

AI/ML destekli Nokia MantaRay SON

Kendi Kendini Düzenleyen Şebekeler çözümü Nokia MantaRay SON’nin enerji tasarrufu yönetimi yetenekleri, AI/ML ile gerçekleştirilen enerji optimizasyonlarının verim ve diğer önemli KPI’lar üzerinde hiçbir etkisi olmamasını sağlarken enerji tasarrufu sağlayan yazılım özelliklerinin otomatik olarak yapılandırılmasını sağlar. MantaRay SON, çok sağlayıcılı RAN ortamlarında enerji tasarrufunu optimize edebilir.

Yenilikçi Nokia Sanal Enerji Santrali Denetleyici Yazılımı

Yenilikçi Sanal Enerji Santrali Denetleyici Yazılımımız, mobil şebeke operatörlerinin, elektrik kesintileri seyrek olduğu için genellikle kullanılmayan atıl baz istasyonları yedek bataryalarından para kazanmalarını sağlar. Elektrik şebekesinin istikrarını artırır ve operatörlerin güç rezerv piyasalarında teklif vermelerine, seçilen baz istasyonu sahalarını çalıştırmak için yedek pillerden yararlanmalarına veya enerjiyi şebekeye geri satmalarına olanak tanıyarak atıl kaynakları karlı yatırımlara dönüştürür.

Ayrıca, Sanal Enerji Santrali yenilenebilir enerji entegrasyonunu destekleyerek şebeke güvenilirliğine ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Yazılım, güç kullanımını ve yedekleme kapasitesini optimize etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bataryaları güç rezervi piyasasına güvenli bir şekilde entegre eder. Teknolojimiz, Hızlı Frekans Rezervi piyasası da dahil olmak üzere ihalelere katılımı basitleştirir ve yedek batarya kaynaklarının hızlı yanıt vermesini ve bunlardan para kazanılmasını sağlar.

Temel bant havuzları için benzersiz Nokia Sıvı Soğutma çözümü

Aktif hava soğutmaya kıyasla temel bant havuzu soğutma sistemlerinde yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlayan yeni bir Sıvı Soğutmalı temel bant havuzu sahası çözümü sunuyoruz. Ayrıca, bu çözüm atık ısı bina ısıtması gibi başka amaçlar için kullanıldığında karbon emisyonlarında yüzde 80’e kadar azalma da sağlıyor.

Enerji verimliliği için Nokia Wavence mikrodalga taşıma çözümleri

Her yerde geniş bant bağlantısına olan talebin artmasıyla birlikte operatörlerin daha fazla ana taşıyıcı kapasitesi oluşturması gerekiyor. Mikrodalga taşıma çözümleri, fiber ağların uygun bir alternatif olmadığı alanlarda da ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde kurulabilir.
Nokia Wavence mikrodalga ürünleri enerji verimliliği için optimize edilmiştir. Trafik yüküne bağlı olarak enerji tasarrufuna yardımcı olan basitleştirilmiş saha çözümü, alıcı-verici susturma ve derin uyku modu gibi özellikler içerirler. Buna ek olarak, yerleşik güç ölçümü işlevi enerji tüketimini daha da optimize etmeye yardımcı olur.

Enerji verimliliğini artırmak için dijital şebeke tasarımı

Birçok operatör, tüm şebekelerini bir şebeke katmanının, spektrum bandının veya taşıyıcının tüm hücrelerinde aynı güç ayarının kullanılmasına dayalı olarak tasarlıyor. En son donanım teknolojimiz, yazılım özelliklerimiz ve SON optimizasyonlarımızın sağladığı enerji tasarrufuna ek olarak, şebeke tasarımı yoluyla pik saatte güç tüketimini ele alabilir ve şebekeye bağlı olarak enerji tüketimini yüzde 10-20 oranında azaltabiliriz.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik Dijital Tasarım yaklaşımımızda, şebekedeki her bir hücre parazit, yük ve ışın seti yapılandırması açısından değerlendirilir. Genel olarak daha düşük iletim gücü sağlayan ve şebeke performansından ve son kullanıcı deneyiminden ödün vermeden hem CO2 ayak izini hem de enerji faturasını azaltmaya yardımcı olan hücre yapılandırmasını optimize ediyoruz. Bu yaklaşımın bir diğer avantajı, büyük ölçekli dağıtımlar veya mimarinin yeniden tasarlanmasını gerektirmemesi ve donanım etkisi olmamasıdır.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?