Şehirlerin Liderleri Geleceği Oracle ile Güçlendiriyor

İstanbul, şehir ekosistemini birbirine bağlamada ilerleme kaydeden ve bu çalışmalardan kazanç elde eden dünyanın önde gelen bağlantılı şehirlerinden biri olarak değerlendirildi.

Oracle ile ekonomik ve kentsel araştırma danışmanlık firması ESI ThoughtLab tarafından düzenlenen bir araştırmaya göre veriler, başarılı akıllı şehir inovasyonunun temelini oluşturuyor. Hiper Bağlantılı bir Şehir Kurma adlı çalışma, şehirlerin Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeniliklerin yarattığı verilerin arasında kaldığını gösteriyor. Araştırmaya göre 2020 itibariyle veri üretmekte olan bağlantılı cihazların sayısı 30 milyarı aşacak. Bu çalışmaya göre şehirlerin gerçek anlamıyla ‘akıllı’ olabilmeleri için vatandaşlık hizmetlerinden inşaat projelerine dek her şeyi geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgileri elde edebilmek için bu verileri kullanmak, entegre etmek ve incelemek için bir bulut altyapılarının olması gerekiyor.

Rapor çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Asya-Pasifik, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde 100 ayrı şehir incelenmiştir.

Hiper bağlantılı çarpan etkisi

Çalışmaya göre hiper bağlantılı girişimlerdeki yatırımın ortalama getirisi, yüzde üç ila dört arasında değişiyor. Şehirler birbirleriyle daha bağlantılı bir hal aldıkça da yatırımlardan elde edilen getirileri artmaktadır: bu çalışmalara yeni başlayan şehirlerin getirisi yüzde 1,8 iken projelerinde ilerlemiş olanların yüzde 2,6, hiper bağlantı konusunda lider olanların ise yüzde 5,0 oranındadır. Bu da, uygulamaya yeni başlayanlar için 19,6 milyon ABD Doları, ilerleyenler için 40,0 milyon ABD Doları ve hiper bağlantı liderleri içinse 83 milyon ABD Doları civarında muazzam bir getiri anlamına geliyor.

Çalışmadan elde edilen diğer önemli bulgular şunlar:

Yapay zeka, Blockchain ve biyometrik gittikçe daha yaygınlaşıyor: Şehirler bu teknolojileri, BT altyapısı ve telekomünikasyon, mobilite ve ulaşım, ödeme ve finansal sistemler ve fiziksel ve dijital güvenlik gibi önemli kentsel alanlarda kullanıyor. Şehir liderlerinin de bu nedenle bu gibi araçları ve özellikleri hayata geçirmek ve bunlardan faydalanmak için doğru teknoloji platformlarına ve uygulamalara ihtiyacı var.
Siber güvenlik için dikkatli planlama gerekiyor ve doğru uygulanmadığında da oldukça pahalı bir hal alıyor: Çalışma, ankete katılan 100 şehir liderinin yarısının, siber saldırılara yeterince hazır olmadıkları hissinde olduğunu ortaya koyuyor.

Akıllı girişimler, memnuniyeti destekliyor: Her ne kadar fiziksel ve dijital güvenlik öncelikler listesinin en üstünde yer alıyor olsa da vatandaş etkileşimi ve memnuniyeti de ilk beş hedef arasında. Kuzey Amerika’daki yenilikçi liderlerin yüzde 33’ü, şehirleri için bir Vatandaşlık Deneyimi Yöneticisi atamış durumda.

“Kamu sektörü, özellikle de yerel seviyede ele alındığında çok önemli teknolojik, demografik ve çevresel değişimlerle ilgileniyor. Veriler bu dönüşümün yakıtı ve bu alanda ilerleyen şehirler de bulutu, veri platformlarını, mobil uygulamaları ve Nesnelerin İnterneti’ni, geleceğe hazırlanmanın bir yolu haline dönüştürüyor” diyor Oracle Akıllı Şehirlerden Sorumlu Müdür Susan O’Connor. “Bunun tam tersine de yapay zeka, blockchain veya sanal ya da arttırılmış gerçeklik gibi gelişmekte olan teknolojilerden faydalanmamanın maliyeti oldukça fazla. Geleceğin şehirlerinin bulut veri mimarisinde stratejik ve uzun vadeli yatırımlara ihtiyacı olmasının yanısıra kendilerine bu alanda rehberlik edecek doğru uzmanlığa da ihtiyaçları var.”