Red Hat 2020 Mali Yılının İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Birinci çeyrekte toplam gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 veya sabit kurda yüzde 18 oranında artışla 934 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Red Hat, 31 Mayıs 2019’da sona eren 2020 mali yılının birinci mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu. Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor: “Geliştiricilerin ve kurumların potansiyelini açığa çıkarmaya devam ediyor, müşterilerimizin gelecek neslin BT altyapılarını ve uygulamalarını başarıyla geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Müşterilerimizin Red Hat’e olan ilgisi oldukça yüksek. En büyük kullanıcı etkinliğimiz olan Red Hat Summit’te yaklaşık 9.000 katılımcının yer alması da bunu doğrular nitelikte. Etkinliğimizde Red Hat Enterprise Linux 8 ve OpenShift 4’ün kullanıma açıldığını duyurarak müşterilerimiz için kurumsal değer yaratan inovasyonları ulaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Müşterilerimiz, bu haberleri etkinlikte görülmeye değer bir heyecanla karşıladı. Bu heyecan, kendisini bu çeyrekte 90 yeni OpenShift müşterisi olarak gösterdi.”

Red Hat Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO Eric Shander ise “2020 mali yılına bu çeyrekle güçlü bir giriş yaptık. Toplam gelirimiz dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, sabit kur bazında ise yüzde 18 arttı. Uygulama Geliştirme ve diğer gelişmekte olan teknoloji abonelikleri de yıldan yıla yüzde 24 veya sabit kur bazında yüzde 29 artış gösterdi. Birçok finansal göstergelerimizde çift haneli büyümeler yer alıyor. Geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla 5 milyon dolar değerinden fazla olan anlaşma sayımızı iki katına çıkararak ve 1 milyon dolar değerinden fazla olan anlaşma sayısını da yüzde 15 artırarak büyük anlaşmalardaki gücümüzü devam ettirdik. Bu anlaşmaların birçoğunda 5 milyon doların üzerinde anlaşma imzaladığımız OpenStack gibi gelişmekte olan teknolojiler yer alıyor. Ayrıca 15 milyon dolar ile en büyük depolama ve hiper bütünleşik anlaşmamıza imza attık. Başarılarımızın büyüklüğü, müşterilerimizin, ürün portföyümüzün sunduğu faydaların farkında olduğunu gösteriyor.”

Gelirler
Bu çeyrek için toplam gelir 934 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, sabit kur bazında ise yüzde 18 artış yaşandı. Dördüncü çeyrek için abonelik geliri 815 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıldan yıla yüzde 15 veya sabit kur bazında yüzde 18 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 87’sini abonelik gelirleri oluşturdu. Bu çeyreğin hizmet gelirleri 119 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıldan yıla yüzde 17 veya sabit kur bazında yüzde 22 artış sağlandı.

Abonelik gelirlerinde artış
Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrekte 580 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, sabit para kur bazındaysa yüzde 14 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 235 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, sabit kura göre yüzde 29 yükseldi.

Faaliyet Geliri
Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri- faaliyet geliri önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 artarak 132 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, birinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 202 milyon dolar oldu. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 14,1, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Net Gelirler
İkinci çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 141 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,76 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde GAAP uyarınca net gelir 113 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,59 dolar olmuştu. Bu çeyreğin net gelirleri içerisinde şirket içinde aktarılan varlıklarla ilgili 13,2 milyon dolar net vergi kârı da yer alıyor.

Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri dışına göre ayarlanan gelir, 186 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,00 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 133 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,72 dolar olmuştu. GAAP dışına göre ayarlanan seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine, değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

Nakit
Birinci çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 460 milyon dolara ulaştı. GAAP dışı işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı olarak sınıflandırılacak borç indirimleriyle nitelendirilebilen ilk çeyrekteki dönüştürülebilir senetlerin bir kısmının geri ödenmesini gerektiren ASU 2016-15: Nakit Akışları Hakkında Bildiği (Başlık 230): Belirli Nakit Makbuzu ve Nakit Ödemelerinin Sınıflandırılması’nı benimsememizle oluşan etkiye göre düzenlendi. GAAP dışı işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, yaklaşık 14 milyon dolar olan benimsemenin etkisi çıkarıldığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artışla 474 milyon dolar oldu. 31 Mart 2019 itibariyle dönüştürülebilir tahvil geri ödemelerinin toplamı 615 milyon dolar, kalan anapara değeri de 190 milyon dolar olarak açıklandı. Toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımların değeri 31 Mayıs 2019 itibariyle 2.7 milyar dolara ulaştı.

Ertelenmiş Gelir ve Bekleyen İşler
Birinci çeyreğin sonunda şirketin toplam birikmiş işlerinin değeri geçen yıla kıyasla yüzde 14 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin negatif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 57 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 17 artmış olacaktı.

Red Hat, bekleyen IBM ile ilgili işlemden ötürü 2020 mali yılı için görünümlerini güncellemeyecek ve 2019 dördüncü çeyrek kurumsal sonuçlarını duyuracağı konferans çağrısı düzenlemeyecek.