MSP’lerin Yaptığı Yatırımlar Karşılığını Alıyor

TD SYNNEX’in 2023 Yılında Teknolojinin Yönü Raporu’na ek olarak hazırladığı özel bir rapora göre MSP’lerin (yönetilen hizmet sağlayıcıları) iş danışmanlığı ve planlamaya yaptıkları stratejik yatırımlar meyvesini veriyor. Araştırmaya katılan MSP’lerin yüzde 65’i iş danışmanlığı ve planlamasını en önemli yatırım öncelikleri olarak sıralıyor. Ayrıca MSP’lerin yüzde 75’i de işlerinde büyüme bekliyor.

TD SYNNEX tarafından yayımlanan “2023 Yılında Teknolojinin Yönü Raporu”na ek olarak hazırlanan Yönetilen Hizmet Sağlayıcı (MSP) Özel Raporu’na göre MSP’ler iş planlamasına ve teknoloji hizmetlerini genişletmeye yoğun bir şekilde odaklanarak kendilerini büyüme için konumlandırıyor.

Mayıs ve Temmuz 2023 tarihleri arasında 60’tan fazla ülkeden 550’den fazla teknoloji iş ortağıyla yapılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 65’i iş danışmanlığına ve planlamaya yaptıkları yatırımların zorunlu olduğunu belirtirken yüzde 80’i ise çözüm hizmetlerini genişletmenin büyüme için önemli veya çok önemli olduğunu söyledi.

TD SYNNEX Baş Strateji Sorumlusu Sergio Farache yaptığı açıklamada, “Bu sonuçlar, MSP’ler ile yaptığımız iş ortaklıklarına ve büyüme stratejisine bakış açımızla örtüşüyor. Birlikte çalıştığımız MSP’ler, yüksek büyüme imkânı sunan teknolojilerin fırsatlarından yararlanmak için eğitim ve etkinleştirmenin yanı sıra stratejik planlama ve iş geliştirmeye duyulan kritik ihtiyaçtan bahsediyor. Teknoloji ortamındaki mevcut değişim hızı nedeniyle MSP’lerin finansal başarılarını sağlamak için doğru kaldıraçları kullanmaya odaklandıklarını görüyoruz. MSP özel raporumuzu, MSP’lerin işlerini büyütmeye yardımcı olacak önemli bilgiler sağlamak amacıyla hazırladık.” dedi.

Araştırmada yer alan katılımcılar, son 12 ay içinde ağ (yüzde 28) ve güvenliğin (yüzde 27) en önemli gelir faktörleri olduğunu paylaştı. Geleceğe bakıldığında ise MSP’ler, veri analitiği (yüzde 37), yapay zekâ/makine öğrenimi (yüzde 37) ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik (yüzde 31) alanlarının ağ (yüzde 30) ve güvenliği (yüzde 27) geride bırakarak en önemli büyüme alanları olmasını bekliyor.

Canalys ile ortaklaşa hazırlanan MSP raporunda şu üç temel eğilim belirlendi:

 • Yetenek açığı, özellikle yüksek büyüme gösteren teknoloji uzmanlığı için işe alım söz konusu olduğunda bir zorluk olmaya devam ediyor.
  – MSP’ler, yeteneklerin işe alınması ve elde tutulmasının (yüzde 46), sürekli teknik eğitimin (yüzde 33), hızlı teknolojik değişime ayak uydurmanın (yüzde 45) en büyük zorluklar arasında yer aldığını söylüyor.
  – Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, önümüzdeki yıllarda en fazla gelir getirmesini bekledikleri veri analitiği (yüzde 33), güvenlik (yüzde 26), ağ oluşturma (yüzde 24) ve AI/ML (yüzde 22) işe alımda en önem verdikleri yetenek alanları.
 • MSP’lerin gelir beklentileri daha geniş çapta kanal beklentileri ile de uyumlu. Katılımcılar büyüme önceliklerini satın alma ve organik, küresel genişleme, yeni teknoloji çözümleri ve yeni dikey pazarlar arasında paylaştırıyor.
  – Katılımcıların yüzde 75’i 2023 yılı ve sonrasında gelir artışı bekliyor. Kendilerini MSP olarak tanımlayanlar gelirlerinin ortalama yüzde 20’si yönetilen hizmetlerin satışından elde ederken bu oran genel kanalda yüzde 15 seviyesinde.
  – MSP’lerin dörtte üçü satın alma yoluyla (yüzde 73) veya organik olarak (yüzde 77) büyümeyi çok önemli veya önemli olarak görüyor. Yarısından azı (yüzde 47) aktif olarak bir alıcı aramanın önemli olduğunu belirtiyor.
  – Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i küresel genişlemenin (yüzde 69) ve yeni dikey pazarlara girmenin (yüzde 66) önemli veya çok önemli olduğunu söylüyor. Çözüm hizmetlerini genişletmenin önemli veya çok önemli olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 80.
 • Regülasyon baskıları var ve ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) önem kazanıyor.
  – MSP’lerin yaklaşık üçte biri, hızlı mevzuat değişikliklerinin (yüzde 36) ve ÇSY standartlarını karşılamanın ve belgelemenin (yüzde 34) işlerinin önündeki zorluklar olduğunu söylüyor.
  – Günümüzde veri koruma (yüzde 72) ve siber güvenlik (yüzde 54) listenin başında yer alırken iki yıl içinde bu durum önemli ölçüde değişecek ve ÇSY (yüzde 42); veri koruma (yüzde 35) ve siber güvenliğe (yüzde 38) kıyasla listenin başında yer alacak.

TD SYNNEX Küresel Kurumsal İletişim ve Vatandaşlık Kurumsal Başkan Yardımcısı Jill Kermes ise açıklamasında şunları söyledi: “Bu veriler, MSP’lerin büyümeleri için ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortaya koyarken aynı zamanda büyümenin önündeki zorlukların, TD SYNNEX’in rakipsiz pazar içgörülerinin, özel çözümlerinin, derin endüstri ilişkilerinin ve MSP liderlerinin karmaşıklığı aşmalarına yardımcı olan, onları daha yüksek büyüme fırsatlarına yönlendiren ve bugün ve gelecekte gelişmelerine yardımcı olan küresel erişiminin önemini vurguluyor.”

Anket Mayıs-Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ile Asya Pasifik ve Japonya (APJ) küresel bölgelerindeki 60’tan fazla ülkeden 550’den fazla B2B kanal iş ortağından geri bildirim alındı. Ankete katılanlardan 227’si kendini MSP olarak tanımladı.

MSP (Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı) Nedir?

Yönetilen hizmetler (MS), bir işletmenin belli bir hizmeti veya işlevi, bir dış hizmet sağlayıcısına veya üçüncü bir tarafa devretmesidir. Özellikle BT altyapısı, veri yönetimi, güvenlik ve ağ hizmetleri gibi teknik hizmetlerde yaygın olarak kullanılır. Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı (MSP) ise bu işletmelere hizmet anlaşmasında belirlenmiş tüm BT altyapısını veya bir kısmını uzaktan yönetilebilecek şekilde hizmetler sağlayan şirkettir.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?