Lojistikte Dijitalleşme Kaçırılmaması Gereken Bir Fırsat

Yolda.com’un ‘Lojistikte Dijitalleşme Araştırması’na göre, iş liderleri lojistikte dijitalleşmenin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söylüyor ve dijitalleşme ile maliyet tasarrufu sağlanacağını (yüzde 80), uzun tedarik zincirlerinin kısalacağını (%78) ve operasyonel iş yükünün azalacağını (%71) düşünüyorlar

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da lider lojistik girişimi olma hedefiyle yola çıkan Yolda.com, işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor. Yolda.com bu vizyonu doğrultusunda, işletmelerin dijitalleşme konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmak için Lojistikte Dijitalleşme Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.

Lojistik Sektörü Henüz Dijitalleşmenin Başında

“Sektördeki uzmanlığın ve bilgi birikiminin kişilere bağlı olması, lojistik sektörünün önündeki en büyük engellerden biri. Veriye dayalı analiz ve karar verme pratiklerinin gelişememesi, eskiden beri süregelen yöntemlerin ve iş yapma biçimlerinin tekrarlanmasına ve verimsizliğe neden oluyor” diyen Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan yaptıkları araştırmaya ilişkin olarak şunları söyledi:
“Üretimden sağlığa kadar her sektörün ayrılmaz parçası olan lojistik, diğer tüm sektörleri ve ekonomiyi geliştiren niteliğe sahip. Bu nedenle Türkiye 11. Kalkınma Planı’nda da en öncelikli alanlardan biri olarak yer alıyor. Ancak hala yanıtlanmamış sorular var. Türkiye’de lojistik operasyonları dijital geleceğe ne kadar hazır? İş yapış şekilleri, müşteri davranışları ve ihtiyaçları hızla değişirken, Türkiye’de lojistik operasyonları nasıl pozisyon alıyor? Yolda.com olarak, COVID-19’un etkisini yoğun olarak sürdürdüğü 2021 ile etkilerin dünya genelinde azalmaya başladığı 2022 yıllarında iki kez gerçekleştirdiğimiz ‘Lojistikte Dijitalleşme Araştırması’ ile bu sorulara yanıt aradık. Her iki yılın sonuçlarını da karşılaştırarak önemli değişim noktalarına ışık tuttuk. İki yıl üst üste yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de lojistik sektörü, henüz dijitalleşmenin başında. Her 10 şirketten 8’i lojistikte dijitalleşmeyi fırsat olarak görse de yalnızca yüzde 59’unun dijitalleşme stratejisinin olması, hala büyük bir gelişim alanı olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmada Öne Çıkan Sonuçlar: ‘Lojistikte Dijitalleşme Bir Fırsat’

· İş liderlerinin yüzde 91’i mevcutta hizmet aldığı lojistik tedarikçilerinden memnun.
· Lojistik tedarikçisinden memnun iş liderlerinin yüzde 80’i yeniliklere açık.
· Her 10 şirketten 5’i bir dijital lojistik platform kullanıyor.
· Her 10 şirketten 8’i lojistikte dijitalleşmeyi fırsat olarak görüyor. Ancak katılımcıların yalnızca yüzde 59’u, lojistik süreçleri için dijitalleşme stratejisinin olduğunu belirtiyor.
· Lojistikte dijitalleşme dendiğinde akla gelenler:
o Taşıma fiyatlamasının online olarak yapılması (yüzde 67),
o Akıllı kapasite yönetimi sayesinde maliyetlerin düşürülmesi (yüzde 65),
o Tedarikçi arayışının online olarak yapılması (yüzde 61).
· Araştırmaya katılan iş liderleri lojistikte dijitalleşmenin sağlaması beklenen en büyük faydanın maliyet tasarrufu (yüzde 80) olduğunu belirtiyor. Diğer beklentiler arasında uzun tedarik zincirlerinin kısalması (yüzde 78), operasyonel iş yükünün azalması (yüzde 71), rekabette farklılaşma (yüzde 60) ve çevikliğin artması (yüzde 52) yer alıyor.

2021 – 2022 Karşılaştırmasında Öne Çıkan Sonuçlar

· Lojistik tedarikçisinden memnun olmayan ve yeni tedarikçi arayışında olan katılımcıların oranı 2021’de yüzde 6 iken, 2022’de yaklaşık yüzde 10’a ulaştı.
· 2021 ve 2022 yıllarındaki sonuçlar karşılaştırıldığında, liderlerin online tedarikçi hizmetlerine verdiği önemin arttığı görülüyor. 2021 yılında sıralamada son ikide yer alan ‘tedarikçi arayışının online olarak yapılması’ ve ‘taşıma fiyatlamasının online olarak yapılması’, 2022 yılında ilk sıralara yerleşti.
· Lojistikte dijitalleşmeden iş liderlerinin beklentilerinin 2021 ve 2022 yıllarında değişmemesi, pandemi sonrası dönemde maliyetleri düşürme ve iş verimliliğini artırmanın en büyük gündem maddeleri olarak yerini koruduğunu gösteriyor.

Lojistikte Dijitalleşme Araştırması’na buradan ulaşmak mümkün.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?