İşletmelerin Teknoloji Yatırımları Hızla Artıyor

Küresel pandeminin de etkileriyle sektör bağımsız tüm işletmeler teknoloji yatırımlarına hız verdi. Bu alandaki yatırımlarıyla öne çıkan PepsiCo’nun Türkiye IT direktörü Serkan Yılmaz sorularımızı yanıtladı.

Pandemi döneminde sekteye uğrayan tedarik zinciri konusunda ne gibi teknolojik yatırımlar yaptınız?
Teknolojik yatırımları kısa ve orta vadeli olarak ele almakta fayda var. Kısa vadeli olarak öncelikle “Kriz yönetim prosedürü” içerisindeki teknolojik kabiliyetlerimizin yeterli olup olmadığını gözden geçirdik. Oluşabilecek senaryolara karşı hazırlık yaparak aksiyon planları oluşturmak ve hazırlanan aksiyon planlarının olabildiğince yapay zeka/otomasyon yazılımlarının desteğiyle geliştirilmesine önem verdik. Bu çalışma sonucu sağlanacak iş sürekliliği, aynı zamanda tedarik zincirlerinde bulunan eksik ve geliştirilmesi mümkün noktaları da açığa çıkararak, orta-uzun vadeli optimizasyon aksiyonlarının oluşmasını da sağladı.

Orta vadeli olarak da kriz dönemlerinde ilgili aksiyonları alabilecek donanımlı bir altyapıya sahip olmak adına yatırımlarımızı değerlendirdik. Bu kapsamda geliştirilecek altyapının; operasyonel verimliliği arttırması, veri güvenliğini üst seviyede tutması, pazarda gelişebilecek ani değişimlere karşı uygulanabilir olması, analitik tahminler yapabilmesi gibi birçok etken göz önünde bulundurularak seçtik.

PerpsiCo olarak bulut ve teknoloji özelinde yatırım hedefleriniz neler?
Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza teknolojiler daha çok girmekte ve iş süreçlerinin önemli bir kısmını oluşturan bu yapı üzerinden de birçok veri elde edilebilmektedir. Bizim hedefimiz bir yandan dijitalleşme ve basitleşmeye devam ederken, bir yandan da üretilen verilerin daha anlamlı içgörülere dönüştürülerek iş kararlarının verilmesine baz teşkil edebilecek bir seviyeye getirilmesidir. Bu bağlamda ML/AI teknolojilerinin iş süreçlerimize entegre edilmesi ve verinin akıllı algoritmalar ile modellenip işlenilerek karmaşık iş süreçlerimizin daha doğru kararlar ile desteklenmesini hedefliyoruz. Bu sayede daha güçlü iş sonuçlarına ulaşmayı amaçlıyor, teknolojiyi etkin kullanan verimli ve çevik bir organizasyon olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Bu yapıyı en sağlıklı ve ölçeklenebilir bir mimaride oluşturmak adına bulut teknolojilerini en doğru seçim olarak görüyoruz. Yeni çözümlerimizi bu mimari üzerinde gerçeklerken, mevcut kullandığımız sistemlerimizi de mümkün olduğunca bulut mimarisine taşıyoruz.

3. Son dönemde BT tarafında hayata geçen projeler ve iş ortaklarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Sahada dijitalleşmek, satış organizasyonumuzun işini verimli yapabilmesini sağlıyor. Bu anlamda “Pepsell Mobile” uygulamamıza her yıl yatırım yaparak yeni kabiliyetleri hayata geçiriyor, saha çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri yapabilmesini sağlıyoruz. “PepsiConnect” diye adlandırdığımız çözümümüze her yıl yatırım yapmaya devam ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve verimliliği arttırıcı teknolojik çözümler getiriyoruz. Ayrıca “KazandıRio” mobil uygulama altyapımızı da her yıl geliştirerek, tüketicilerimize daha yakın olabilmek ve onlara sunduğumuz değeri arttırabilmeyi hedefliyoruz. Fabrika ve dopalarımızda kullandığımız dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam ederek de operasyonun daha verimli ve görünür olduğu, problemin gerçekleşmeden anlaşılabildiği bir kabiliyete kavuşmuş oluyoruz.

4. Gelecek dönem için BT ekibi olarak iş hedefleriniz ve yatırımlarınız neler olacak?
Her alanda dijitalleşmeye devam etmek önceliğimiz. Bu başlı başına büyük bir program ve bu stratejiye odaklı bir yönetim ekibimiz var. Ayrıca, bir başka konu ise sadeleştirme. Birçok teknoloji ürününün kullanıldığı ve yenilerinin eklendiği bir yapıda, yönetimi etkin yapabilmek ve stabil bir ortam oluşturabilmek adına en doğru ve yalın teknolojik mimariyi oluşturmaya çalışıyor ve bunun etrafındaki süreçleri basitleştiriyoruz. Bu yapı içerisinde olmazsa olmazımız ise bizi geleceğe taşıyabilecek kabiliyet ve kapasitede bir organizasyonumuzun olması. Organizasyon başlığı altındaki ajandamızda, çalışma arkadaşlarımızın gelişimini kolaylaştıracak araç/gereç ve imkanların sağlanması, bir yandan da “Agile” dediğimiz çevik yaklaşımlar ve iş yapış şekillerini kültür olarak edinmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?