Intel, 2023 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nun Sonuçlarını Açıkladı

Intel 2023 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu hakkındaki sorularımızı Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Serkan Civlik yanıtladı.

Sizce bu yılın raporunda hangi konular öne çıkıyor?
Geçtiğimiz yıl, sürdürülebilirliği endüstri seviyesinde uygulayan birtakım inanılmaz başarılara ulaştık. Güvenlik, sağlık ve sorumlu iş uygulamalarının geliştirilmesinde lider olarak, bu yıl Intel Daima Güvenlik-Güvenlik Yıldızı programı üzerinden Intel’in güvenlik kültürünü geliştirme konusundaki çalışmaları için 57 çalışanımızı onurlandırdık. Şirket dışında ise Intel’in yapay zekâ değer zincirindeki konumunu güçlendirmesini, anlamlı bir ilerleme kaydetmesini ve çabaları geniş çapta ölçeklendirmesini sağlamayı amaçlayan sorumlu yapay zekâ stratejimizin ayrıntılarını paylaştık. Tedarik zincirinde insan haklarını korumaya yönelik çabalarımız kapsamında, küresel tedarik zincirimizdeki tedarikçiler 2014 yılından bu yana çalışanlarına 26 milyon dolardan fazla ücret kazandırdı.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gündemimiz, çeşitliliğe sahip tedarikçilere yapılan yıllık harcamalarımızı iki katına çıkarmaya yönelik RISE hedefine erkenden ulaşmamızı sağladı. Planladığımızdan da erken ulaştığımız üç hedef daha var: 2025 yılı sonuna kadar ABD dışındaki, kadınlara ait tedarikçilere yıllık 500 milyon dolar ve 2023 yılı sonuna kadar küresel olarak azınlıklara ait tedarikçilere yıllık 800 milyon dolar harcamak.

Sürdürülebilirlik seviyesinde, faaliyetlerimizde ve toplumsal işbirliklerimizde 9,6 milyar galon su tasarrufu yapmayı başardık ve havza restorasyon projeleri sayesinde 3,0 milyar galon suyun geri kazanılmasını sağladık. Ayrıca küresel olarak yüzde 93 yenilenebilir elektrik kullanımına ulaştık ve üretim atıklarının yüzde 67’sini yeniden kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm gibi döngüsel ekonomi uygulamalarıyla ileri dönüştürdük.

Çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz toplumları destekleme çabalarımız kapsamında, Intel çalışanları ve emeklileri dünya çapında yerel toplumları desteklemek için okullara ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yaklaşık 1.010.000 saat hizmet bağışında bulundu. Intel RISE Teknoloji Girişimi (IRTI) aracılığıyla, 2020 yılından bu yana 33 ülkede sağlık ve yaşam bilimleri, eğitim, ekonomik düzelme, toplumsal eşitlik ve insan hakları, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını ele alan 335 projeye toplamda yaklaşık 70 milyon dolar taahhüt ettik. Ve son olarak, 1988 yılında kurulan Intel Vakfı, toplamda 793 milyon doların üzerinde program finansmanı ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) girişimi finansmanı yoluyla yerel topluluklarımız ve yetersiz hizmet alan nüfuslar için olumlu bir toplumsal etki yarattı.

Sizce Intel’in başarısı iş ortamında bu bağlamda nasıl bir etki yarattı?
Üçüncü taraf derecelendirmelerinin ve sıralamalarının bize programlarımız ve uygulamalarımız hakkında değerli geri bildirimler verdiğini ve zaman içinde sürekli iyileştirme sağlamaya yardımcı olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılında Bloomberg’in Cinsiyet Eşitliği Endeksi, Human Rights Campaign’in Kurumsal Eşitlik Endeksi, Women Engineer Magazine’in En İyi 50 İşveren Listesi (okuyucuların seçimi) ve ABD Çevre Koruma Ajansı Yeşil Güç Ortaklığı’nın Ulusal En İyi 100 Şirket Sıralamasında üçüncülük, Wall Street Journal’ın seçtiği En İyi Yönetilen 250 Şirket Listesi gibi kurumsal sorumlulukla ilgili bir dizi ödül aldık ve takdire mazhar olduk. Ayrıca 2023 yılında Ethisphere Institute, Intel’i 13. kez Dünyanın En Etik Şirketleri yıllık listesine aldı. Intel ayrıca 2022 CPA-Zicklin Kurumsal Siyasi İfşaat ve Hesap Verebilirlik Endeksi’nde “Trend Belirleyen” şirket seçildi.

Intel, küresel politikaların ve karar vericilerin elzem olduğu bir ortamda ÇGY (çevre, güvenlik ve yönetişim) stratejisini desteklemek için neler yapıyor?
Intel olarak, yeni fikirleri teşvik eden, adil ticareti destekleyen ve kaynakları koruyan politikaları savunmak için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, kuruluşlar ve endüstrilerle birlikte çalışıyoruz. Diğer teknoloji şirketleriyle birlikte, bilişim ve iletişim teknolojisinin (ICT) “el izinin” değerine ve sunduğu fırsatlara ya da teknolojinin iklim üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğine ilişkin politika yapıcılarla yapılan müzakereleri desteklemek üzere Digital Climate Alliance’a (Dijital İklim İttifakı) olan bağlılığımızı sürdürdük. İnternete, bulut bilgisayarlara ve yapay zekâya bağlanmalarını sağlayan “akıllı” cihazlar evlerimize, arabalarımıza ve binalarımıza entegre olurken, Digital Climate Alliance birbirine bağlı veriler ve dijital araçları iklim politikasına entegre etme fırsatını görüyor.

Bunlara ilave olarak, birtakım kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik meselelerinde önemli kamu politikası sorunlarını ele almak üzere başka şirketler ve gruplarla işbirliği içerisinde çalışmamıza yardımcı olmaları için ticari kurumlarla da yakın ilişkiler kuruyoruz. İklim eylemini desteklemek için Center for Climate and Energy Solutions (İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi) ile işbirliği yapmak ve politika yapıcıları sorumlu küresel tedarik zinciri uygulamalarında kolektif eylemin faydaları konusunda eğitmek için Responsible Business Alliance (Sorumlu İş İttifakı – RBA), Responsible Minerals Initiative (Sorumlu Madenler Girişimi – RMI), Responsible Labor Initiative (Sorumlu İşgücü Girişimi – RLI) ve diğer paydaşlarla yapılan işbirlikleri; bunun yakın tarihli örnekleri arasında. Ayrıca RBA, Digital Europe ve diğer paydaşlarla birlikte çalışarak, politika yapıcıların sorumlu iş davranışına yönelik ortak yaklaşımların faydalarına ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek ve gelecekteki durum tespiti gereksinimlerini mevcut uluslararası çerçevelerle uyumlu hale getirmek için çaba gösteriyoruz.

Intel çeşitliliğe sahip tedarikçilere yapılan harcamalar hedefine planlanandan önce ulaşmayı başardığına göre, sizce sırada ne var?
Hedefimize erkenden ulaşmayı başardığımız doğru fakat, işimiz henüz bitmedi. Intel’e göre, tedarikçi çeşitliliği ek bir iş değil; bu, bizim çalışma biçimimiz. Şu anda yenilenmiş bir takvime göre yeni bir hedef belirlemek için çalışıyoruz. İlerlememizi sürdürmeye ve çeşitliliğe sahip tedarikçilere ve altyüklenicilere, bu dönüşümde bize yardımcı olma fırsatları sunmaya odaklanmaya devam edeceğiz.

Satın alma ekiplerimiz, her yeni tedarik fırsatı ortaya çıktığında, teklif alma sürecine çeşitliliğe sahip en az bir şirketi dahil etmeye devam edecek. Gerekli ölçeği ya da uzmanlığı bulunan ve çeşitliliğe sahip tedarikçi seçeneklerinin var olmadığı daha büyük sözleşmelerimiz içinse, müzakerelerimize çeşitliliği içeren harcama beklentilerini dahil ediyoruz. Bunu yapmak, beklenenden daha büyük taahhütlere yol açabilir. Sözgelimi Ohio projemizin ilk genel yüklenicisi, Tedarikçi Çeşitliliği Politikamızda belirtilen yüzde 10’luk beklentinin de ötesine geçerek yüzde 20 oranında çeşitlilik harcaması taahhüdünde bulundu. Şirket içi çeşitlilik harcaması hedeflerimizi, Intel’in yıllık çalışan prim yapısına dahil etmeye devam edecek ve bunun satın alma için hem de tüm iş birimleri için taşıdığı önemi vurgulayacağız.

Paydaşlara gelecek olursak; onları Intel’in ÇGY uygulamalarına dahil ediyor ve katılımlarını sağlıyor musunuz?
2008 yılından bu yana, yönetici ve çalışan ücretlerimizin bir kısmını Yıllık Performans Primimizdeki kurumsal sorumluluk faktörlerine bağladık. 2022 yılında çeşitlilik ve kapsayıcılık, çalışan deneyimi, iklim değişikliği ve su yönetimi dahil olmak üzere kültür dönüşümü ve RISE hedeflerimizle uyumlu ÇGY ölçütlerini dahil ettik.

Buna ilave olarak Yatırımcı İlişkileri grubumuz, Kurumsal Sorumluluk Ofisimiz, İnsan Kaynaklarımız ve Kurumsal Strateji Ofisimiz tarafından yönetilen ve diğer iş gruplarından temsilcilerin de dahil olduğu entegre sosyal yardım ekibimiz, 2022 sonbaharında ÇGY konuları da dahil olmak üzere çok çeşitli konuları görüşmek üzere, tedavüldeki hisse senetlerimizin yaklaşık yüzde 49’unu temsil eden yatırımcılarla bir araya geldi. ÇGY konularında yatırımcılarımızla açık bir şekilde ve yıl boyunca iletişim kurma yaklaşımımızın kurumsal hesap verebilirliği artırdığına, karar alma süreçlerini iyileştirdiğine ve nihayetinde uzun vadeli değer yarattığına inanıyoruz. Yatırımcılara erişim faaliyetlerimiz yoluyla aldığımız geri bildirimler, yıl boyunca Intel Yönetim Kurulu’na ve ilgili komitelere iletiliyor.

Sizce Intel’in temel faaliyetleriyle ÇGY uygulamaları örtüşüyor mu?
Intel, geniş bir pazar yelpazesinde giderek daha akıllı ve bağlantılı bir dünya için yapı taşları olarak yeni yarı iletken teknolojileri, ürünleri ve çözümleri geliştirmede ön saflarda yer alıyor. Çalışanlarımız teknolojimizi geliştiriyor, yeni iş fırsatlarının kilidini açıyor ve küresel etki yaratmak için iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte çalışmalar sürdürüyor. Bu yıl, Intel’in en sürdürülebilir veri merkezi işlemcileri olan 4. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcileri (Sapphire Rapids olarak da tanınıyor) piyasaya sürdük. Bu yeni işlemciler; müşterilere veri merkezi performansı, verimliliği, güvenliğinde büyük bir yükselişin yanında, yapay zekâ, bulut, ağ ve uç için yeni yetenekler ve dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarını sunuyor. Ürün portföyümüzü genişletirken ve Ohio’da iki yeni öncü çip fabrikasının temelini atarken coğrafi genişlememizi de kutluyoruz. Ayrıca Almanya’da öncü bir yarı iletken mega tesisi kurma ve Avrupa’da Ar-Ge, üretim ve dökümhane hizmetlerine yatırım yapma planlarıyla Avrupa Birliği’nde on yıl sürecek bir yatırımın planlarını da açıkladık.

Etiketler:

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?