Incrementality “Artımlılık” Ölçümünü Gelenekselden Yeni Nesil’e Dönüştürün

‘Bu güçlü yaklaşımın mobil pazarlamacılar için karar alma sürecini nasıl dönüştürdüğünü ve optimum büyüme için ücretli stratejilerinizin etkisini nasıl artırdığını keşfetmeye hazır olun.’

Yazan:  Adjust Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü Başak Zerman

Mobil pazarlamacılar yalnızca cihaz düzeyindeki son dokunuş ilişkilendirme verilerine güvenmekten uzaklaşırken, sektör de yeni nesil ölçüm yöntemlerinin stratejik bir kombinasyonunu entegre etmeye yöneliyor. Bunların arasında muhtemelen incrementality “artımlılık” kavramını duymuşsunuzdur. Önde gelen pazarlamacılar arasında hızla tercih edilen bir metodoloji haline geliyor ve yaygınlaşıyor.

Bunun nedeni, pazarlamacılara, belirli bir pazarlama çabasının sonucu olarak kurulumlarda veya etkinliklerde tam olarak neler olduğu konusunda bilgi vermesi.

“Belirli bir eylemi yapmasaydın ne olurdu?” sorusunu yanıtlıyor. Kampanyanız yükleme sayınızı gerçekten artırıyor mu? Ne kadar? Bir platformda olayın sonucunu kaldırıyor, diğerinde ise ona zarar veriyor mu? Gerçekten belirli bir kampanyayla organik yüklemeleri yok mu ediyorsunuz? Kampanya olmasaydı aynı sonuçları görebilir miydiniz?

İşte tam da bu noktada, Incrementality “artımlılık” ölçümü size bu yanıtları ve daha fazlasını veriyor.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Ölçüm Çözümleri

Pazarlama alanında başarılı olmak ve önde kalabilmek için çağdaş pazarlamacıların, geleneksel ilişkilendirme yöntemlerinin incrementality “artımlılık” ve medya karması modelleme (MMM) gibi daha yeni ölçüm yöntemleriyle birleşimini keşfetmesi gerekiyor.

Bunu yaparak hem kısa vadeli getirileri hem de uzun vadeli sürdürülebilirliği optimize edebilir, böylece yatırımlarını en üst düzeye çıkarabilirler.

Incrementalityi “artımlılık” Anlamak

Pazarlamada incrementality “artımlılık”, yalnızca markalaşmanın etkisinin ötesinde, pazarlama çabalarına doğrudan atfedilebilen büyümeyi ifade ediyor. Daha geniş markalama ve pazarlama stratejilerinin yanı sıra belirli bir taktiğin bir kampanyayı nasıl olumlu yönde etkilediğini analiz ediyor.

Mobil pazarlama ortamı yalnızca cihaz düzeyindeki son dokunuş ilişkilendirme verilerine dayanmaktan uzaklaştıkça, yeni nesil ölçüm tekniklerinin stratejik bir karışımının entegre edilmesine doğru bir değişim yaşanıyor. Bunlar arasında, incrementality “artımlılık” çok önemli bir kavram olarak ortaya çıktı ve pazarlama eylemlerinin etkisine dair kesin bilgiler sağlama yeteneği nedeniyle önde gelen pazarlamacılar arasında önemli bir ilgi kazandı.

Bir kampanyanın yarattığı gerçek artış, organik kurulumların potansiyel olarak yok edilmesi ve pazarlama çabalarının genel etkinliği gibi soruları ele alıyor.

Performans Pazarlamasında Incrementality “artımlılık”’ın Önemi

Gelişen ve değişen iş dünyasında rekabet her geçen gün daha da kaygan bir zeminde yaşanıyor. Pandeminin iş dünyasındaki en önemli etkilerinden biri, pazarlama bütçelerine çok daha dikkatli bakılması gerekliliği oldu.

Aslında bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebiliriz, şöyle ki, pazarlama çalışmalarınızın, harcanan paranın karşılığını vermesi gerekiyor her zaman için kural budur. Bu konunun detaylı olarak incelenmesi, başarının kapısını aralıyor. Özellikle şirketlerin finansal açıdan iyi performans göstermediği dönemlerde bu çaba büyük yarar sağlıyor.

Incrementality “artımlılık”, ücretli pazarlama çabalarının KPI’lar üzerindeki gerçek etkisini anlamada önemli bir belirleyici olarak hizmet ediyor ve kaynak tahsisi, bütçeleme ve kanal seçiminde yardımcı oluyor. Ve tüm bunlara odaklanmak, dönüşüme odaklanmayı ifade ediyor.

Incrementalityi Ölçmek Neden Önemlidir?

Incrementalitynin ölçülmesi, doğru veriye dayalı karar verme süreci için hayati önem taşıyor ve pazarlamacıların şunları yapmasına olanak tanyor:

1. Doğru Veriler Elde Etmek: Pazarlamacılar, her bir pazarlama kanalının, taktiğinin veya kampanyanın etkisini hassas bir şekilde ölçerek bunların etkinliğine ilişkin içgörüler elde edebilir ve stratejilerini buna göre optimize edebilirler.

2. En Etkili Taktikleri Belirlemek: Incrementality “artımlılık” ölçümü, en yüksek etkiyi sağlayan taktiklerin belirlenmesine yardımcı olarak gelecekteki kampanyaları başarıya doğru yönlendirir.

3. Reklam Harcamalarını Optimize Etmek: Incrementality “artımlılık”ı anlamak, pazarlamacıların kaynakları en etkili faaliyetlere tahsis etmesine olanak tanır ve böylece yatırım getirisini ve gelir artışını en üst düzeye çıkarır.

4. Hedeflemeyi İyileştirmek: En yüksek artışı sağlayan segmentleri belirleyerek, kampanya verimliliğini artırarak ve israfı azaltarak hedefleme stratejilerinin hassaslaştırılmasına yardımcı olur.

5. Müşteri Yaşam Boyu Değerini Artırmak: Pazarlamacılar, müşteriyi elde tutma oranında artan artış sağlayan faaliyetlere odaklanarak müşterinin yaşam boyu değerini artırabilir ve uzun vadeli gelir artışını sağlayabilir.

6. Veriye Dayalı Kararlar Almak: Incrementality “artımlılık” pazarlama stratejilerini bilgilendiren eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar ve pazarlamacıların, faaliyetlerinin gerçek etkisine dayalı olarak bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Tüm bunlara ek olarak, reklam ölçümünde son yıllarda en çok konuşulan Incrementality “artımlılık” ölçümü, pazarlamacıların modern pazarlama ekosisteminin karmaşıklıklarında yol alma konusundaki acil ihtiyacını ele alıyor.

Ekonomik durgunluk tehlikesinin yaşandığı ve pazarlama bütçesindeki büyümenin durağanlaştığı bir dönemde, pazarlamacıların medya yatırımlarının etkisine ilişkin net bir resme sahip olmaları her zamankinden daha kritik hale geldi.

Modern pazarlama ekosistemi oldukça karmaşık ve her platform benzersiz. Tek bir kanal için yatırım getirisini (ROI) hesaplamak zor. Birçok pazarlamacı için birden fazla kanal ve taktik üzerinden ölçüm yapmak imkansız görünüyor.

Reklam platformları ve ilişkilendirme satıcıları tarafından kullanılan geleneksel medya ölçümü yöntemleri hiçbir zaman mükemmel çözümler olmadı, veri sınırlamaları ve kullanıcı düzeyinde izleme üzerindeki artan kısıtlamalar artık onları ciddi doğruluk sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

Modası geçmiş yöntemleri kullanmaya devam eden markalar için günümüz şartlarında rekabet zorlu hale geliyor. Bütçelerinin boşa harcanması ve fırsatların kaçırılması riski her zamankinden çok daha önemli ve düşünülmesi gereken ciddi bir konu.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?