Gerçek Uç Bilgi İşlemin İhtiyacı Olan Şey

AWS Snowball + SpaceX Starlink + Couchbase Capella = Daha fazla kesintisiz çalışma süresi, daha düşük gecikme ve uçta daha iyi bant genişliği.

Yazan: Couchbase Ürün ve Çözümler Pazarlama Yöneticisi Mark Gamble

Kırsaldaki köylerde ya da internet erişiminin olmadığı uzak yerlerde mobil bir klinik işlettiğinizi düşünün. Kritik sağlık hizmetlerini sağlayabilmek için kliniğin verilerini toplamanız ve paylaşmanız gerekir, ancak kullandığınız uygulamalar internet bağlantısı gerektiriyorsa bu bölgelerde çalışamazlar.
Veya belki de Kuzey Denizi’ndeki bir platformdaki bir basınç sensöründen gelen kritik uyarı verilerini analiz etmesi gereken bir petrol ve doğal gaz operatörü olduğunuzu düşünün. Verilerin bulut veri merkezlerinde işlenmesi gerektiğinde, güvenilir olmayan ağlar üzerinden büyük bir maliyetle çok uzun mesafeler kat etmesi gerekir. Bu durum ağda gecikmelere ve yavaşlamalara neden olur. Dolayısıyla verilerin sonucu platforma geri gönderildiğinde artık herhangi bir işlem yapmak için çok geç olabilir.

Bu ve buna benzer kullanım örnekleri, dünyanın neresinde çalışırlarsa çalışsınlar %100 kesintisiz çalışma ve gerçek zamanlı bir hız gerektiren, gitgide sayıları artan bir uygulama sınıfını temsil eder.

Ağın kendisi, bu gereksinimlerin karşılanmasındaki temel zorluk olarak önümüze çıkıyor. Dünyada çok az internet erişimi olan veya hiç olmayan çok büyük alanlar var ve ağ bağlantısına bağlı uygulamalar bu alanlarda faaliyet gösteremiyor.
Ağ teknolojisinde ortaya çıkan ilerlemeler bu boşlukları kapatabiliyor. Ancak bir ağın kapsamı, güvenilirliği veya hızı ne olursa olsun, ona bağlı uygulamaları etkileyen yavaşlama ve kesintilerden kaçınılmaz olarak etkilenecek ve bu da kullanıcı deneyiminin kötüleşmesine ve işin aksamasına neden olacaktır.

Güvenilir Geliştirme Tercihi

İnternet erişiminin olmadığı bölgelerde çalışırken uygulamalar için kullanılabilirliği ve ultra düşük gecikmeyi nasıl garanti edersiniz? Bunu sağlamak, yalnızca ağ bağlantısındaki engelleri anlayarak ve bunların üzerinde çalışarak mümkün olabilir.
Güvenilir bir geliştirme tercihi, aşağıdaki özelliklere sahip uygulamaları tasarlamak ve oluşturmaktır:
• Ağ bağlantısı kesildiğinde veya kullanılamadığında çalışmaya devam edebilir.
• Kullanılabilir olduğunda ağ bağlantısını en verimli şekilde kullanabilmelidir, çünkü söz konusu ağ bağlantısı kısa süreli olabilir ve her zaman yeterince hızlı olmayabilir.

Bunu yapabilmek için, veri işleme ve bilgi işlem altyapısını ağın yakın tarafına, yani aynı mobil klinik veya petrol platformunda olduğu gibi gerçek uca getirerek uzak bulut veri merkezlerine olan bağımlılıkları azaltmalısınız.

İhtiyacınız Olan Tek Şey ASC

Geçtiğimiz birkaç yılda, uygulamaları her zamankinden daha fazla yerde ve daha fazla kullanıcı için daha erişilebilir hale getirme amacıyla tasarlanan yeni nesil teknolojilerde bir büyüme gördük.
Bu yeni nesil teknolojilerdeki ilerlemeler, kuruluşların özellikle uzak konumlarda ve internet erişiminin hiç olmadığı bölgelerde hız, kesintisiz çalışma süresi ve verimli bant genişliği kullanımı sunulabilmesine ön ayak oluyor ve uç mimarilerin benimsemesini kolaylaştırıyor.

Bir uç mimari oluşturmak için dört temel sistem bileşenine ihtiyacınız var:
1. Bulut bilgi işlem ortamı.
2. Uç bilgi işlem ortamı.
3. Bulutu ve ucu birbirine bağlayan bir ağ.
4. Buluttan uca senkronize olan bir veritabanı.

Biz de dünyanın her bölgesinde, her zaman yüksek hızda faaliyet gösterebilen bir uç mimari oluşturmak için en son teknoloji ürünü üç unsuru bir araya getiriyoruz.

Buna “ASC stack” adını veriyoruz:
• AWS Snowball
• SpaceX Starlink
• Couchbase Capella

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?