Fortinet, İşgücü Çeşitliliğine Katkıda Bulunuyor

Fortinet’in Training Advancement Agenda girişimi, siber güvenlik kursları sunarak, güvenlik eğitimlerine erişimi artırarak ve siber güvenlik alanındaki profesyonelleri işverenlerle buluşturarak siber güvenlik yetkinlik açığını kapatmayı ve siber güvenlik okuryazarlığını arttırmayı amaçlıyor. Program, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve öğrenciler de dahil olmak üzere herkese siber alanda kariyer geliştirme kaynakları ve işe alma fırsatları sağlıyor.

Günümüzde teknoloji sürekli ilerliyor ve bu gelişim süreci beraberinde siber tehdit unsurları da hızla artıyor. Bu durum, kurumların bu alanda her geçen gün daha fazla uzman insan kaynağına ihtiyaç duymasına neden oluyor. Bu bağlamda şirketler büyük bir siber güvenlik becerisi açığı yaşıyor. Ayrıca uzaktan çalışmanın çoğu alanda yaygın hale gelmesi, yenilikçi siber suç birimlerinin etki alanlarının genişlemesini ve yetenekli siber profesyonel ihtiyacını tüm zamanların en üst seviyesine çıkarıyor. Manpower Group’un 2021 yılına ait Yetenek Açığı Raporu’na göre de Türkiye ve dünyada BT alanında insan kaynağı açığı arttı.

Siber güvenlik uzmanı eksikliğine ilişkin 2020 yılına ait Fortinet raporuna göre; kurumların yüzde 68’i siber güvenlik yeteneklerini işe almak ve elde tutmak için zorlanırken, yüzde 73’ü geçtiğimiz yıl içinde kısmen siber güvenlik uzmanı boşluğuna atfedilebilecek en az bir izinsiz giriş/ihlal yaşadı. Kurumların yüzde 47’sinde ise bu ihlal sayısı 3 ve daha fazlası olarak gözlemlendi.

Kaynaklara bağlı olarak kadınlar mevcut iş gücünün yalnızca yüzde 20 ila yüzde 25’ini temsil ediyor. Kadın katılımını artırarak bu alandaki çeşitliliği geliştirmek ise mevcut siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak açısından stratejik bir adım.

ISC’nin 2020 yılında yaptığı araştırmaya göre; günümüzün siber güvenlik iş gücünde, cinsiyet eşitsizlikleri her bölgede belirgin; katılımcılar arasında kadın siber güvenlik uzmanlarına ait en yüksek oran yüzde 40 ile Latin Amerika’da, Kuzey Amerika’da ise rakam sadece yüzde 21. Avrupa ve Asya-Pasifik’teki sonuçlar bu iki oran arasında yer alarak yüzde 23 ve yüzde 30 arasında değişiyor.

Siber güvenlikte yetkin insan kaynağı eksikliği, kadınlara önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Bununla beraber kurumlara da yetkinlik boşluğunu doldurmaları için yeni bir olanak sağlıyor. ISC’nin yayınladığı rapora göre; siber güvenlik alanında her ne kadar erkek çalışan oranı kadın çalışan oranına göre 3’e 1 olsa da kadın çalışanlar daha yüksek eğitim seviyeleri ve daha fazla sertifika programına katılarak yönetici pozisyonları hedefliyor ve siber güvenlik sektöründe kendilerini daha fazla gösteriyorlar.

Fortinet Security Academy kadınların siber güvenlik sektörü çerçevesinde ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor

Fortinet, şirket içi cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeyi ve siber güvenlik sektöründe daha fazla kadının katılımını sağlamayı hedefliyor. Fortinet’in Training Advancement Agenda girişimi, ücretsiz siber güvenlik kursları sunarak, güvenlik eğitimlerine erişimi artırarak ve siber güvenlik alanındaki profesyonelleri işverenlerle buluşturarak siber güvenlik yetkinlik açığını kapatmayı ve siber güvenlik okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor. Network Security Expert Eğitim Enstitüsü’ne ait kapsamlı eğitim ve öğretim programları içeren TAA girişimi, küresel anlamda siber güvenlik bilinirliğini arttırmak için altyapı ve kaynak sunuyor. NSE Eğitimi, kişisel online güvenlikten, SD-WAN gibi spesifik teknolojilere kadar 30’dan fazla teknik kurs içeriyor.

Siber güvenlik alanında çeşitlilik amaçlı kadın çalışanlarla ilgili görüş belirten Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya, “Kadınlar siber sektörlerde daha aktif rol oynamalılar. Özellikle siber güvenlik sektörünün eril bir anlayıştan çıkması bu konuda çok önemli. Yapılan araştırmalar ve raporlar da gösteriyor ki kadınların liderlik, analitik ve kişiler arası iletişim açısından yetkinlikleri sektöre katkı sağlıyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de kadınların siber güvenlik sektöründe rolleri her geçen gün artmaya başladı. Kadınlar Fortinet’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanıp uzman birer siber güvenlik uzmanı haline gelebilirler. Ben, kadın bir yönetici olarak böyle bir gelişimin içinde olmaktan mutluyum. Cesaretli kadınların bu sektöre bambaşka perspektifler sunmasını heyecanla bekliyorum” diyor.

Etiketler: ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?