Equinix, Çoklu Bulut Ağ Portföyünü Geliştiriyor

Equinix Fabric Cloud Router’ın faaliyete geçmesi, buluttan buluta üstün performans sağlarken, çoklu bulut iş yüklerinin maliyetini de düşürüyor.

Equinix, işletmelerin çoklu bulut ve şirket içi dağıtımdaki uygulama ve verilere kolayca bağlanmasına yardımcı olacak yeni bir sanal yönlendirme hizmeti olan Equinix Fabric Cloud Router’ın genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Equinix Fabric Cloud Router, bir dakikadan kısa sürede devreye alınabilen, yapılandırılması kolay, kurumsal düzeyde, çoklu bulut yönlendirme hizmeti sağlayarak müşterilerin karmaşık buluttan buluta ve hibrit bulut ağ oluşturma zorluklarını basitleştirmelerine yardımcı oluyor. Equinix’in güvenli özel bağlantısından faydalanan müşteriler, genel bulutlardaki uygulamaları diğer tüm hizmetlerden daha fazla konumda bağlayabiliyor.

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, Equinix Fabric Cloud Router’ın faydalarını ve önemini şu şekilde dile getirdi:
“Çoklu bulut ağ iletişimi zordur, ancak artık Equinix Fabric Cloud Router’ın faaliyete geçmesiyle, kullanıcıların farklı bulutlara 45 saniye kadar kısa bir sürede bağlanmasına yardımcı oluyoruz. Böylece Equinix’ten beklenildiği gibi nerede oldukları fark etmeksizin bütün işletmelerin işlerini kolaylaştırıyoruz. Equinix, 25 yılı aşkın süredir bulut ve ağ tarafsızlığına olan sarsılmaz bağlılığı, bulut erişim noktalarında lider konumu, en geniş bulut sağlayıcıları ve hizmet ortakları seçenekleri ile günümüzdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu isteğe bağlı dijital altyapıyı sağlamak için benzersiz bir konuma sahip.”

Hizmetten yararlanan işletmeler, Equinix Fabric Cloud Router’ın dünya çapında etkin olduğu 58 Equinix Fabric pazarının tamamında, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Microsoft Azure ve Oracle Cloud Infrastructure’ın yanı sıra Akamai, ServiceNow ve Zoom gibi diğer yüzlerce hizmet sağlayıcı da dahil olmak üzere tüm büyük bulut sağlayıcılarına düşük gecikmeli bağlantıyla konuşlanabiliyorlar. Talep üzerine ve neredeyse gerçek zamanlı bir hizmet olarak sunulan Equinix Fabric Cloud Router, fiziksel bir yönlendiriciye sahip olmanın ve çalıştırmanın veya sanal bir yönlendiriciyi lisanslamanın maliyetlerini ve karmaşıklıklarını ortadan kaldırabiliyor. Müşteriler bu sınırlamaları kaldırarak uygulama performansını artırma, bulut maliyetlerini azaltma ve hizmetlerin pazara sunulmasını hızlandırma fırsatına sahip oluyor. İşletmeler ayrıca Equinix’in buluttan bağımsız hizmetiyle satıcıya bağlı kalmayı önleyip, ağ kısıtlamalarını ortadan kaldırarak ve belirli iş yükleri için doğru bulut ortamını ve sağlayıcıyı seçmelerine olanak tanıyarak çoklu bulutu benimsemelerini hızlandırabiliyor.

ESG Baş Analisti Bob Laliberte ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Modern BT ortamları oldukça dijitalleştirilmiş ve dağıtılmış bir durumda. TechTarget’in Kurumsal Strateji Grubu (ESG) araştırması, 2023’te işletmelerin yüzde 94’ünün artık birden fazla benzersiz genel bulut kullandığını ve bu benimsemenin arkasındaki en önemli etkenlerin performansı optimize etmek ve uygulamaları ölçeklendirmek olduğunu gösteriyor. Bu çoklu bulut uygulamalarını destekleyen ağ bağlantısının, performansı ölçeklendirmek ve iyileştirmek için aynı yetkinliği sunması gerekiyor. Equinix, kapsamlı bulut erişim noktası kullanılabilirliği ve düşük ağ gecikmesinin yanı sıra yakın zamanda eklenen Equinix Fabric Cloud Router ile birleştiğinde bu yetkinlikleri sağlamak için iyi bir konuma sahip.”

Platform Equinix’in önemli bir bileşeni olan Equinix Fabric Cloud Router, müşterilerin taleplerini dört özel yolla karşılamalarına yardımcı oluyor:

Çoklu Bulut Performansı: Müşteriler, Equinix’in dünya genelindeki endüstri lideri buluta bitişik konumlarıyla tüm büyük bulut sağlayıcıları arasında düşük gecikme süresi elde ederek trafiği uzak bir konum üzerinden geri taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu üstün buluttan buluta ağ performansı, müşterilerin bulut geçişleri gibi gelişen altyapı taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde desteklemesine olanak tanıyor.

Özel Bağlantı: Müşteriler, özel ağ bağlantılarını kolayca dağıtarak hassas verileri ve ağ altyapısını genel internetin risklerine maruz bırakmaktan kaçınabilir ve veri egemenliği gereksinimlerini destekleyebilir.

Kurumsal Düzey: Müşteriler, yüzde 99,999 kesintisiz çalışmayı içeren hizmet seviyesi sözleşmesi tarafından desteklendiklerini bilerek güvenle hareket edebiliyor ve yönlendirici başına desteklenen yüzlerce gigabit toplam veri hacmi ile 50 Gbps’ye varan hızları kullanarak kısıtlama olmadan bulutlar arasında bant genişliğini ve bağlantıyı ölçeklendirebiliyor.

Maliyetlerin Düşürülmesi: Kuruluşlar, internet üzerinden ağ çıkışı yerine özel bulut bağlantılarını kullanarak bulut ağ çıkışı maliyetlerini yüzde 75’e kadar azaltabiliyor. Yerleşik Equinix Fabric Cloud Router esnekliği, pahalı yedek yönlendiricilere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak BT ekiplerinin daha da fazla tasarruf etmesini sağlıyor. Müşteriler, uzun vadeli sözleşmelere bağlı kalmadan yalnızca ihtiyaç duydukları kadar ödeme yapabiliyor ve gerektiğinde ölçek büyütme ve küçültme esnekliğine sahip olabiliyorlar.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?