Dijital Dünyada Doğru Yeteneğe Ulaşmak Altın Değerinde

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın yetenek yönetimine ilişkin sonuçlarına göre, dijital dünyada başarı için ihtiyaç duydukları kilit becerilere sahip çalışanları bulma ve işe alma konusu CEO’ların uykularını kaçırmaya devam ediyor. CEO’ların yüzde 80’i kendi ülkelerinde dijital becerilere sahip yetenekli çalışanların bulunabilirliği konusunda endişeli olduğunu söylerken, yüzde 28’i ise çok endişeli olduğunu belirtiyor.

Kurumların tam potansiyellerine ulaşmaları için teknoloji ve yeteneğin işbirliği elzem hale geliyor. Bu işbirliği bir yandan çalışan deneyimini koruyarak çalışanlarla hatta toplumla güvene dayalı bir ilişki kurarken, diğer yandan doğru yetenek ve becerilere sahip iş gücünü bulmayı veya mevcut iş gücünü doğru becerilerle donatmayı kapsıyor. CEO’ların yüzde 76’sı mevcut iş güçleri içinde dijital becerilerin olmamasından endişe duyarken, yüzde 23’ü ise yönetim ekiplerinin dijital becerileri konusunda çok endişeli olduklarını söylüyor. Doğru kararlar alabilmeleri için kurumlarını ilgilendiren dijital fırsatları ve tehlikeleri tam anlamıyla anlamaları gereken liderlere göre bu durum, çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Dijital dönüşümü hızlandırmak

Otomasyon ve yapay zekâ; verimlilik, üretkenlik ve kârlılıkta artış vaat ediyor ancak bu artış için CEO’ların insan ve makinelerin doğru birleşimini oluşturması gerekli. Başka bir ifadeyle, kurumların iş fırsatları ile otomasyonun istihdam ve güvene olan kaçınılmaz etkisi arasında hassas bir denge kurması gerekiyor.

Birçok CEO bu iş fırsatlarını yeterince hızlı belirlemek konusunda zorlanıyor. CEO’ların yalnızca yüzde 47’si otomasyonun müşteri deneyimini ne şekilde iyileştireceğini bildiğini söylüyor. Giderek daha fazla bireysel işin otomasyonlaşmasıyla işlerin de tanımı değişiyor. Otomasyonlaşmış bir dünyada başarı, makinelerin insanların yerine geçmesi değil; bu ikisinin bir arada çalışması anlamına geliyor.

Bu ölçekte bir iş gücü dönüşümü, dijital çağa uygun bir İK organizasyonları gerektiriyor. CEO’ların yüzde 60’ı bu görüşe katılırken, İK organizasyonlarında köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın yetenek yönetimine ilişkin diğer sonuçlarına göre;

CEO’ların yüzde 76’sı, teknolojik değişimin hızını büyüme için bir tehdit olarak görüyor.
CEO’ların yüzde 69’u liderlik ekibinin dijital becerilerden yoksun olduklarını düşünüyor.
CEO’ların yüzde 54’ü önümüzdeki 12 ayda çalışan sayısını artırmayı planlıyor.
Her 7 CEO’dan 1’i otomasyon nedeniyle çalışan sayısını azaltmayı düşünüyor.
CEO’ların yüzde 86’sı dijital yetenekleri işe alabilmek için çalışma ortamını modernleştiriyor
CEO’ların yüzde 77’si ise günümüzde dijital açıdan en önemli becerilere sahip çalışanların talep ettiği esnek çalışma modellerini hayata geçiriyor.
CEO’ların yüzde 67’si, işlerinin bir kısmı otomasyonla çözülen çalışanlarını bu yönde eğitmek için kurumsal bir sorumluluğa sahip olduklarını kabul ediyor.

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Yetenekle ilgili sonuçlar raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?