CIO’ların Yüzde 69’unun Gündeminde Bulut Teknolojisi Var

Güvenlik riskinin yüzde 69 olduğunun belirtmesine karşın Türkiye’deki CIO’ların yüzde 61’i işletmelerinin bulut teknolojisine geçmesini öngörüyor.

Küresel Ara Bağlantı ve Veri Merkezi şirketi Equinix, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan (EMEA) 1,200’den fazla Üst Düzey Bilişim Teknolojileri (CIO) Yönetici arasında yaptığı bağımsız anket sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlar, işletmelerinin gelişimine katkıda bulunacak iki önemli faktörden birinin yüzde 48’lik bir oranla Bulut Tabanlı hizmetler olduğunu belirtirken; yüzde 53’ü ise siber güvenlik risk ve ihlalleri olduğu söylüyor.

Türk işletmeleri de her ne kadar bu global eğilimi takip etse de yüzde 52’si siber güvenlik tehditlerinin şirketlerini etkileyen en önemli unsur olduğunu belirtirken; yüzde 42’si Bulut Tabanlı hizmetlerin önemli olduğunu söylüyor. İleriye yönelik planlamalarına bakıldığında ise %61 Türk katılımcı, işletmesini bulut bilişime taşımayı planladığını ve yüzde 57’sinin de Türkiye’de bir veri merkezi seçerken bulut hizmetlerinin büyük önem arz edeceğini belirtiyor.

İşletmeler bulut bilişime geçtikçe, artan siber güvenlik endişesi şirketlerin herkese açık internet ağları yerine daha güvenli Ara Bağlantı seçeneklerini kullanmaya yönlendiriyor. Türk katılımcıların yüzde 56’sı özel bulut hizmetleri kullandığını belirtirken yüzde 32’den fazlası daha az güvenli olan internet üzerinden erişim sağlanan bulut hizmetlerini tercih ediyor. Buna ek olarak, çoklu bulut mimarilerinin yaygınlaşmasına rağmen Türk firmalarının sadece yüzde 22’si çoklu bulut mimarilerini kullanıyor.

Equinix, tüm bu siber güvenlik ve çoklu bulut ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geçtiğimiz sene iki yeni hizmet sunmaya başladı. Bu iki hizmetten biri olan Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), işletmelerin birçok Bulut Hizmet Sağlayıcısına (CSP) erişimini destekliyor. Bu bağlamda ECX Fabric, müşterilerine nerede olduklarına bakmaksızın global CSP’lere özel bağlantı olanağı sunuyor. İkinci olarak; Equinix SmartKey ise çoklu bulut ağları ve bağlantı noktaları arasında veri güvenliğini merkezi ve bağımsız olarak sağlayan global şifre yönetim hizmetidir.

Anketin Türkiye için önemli ipuçları içerdiğini belirten Equinix Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik, “Bu anket, bulut bilişime geçiş yapan işletmeleri inceleyerek, bu geçişin dijitalleşen ekonomi ortamındaki rekabet açısından önemli noktaları göstermekte ve özel Ara Bağlantı ile güvenli veri alışverişine olan ilginin önemini vurgulamaktadır. İşletmeler Equinix ile çalışmayı seçiyor; çünkü Equinix yalnız bulut sağlayıcıları ile ihtiyaçları olan bağlantıyı sağlamıyor, aynı zamanda herkese açık genel internet ağı kullanmak yerine birbirleri arasında esnek, hızlı, dinamik ve güvenli Ara Bağlantı hizmetlerini sunuyor. Bu Ara Bağlantı platformu, firmalara hem rekabet üstünlüğü sağlayan hızlı veri transferi sunarken hem de güvenlik ve uyum ile ilgili gereksinimlerini karşılıyor” dedi.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?