CEO’lar Veri ve Teknoloji Yatırımlarına Odaklandı

EY 2021 CEO Araştırması’na göre; CEO’lar gelecek 12 aylık dönemde veri ve teknolojiye büyük ölçekli yatırımlar yapmayı planlıyor. Araştırmada, veri güvenliği ve tüketici güvenini güçlendirmeye yönelik aksiyon alınmaması halinde veri teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeniliklerden yeterli fayda sağlanamayacağı ve dönüşüm çabalarının olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Data warping into safe box – 3D Rendering

EY (Ernst & Young), dünyanın en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği Forbes Global 2000’de yer alan CEO’ların görüşlerini alarak hazırladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 305 liderin iş dünyasına ilişkin öngörülerini ve büyüme stratejilerini ortaya koyan 2021 CEO Araştırması’na göre; CEO’ların yüzde 68’i gelecek 12 aylık dönemde veri ve teknolojiye büyük ölçekli yatırımlar yapmayı planlıyor. CEO’ların yüzde 61 aynı dönemde şirket genelini kapsayan bir dönüşüm programı başlatmayı, yüzde 42’si ise şirketin risk yönetim süreçlerinde değişikliğe gitmeyi hedefliyor.

Dijital dönüşümün başarısı işgücüne bağlı

Araştırmada; dijitalleşme odaklı ve iş modellerinde köklü değişimleri de içeren dönüşümlerin salgın etkisiyle CEO’ların gündeminde en üst sıraya taşındığı belirtiliyor. Bununla birlikte CEO’ların yüzde 68’i dönüşüm projelerinin merkezinde insan, yeni yetenek kazanımı ve kurum kültürü olduğunu ifade ediyor.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırma sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2020, küresel iş dünyasında güç kararlar alınmak zorunda kalınan bir yıl oldu. Portföy ve projeler yeniden gözden geçirilerek uzun vadeli büyüme beklentilerinde denge sağlamaya odaklanıldı. Teknoloji salgın döneminde şirketlerin direnç ve esnekliğini destekleyen en önemli faktör oldu. Geleneksel iş modelleri ile faaliyetlerini sürdüren organizasyonların bu dönemde yeni digital teknolojilere hızlı şekilde adapte olduklarını gözlemledik. Salgının devam ettiği bu süreçte hibrit iş modellerinin giderek daha fazla benimsendiğini görüyoruz. Geleceğe baktığımızda da şirketlerin özellikle risk yönetimlerini güçlendirecek teknoloji yatırımlarına hız vereceklerini öngörüyoruz.”

Veri güvenliği ve tüketici güveni büyümeyi destekler

Araştırma sonuçları veri güvenliği ve kişisel veri düzenlemeleri ile ilgili konuların şirketlerin büyüme performansları üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor. Araştırmaya katılan CEO’ların yalnızca yüzde 34’ü müşterilerin verileri konusunda organizasyonlarına güven duyduğunu ifade ediyor. Bu durum CEO ve üst yönetimlerin veri toplama, yönetme ve kullanımıyla ilgili süreçleri gözden geçirme ve şeffaflığı güçlendirme ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada bu konuya yönelik aksiyon alınmaması halinde veri teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeniliklerden yeterli fayda sağlanamayacağı ve dönüşüm çabalarının olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Yeni iş modellerinde döngüsel ekonominin payı artıyor

CEO’ların yüzde 91’i gelecek beş yıllık dönemde uygulamaya alınacak yeni iş modellerinin döngüsel ekonomi unsurlarını daha fazla içereceğini düşünürken, yüzde 81’i uzun vadeli değerin ölçülmesi ve raporlanmasında küresel bir standart oluşturulacağına inanıyor. Bununla birlikte CEO’ların yüzde 80’i çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanında yeni ve kapsamlı adımlar atmayı planladıklarını ifade ediyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?