Bulut Teknolojisinin Önündeki Engel Entegrasyon Eksikliği

BT ile işletme arasındaki bölünmenin artması, şirketlerin bulut konusuna yanlış yaklaşımlarda bulunmalarına yol açıyor.

Oracle EMEA bölgesini kapsayan bulut konulu bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre Avrupa’da birçok şirketin buluta geçişi benimsemelerine rağmen yaklaşık yarısı bulut entegrasyon maaliyetleri ve veri silolaları nedeniyle zorluk yaşıyor. Bu durumun nedeni: BT harcamalarının yüzde 60’dan fazlasının BT birimleri dışında farklı iş birimleri kaynaklı oluşması.

Oracle raporunun başlığı “Kültürel Dönüşümü Bulutun Başarısının Merkezine Yerleştirme”. Bu rapora göre, işletmelerde karar verici konumdaki yöneticilerin üçte ikisi BT finansmanının çok geleneksel ve yenilikçiliğin önünde bir engel konumunda olduğu görüşünde.

İşletmeler ayrıca BT konusunda karar verici konumdaki yöneticilerin üçte biri de kuruluşlarının BT finansmanı modellerinin BT konusunda yapılacak yenilikleri engellediğini düşünüyor. Oracle’ın Coleman Parks ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya Avrupa ve Ortadoğu 600 kıdemli BT yöneticisi ile işletmelerde karar verici konumdaki yöneticiler katıldı.

Finansman modelleri değişiyor

Araştırma sonuçları, işletmelerin bulut bilişimin avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilmek için BT finansmanı modellerini yeniden düzenlemeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların üçte biri (yüzde 33) uygun olmayan BT finansmanı modelinin işlerini engellediğini söylüyor. Yine katılımcıların üçte biri (yüzde 33), şirketlerinin BT kültürünün bulut bilişim çağına uygun olmadığı kanaatinde.

Katılımcıların yüzde 72’si yeni bir bulut finansmanı modeli sayesinde BT departmanlarının işletmeye daha fazla bulut hizmeti sunabileceğini söylüyor. Ayrıca yüzde 70’i ise yeni modelin şirketin maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacağı beklentisinde.

Gölge BT’yi aydınlığa kavuşturma

Oracle’ın çalışması ayrıca BT ekibinin dışında yapılan ve artış gösteren BT harcamalarının da işletmelerin önünde bir engel halini aldığını gösteriyor. Teknoloji alanında çalışan ve araştırmaya katılanların üçte birinden fazlası (yüzde 35), Gölge BT uygulamalarının, BT’nin işletme hedeflerine erişebilme yetkinliğini engellediğine inanıyor. Yüzde 46’sı, buluta bugüne dek uyguladıkları yaklaşımın entegrasyon maliyetlerini artırdığını söylüyor. Yine bir o kadar katılımcı da uyguladıkları yaklaşımın veri silolarının oluşmasına neden olduğunu söylüyor.

İlaveten katılımcıların önemli bir çoğunluğu (yüzde 95), Gölge BT’nin karmaşıklığın temel nedeni olduğu görüşünde. Yaklaşık üçte biri, işletme birimlerinin kendi BT harcamalarını kendi başlarına yapmalarının güvenlik endişelerini artırdığını iddia ediyor. Ayrıca bunların tamamı finansman yönetimini zorlaştırdığını ve şirketin kendi BT kaynaklarını yönetimini güçleştirdiğini belirtiyor.

Oracle EMEA’da Sistemlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johan Doruiter’in görüşleri şöyle:  “Şirketlerin bulut kaynakları nedeniyle karşılaştıkları sorunlar teknolojinin kendisinden ziyade işletme birimleri arasındaki senkronizasyon eksikliğiyle ilgili. Her bir departmandaki karar vericiler her geçen gün daha fazla bulut satın alma kararını satın alma sürecini kolaylaştırmak gayesiyle CIO’ları sürece dahil etmeden alıyorlar. Ancak şirketler için bulut yatırım stratejilerini bir bütün haline getirecek bir BT sorumlusu şart. Bu sorumlular olmadan şirketler kendi bünyelerindeki departmanların zaman ve kaynaklarını farklı yönlerde kullanması nedeniyle sorun yaşamaya devam edecek.”

gentechimage-1940x13451Bulut Kılavuzu olarak CIO

Oracle’ın araştırması, birçok şirkette tüm teknoloji yatırımlarını gözeten tek bir kişinin olmadığını gösteriyor. Bu da kuruluşların yekpare bir bulut stratejisini geliştirmelerini ve uygulamalarını zorlaştırıyor.

CIO gözardı edilmeye devam edilemeyecek bir kişi ve işletme, kurumsal bulut modeline geçiş yaparken bu geçişe öncülük yapması gereken, süreç dışında bırakılamayacak bir oyuncu. Entegrasyon ve veri yönetimi kuruluşlar açısından kritik konumunu sürdürürken CIO’lar ise alarm verici bir şekilde işletmelerin yüzde 66’sında kendi BT bütçelerinin yarısından bile daha azını kontrol ediyor.

Doruiter’a göre, “Şirketler birçok açıdan beklentilerini bulut ile karşılayabiliyor. Ancak BT yatırımına yönelik yaklaşımları hala geçmişte takılıp kalmış durumda. Bulut, verilerin ve iş yüklerinin kuruluş çapında sorunsuz bir şekilde bir bütün haline getirilmesi olmasına rağmen yine de her bir iş biriminin kendi BT sistemlerini silolar halinde uygulamakta olduğunu görüyoruz. Bu da aslında daha entegre bir yaklaşımla kolayca önüne geçilebilecek olan karmaşıklığa  neden oluyor.

“CIO’lar BT’nin yeniliği desteklemesini sağlamak için işletme birimlerinin liderleriyle daha yakın bir işbirliği halinde çalışmalı. Bir tür ‘bulut kılavuzu’ gibi hareket ederek bulutla ilgili satın alma sorunlarını, maliyetleri ve riskleri yönetmek için her bir departmanla işbirliği yapmalıdır. CIO ayrıca yönetim kurulunda değişimin sesi olmalı. Ayrıca CEO ile CFO’nun tüm işletme çapında buluta yönelik tek bir yaklaşım sergilemesine yardımcı olmalıdır.”

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?