BKM, 2021 Ağustos Verilerini Açıkladı

Bankalararası Kart Merkezi, Ağustos ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, Ağustos ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 154 milyar TL’ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı turizm sektörlerini oluşturan havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamada gerçekleşti. Ticari kredi kartları ödemelerin vazgeçilmez bir aracı olmaya devam ederken, her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşti.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre Ağustos sonu itibarıyla Türkiye’de 81,1 milyon adet kredi kartı, 143,7 milyon adet banka kartı ve 52 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 12’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 276,8 milyon adede ulaştı.

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2020 Ağustos 2021 Ağustos Değişim
Kredi Kartı 72,6 81,1 %12
Banka Kartı 139,7 143,7 %3
Ön Ödemeli Kart 36,3 52 %43
Toplam 248,6 276,8 %11

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Ağustos ayında 154 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Ağustos ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 153,6 milyar TL oldu. Ağustos ayındaki kartlı ödeme tutarının 125 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 26,3 milyar TL’sinde banka kartları, 2,3 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile ödemelerde yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 178 olarak gerçekleşti.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2020 Ağustos 2021 Ağustos Değişim
Kredi Kartı 83,8 125 %49
Banka Kartı 17 26,3 %55
Ön Ödemeli Kart 0,8 2,3 %178
Toplam 101,6 153,6 %51

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşiyor

Son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ağustos ayı itibarıyla 7,3 milyona ulaştı. Ağustos ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 37,7 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 30’a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2020 Ağustos 2021 Ağustos Değişim
Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı 23,2 37,7 %62
Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı %28 %30

Tablo 3: Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör havayolları oldu

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “havayolları”nın yüzde 126 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. “Seyahat acenteleri” yüzde 114 ve “konaklama” ise yüzde 107 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç önemli sektörün geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla büyümesi, 2021 yılı yaz döneminin turizm olarak daha iyi bir yıl olduğuna işaret etti. “Giyim” sektörü yüzde 81 ve “yemek” sektörü yüzde 80 büyüme ile ağustos ayında kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Sektörler Bazında Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2020
Ağustos
2021
Ağustos
Değişim
Havayolları 1,8 4 %126
Seyahat Acenteleri 2 4,3 %114
Konaklama 2,5 5,2 %107
Giyim 6,8 12,3 %81
Yemek 5,2 9,4 %80

Tablo 4: En Fazla Kartlı Ödeme Artışı Görülen Sektörler

Etiketler: , ,