Akıllı Uç Teknolojiler İçin Tasarlanmış Sektörün İlk Bulut Platformu

Hızla gelişen kurumsal ihtiyaçlara yönelik iş sürekliliğini ve sorunların çözümünü destekleyen yeni platform, verileri aksiyona geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zeka ve otomasyonu kullanıyor.

Aruba, uç teknolojiler ağında meydana gelebilecek sorunları önceden tahmin eden ve çözen, sektörün ilk yapay zeka destekli bulut platformunu duyurdu. Yapay zeka operasyonları üzerine kurulu, sıfır güven politikası uygulayan ve ofisler, veri merkezleri, şubeler ve uzaktan çalışma noktalarını tek bir çatıda toplayan Aruba ESP (Kenar Servis Platformu), etki alanları üzerindeki verileri tek bir platformda sürekli bir şekilde analiz ediyor. Otomatize edilmiş, hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA’lar) garantiye alan, anomalileri ve self optimizasyonları tanımlarken, ağdaki bilinmeyen cihazları tespit ediyor, güvenli bir hale getiriyor. Uç teknolojilerde bir bulut deneyimi sunmak için tasarlanan Aruba ESP, bulut ya da şirket içinde yer alan sunucularda bir hizmet olarak kullanılabilir. Bu hizmet, Aruba ortakları tarafından ya da HPE GreenLake ağları aracılığıyla da sağlanabilir. Müşteriler bu hizmetten, değişen ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde tasarlanan ve esnek ödeme yöntemleri sunan HPE Finansal Hizmetler aracılığıyla faydalanabilirler.

Teknoloji sektörü her on yılda bir büyük değişimlere tanık olur. Geçtiğimiz 20 yılda mobilitenin her yerden sağlanması gündem maddesiyken, bu trend yerini bulut tabanlı uygulamalara bıraktı. Şimdilerde ise bulut bilişimle uyum halinde hareket eden fakat uç teknolojilerde çalışan yeni iş operasyonları ve uygulama türlerine güç sağlamak için bilişim ve modern ağ iletişimi tarafından desteklenen Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve otomasyona sırtını yaslamış bir veri analizi çağına giriyoruz. Kurumlar en nihayetinde, uç teknolojilerden devasa miktarda yapılandırılmamış veri açığa çıkarıyorlar. Eğer bu veri yığını doğru bir şekilde analiz edilip kullanılırsa, verimlilik artırılabilir, deneyimler iyileştirilebilir ve yeni iş kazanımları elde edilebilir. Buradaki kilit nokta, kullanıcıların, cihazların ve dijital dünyaya bağlanan nesnelerin bulunduğu uç teknolojilerdeki verilerin analiz edilip, işlenerek, gerçek zamanlı içgörülerin anlamlı aksiyonlara çevrilmesidir. Eşi benzeri görülmemiş zamanlar yaşadığımız şu günlerde, verilere dayalı aksiyon alınabilir içgörüler meydana getirmenin yolu, şirketlerin, çalışanların ve hemen ardından kurumsal ağların, işlerin ve iş yerlerinin hızla gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasından geçer.

Uç teknolojilerdeki yapılandırılmamış verinin kullanışlı bir hale gelmesi, bu verileri insan ölçeğinin çok ötesinde bir oranda ve hacimde işlemek için ağ telemetrisi yoluyla yapay zekadan yararlanan bir ağ gerektirir. Ayrıca, yapay zeka destekli “altıncı his” ile meydana gelebilecek sorunları proaktif bir şekilde tanımlayan, kesin bir çözüm öneren ve tüm bunları herhangi bir manüel müdahale gerektirmeden, mantıklı eylemlere dönüştürmek için otomasyondan gücünü alan bir altyapıya ihtiyaç doğar. Ağ, kullanıcı ve cihaz içgörülerinden sürekli toplanan analizlerle birlikte Aruba ESP, bilgiyi birikime dönüştürerek, şirket içerisinde ya da bulutta yer alan tek, bulut tabanlı bir platform aracılığıyla şirketlerin dönüşümlerinin hızlandırılmasına ve iş sürekliliğinin korunmasına yardımcı olur. Bunları yaparken, altyapıyı hem güvence altına almak hem de tek bir çatı altında toplamak, kurum genelinde aşağıdaki temel prensiplerin benimsenmesiyle gerçekleşir:

• Yapay zeka operasyonları (AIOP’s) Aruba ESP’nin en önemli parçasıdır. Yüzde 95’ten yüksek doğrulukla sorunları temelinde tespit eder, ağ sorunlarını otomatik bir şekilde çözer, kullanıcı deneyimini proaktif bir şekilde takip eder, sorunlar daha ortaya çıkmadan ağda ayarlamalar yapar ve sektörel kıyaslamadan (peer benchmarking) yararlanırken, ağı güvence altına almak ve sürekli bir şekilde optimize etmek adına kuralcı tavsiyelerde bulunur. AIOP’s kullanımı üretim kapasitesinde yüzde 15’lik artışla, sorun çözme süresinin neredeyse yüzde 90 azalmasıyla sonuçlandı ve bunun sonucunda son derece gelişmiş bir son kullanıcı ve IT deneyimi sağlandı.

• Tümleşik Altyapı anahtarlama, Wi-Fi ve SD-WAN için tüm ağ işlemlerini ofis, veri merkezi, şube ve uzaktan çalışanların çalışma ortamlarını Aruba Central çatısı altında toplar. Bulut tabanlı, tek bir panelden yürütülen bu platform, etki alanları üzerindeki karşılıklı olayları birbirleriyle ilişkilendirerek, sorunun çözülme süresini ve manüel hataları azaltır. Buna ek olarak Aruba’nın tümleşik altyapı yaklaşımı, müşterilerine şirket içindeki ya da buluttaki denetleyici hizmetler arasında bir seçenek sunar ve bu, kurumsal ölçekte maksimum esnekliği beraberinde getirir.

• Sıfır Güven Politikası yerleşik rol tabanlı erişim teknolojisi, Dinamik Segmentasyon (Dynamic Segmentation )ve ağa izinsiz girişleri tespit eden kimlik bazlı tanımlamayı bir araya getirir. Böylece, ağa giren her kullanıcıyı yetkilendirip, kontrol ederek, siber saldırıları engeller, izole eder ve iş sürecine etki etmeden önler.

Aruba Başkanı Keerti Melkote, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Akıllı Uç Teknolojiler, dönüşümünü hızlandırmak isteyen ve teknoloji yatırımlarını en önemli varlıkları olarak geliştirmek isteyen kurumlar ve şirketler için ucu bucağı olmayan olasılıkları harekete geçirecek bir hızlandırıcı. Aruba’nın bağlanabilirliği sağlama, koruma, analiz etme ve harekete geçme prensipleri üzerine kurulan Aruba ESP, yıllar süren inovasyon, Ar-Ge, Aruba yaratıcılığı ve belki de en önemlisi, saygın müşterilerimizden topladığımız açık sözlü geri bildirim ve aydınlatıcı perspektifler, bu platformu akıllı bir hale getirdi.”

Aruba ESP’yle Beraber Gelen Yeni İnovasyonlar

Aruba ESP, merkezi yönetim ve kontrol için birden fazla ağ unsurunu tek bir çatı altında toplayan, kablolu, kablosuz ve SD-WAN ortamları için sektörün en çok ölçeklenebilir, tam donanımlı, bulut tabanlı platformudur. Aruba ESP açık standartlara dayanır ve çeşitli üçüncü parti çözümler ve hizmetlerle entegrasyonu sağlar. Bugün tanıtılan en kritik özellikler şunlardır:

• Her büyüklükteki şirket için bulut yerel yönetim – Aruba Central şu anda 65 binden fazla müşterisi için kritik görevler üstlenen ağları yürütüyor. Yeni ArubaOS hizmetleriyle şimdi ise, şirket içi sunucularda ya da bulutta kullanılabilecek her ölçekteki ofis, veri merkezi, mağazalar veya uzaktan çalışanlar için tam donanımlı yönetim ve operasyonu mümkün kılan, sektörün insan müdahalesi gerektirmeyen tek bulut tabanlı platformununu sunuyor.

• Tümleşik altyapıyla basitleştirilmiş günlük operasyonlar – Aruba ESP aracılığıyla erişilen ortak bir veri gölü sayesinde, Aruba Central’ın son sürümü basitleştirilmiş navigasyon, gelişmiş arama ve tek bir kontrol noktasından çoklu boyutların bilgileri bağlamsal görünümle geliştirilmiştir. Böylece, etki alanları ve konumlardan açığa çıkan bilgileri toplamak ve ilişkilendirmek için birbiriyle uyumsuz çalışan araçların kullanım ihtiyacı ortadan kalkar.

• Yapay zeka ve otomasyonla daha hızlı sorun çözme – Aruba, Aruba AirMatch gibi eşsiz teknolojiler de dahil olmak üzere yapay zeka destekli inovasyonları piyasaya sürme konusunda rüştünü ispat etmiştir. Aruba’nın yeni Yapay Zeka İçgörüleri (AI Insights) günde 1,5 milyardan fazla veri açığa çıkaran bir milyondan fazla ağ cihazından gelen verilerden modellemeyi temel alır. Böylece sorun daha hızlı çözülür, görülmesi zor ağ yapılandırma sorunları daha en baştan tespit edilir ve ağ operasyonlarını sürekli optimize etmek adına kuralcı öneriler sunulur ve otomatik iyileştirmeler sağlanır.

• Yapay Zekayla Desteklenen BT Verimliliği— Aruba Central artık Yapay Zekalı Arama sunuyor. Doğal Dil İşleme ile birlikte sunulan veri işleme hizmetiyle, BT ekiplerinin “angarya” işler yapmasını ortadan kaldırır ve Aruba ESP’nin ortak veri havuzundan kullanıcı ve cihazlardan topladığı İngilizce sorgularla basitleştirerek, mevcut sorunu hızlıca çözer. Daha karmaşık sorunları çözmek adına, Yapay Zeka Asistanı hem şirket içindeki yardım masasından hem de Aruba TAC’tan ilgili tüm verileri toplayarak, olay bazlı otomasyondan yararlanır.

• Uygulamalar, cihazlar ve ağ genelinde detaylı görünürlük – Aruba Central’daki iyileştirmeler, sunucu, uygulama ve ağ performansı sorunlarını daha hızlı tanımlamak için Kullanıcı Deneyimi İçgörüsü’nden topladığı kullanıcı merkezli veri analizi sağlar.

• Yeni nesil anahtarlamanın hem dağıtık hem de orta ölçekli işletmelere genişletilmesi – Şirketlerin uç teknolojilere dönüşümünü hızlandırmasına yardımcı olmak için Aruba, CX Switch portföyünü, Aruba CX 6200 Anahtar Seri’lerini içerecek şekilde genişletti. Bu yeni seri, kullanıcı ve cihaz bağlantısının gerçekleştiği her uç teknoloji ağında gömülü analitik ve otomasyon becerilerini beraberinde getiriyor. Bu, daha iyi iş sonuçları alınmasını sağlayan içgörüler yaratıyor. CX 6200 anahtar serisi, Aruba’nın uçtan uca CX anahtarlama portföyünü daha da genişleterek, müşterilerin kurumsal ofislerinden ve şube erişim katmanından veri merkezine tek bir işletim modeli çalıştırabilmesini mümkün kılar.

• Geliştirici Merkezi’yle süregelen inovasyon – Aruba, yeni nesil uç teknoloji uygulamalarının inovasyonunda sürekli gelişimi sağlayan ve geliştiriciler için kapsamlı bir kaynak olan Aruba ESP platformunu, Aruba API’larını ve dokümantasyonunu Geliştirici Merkezi’yle sunuyor.

Etiketler: ,