Açık Bankacılık, Az Bilinen İhtiyaç

DORinsight Napolyon tarafından hazırlanan ‘Açık Bankacılık Araştırması’; tüketicilerin açık bankacılığa ilişkin geniş kapsamlı bilgiye sahip olmasa da farkında olmadan açık bankacılığın sunduğu ‘finansal durumu izleme’, ‘harcamalarını kontrol altında tutma’ ve ‘farklı finansal hizmetlere daha kolay erişim sağlama’ gibi finansal imkânlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

DORinsight, online araştırma paneli Napolyon üzerinden hazırladığı “Açık Bankacılık Araştırma Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle geniş bir veri tabanına sahip Napolyon paneliyle yapılan araştırma kapsamında; katılımcıların yüzde 80’i açık bankacılık terimini duyduğunu belirtirken, yüzde 60’ı sınırlı veya orta düzeyde bilgiye sahibi olduğunu belirtti.
Tüketicilerin açık bankacılık terimine olan farkındalık düzeyini, bu konudaki bilgi seviyelerini, algılarını ve görüşlerini anlamak amacıyla gerçekleştirilen DORinsight, araştırması çerçevesinde, açık bankacılığın finansal hizmetlere olan etkisi, kullanıcıların tutumları ve potansiyel endişeleri incelendi. Anket yoluyla gerçekleştirilen araştırma farklı yaş gruplarından ve demografik profillere sahip 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Kullanıcılar açık bankacılığı merak ediyor

Araştırma, katılımcıların yüzde 72’sinin açık bankacılığı kesinlikle kullanmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Ancak katılımcıların yüzde 60’ı halen açık bankacılığın kendileri için önemli bir finansal araç olacağına dair bir fikre sahip değil. Ayrıca konuya ilişkin yeterli bilgi sahibi olmaması nedeniyle katılımcıların çoğu açık bankacılığın bir tasarruf aracı olabileceğine de inanmadığını vurguluyor.
Geniş kapsamlı bilgiye sahip olmasalar da kullanıcılar, farkında olmadan “açık bankacılığın sunduğu” finansal imkânlara ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Örneğin katılımcılar, finansal durumlarını izlemeyi, harcamalarını kontrol altında tutmayı ve farklı finansal hizmetlere daha kolay erişim sağlamayı istediğini ifade ediyor.

Güvenlik endişeleri ön planda

Araştırma, açık bankacılığa yönelik mesafeli duruşun önemli nedenlerinden biri olarak da veri güvenliği endişeleri ve kişisel gizlilik kaygıları olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50’si açık bankacılığın güvenli olduğunu düşünse de hâlâ bazı konularda endişeler de taşıdığını dile getiriyor.

Eğitim ve bilinçlenme artarsa açık bankacılığa olan ilgi artar

Ancak katılımcılar bu alandaki bilgi seviyelerini de yükseltme niyetinde. Katılımcıların yüzde 71’i banka veya finans kuruluşlarının açık bankacılık hakkında daha fazla detaylı bilgi sunmasını ve bu bilgiyi hem yüz yüze fiziki görüşmeler hem de online kaynaklar aracılığıyla aktarmaları gerektiğini düşünüyor. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan DORinsight, “Bu araştırma, açık bankacılığın hâlâ genel olarak anlaşılmadığını ve kullanıcıların açık bankacılığı olumlu veya olumsuz değerlendirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Açık bankacılık konusundaki eğitim ve bilinçlendirme çabalarının artırılması, kullanıcıların bu yeni finansal araçtan daha fazla yararlanmalarını teşvik edebilir. Aynı zamanda, güvenlik önlemlerinin ve veri gizliliğinin daha da iyileştirilmesi, kullanıcıların endişelerini gidermek için önemlidir” yorumunda bulunuyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?