2018 İçin Beş Erişilebilirlik Öngörüsü

2017, şirketlerin teknolojik altyapıya yatırımlarını artırdıkları bir yıl oldu. Hatta pek çok şirket, veri ve uygulamalara kesintisiz erişilebilirlik sağlamanın sadece ciro açısından değil şirketin geleceği açısından da önemini fark etti.
Yazar: Veeam Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı Danny Allan

Akıllı Şehirler Online PlatformuBu yönlerini geliştirmek için yatırım yapan şirketler, hem pazarda öne çıktılar hem de müşterileri karşısında itibarlarını artırarak marka bağımlılığı yarattılar. Peki 2018’de neler olacak? İste beş başlıkta erişilebilirlik öngörüleri…

Bulut Kopyalama Yükselişte

Dijital hizmetler için iş devamlılığı, geçtiğimiz 10 yılda her yöneticinin odaklandığı bir nokta oldu. Büyük ölçekli şirketler artık sadece dijital hizmet sunmuyor, sağladıkları hizmetler zaten kendileri. Arıza nedeniyle hizmet verememek kabul edilemez. Bu farkındalık, sanallaştırılmış altyapılar üzerinde çalışan yüksek erişilebilirliğe sahip tasarımları doğurdu. Ama 2017’de dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal afetler sadece veri merkezi tasarımının yeterli olmadığına dair endişeleri artırdı. Bu endişe, yükleri devretme anında birden fazla veri merkezi üzerindeki aktif-aktif yapılandırma çalışma maliyetleriyle birleştiğinde, buluta kopyalamayı da katlanarak büyütecektir. Bulut her zaman, değişken yük hizmetleri için mükemmel yatırım karlılığı sağlıyor ve felaket kurtarma da istisna değil. Bu da 2018’de kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için bulut kopyalamasının dikey büyümesine yol açacaktır.

Veri Kurtarma Otomasyonu ve Düzenlemesinin Gelişerek Büyümesi

Birçok kuruluş, bulut kopyalamanın bir uzantısı olarak kurtarma zamanı hedeflerinin (RTO) kurtarmanın düzenlenmesine ve otomasyonuna çok fazla bağlı olduğunu görecek. Verinin yedeklemesinin olması ya da veriyi bir bulut sağlayıcıya kopyalamak, asgari RTO’yu elde etmek için yeterli değil.  Bu da ileriyi düşünen büyük ölçekli şirketlerin ve hizmet organizasyonlarının, iş erişilebilirliğinin vazgeçilmez bileşeni olan düzenleme ve otomasyona odaklanmalarına neden olacak. Bu test planları, veri kurtarma hazırlığının kanıtlanması için düzenli bir program dahilinde tasarlanacak, test edilecek, belgelendirilecek ve çalıştırılacaktır. Bununla birlikte veri kurtarma otomasyonu, 2018’de büyük uçurumdan yaygın bir şekilde kabullenmeye geçemeyecektir.

Veri Sahipliği ve Gizlilik Hakları yönetim kurullarında konu olacak

Geçtiğimiz yıllar ve Equifax gibi yüksek görünürlüklü veri ihlalleri güvenlik endişelerini yönetim kurulu seviyesine kadar yükseltti. Ama 2018’de Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin (GDPR) bekleyen yaptırımları ve müşterilerin gizlilik endişeleri veri sahipliğindeki görünürlüğü ve odaklanmayı artıracak. Müşteri gizliliğini garantilemek için SaaS hizmetlerine bağlı olmak ya da var olan güvenlik uygulamaları için veri sahipliğini ve gizlilik haklarını sağlamak yeterli olmayacak. Son kullanıcılar ve müşteriler unutulma hakkını, veri ihlalleri hakkında bilgilendirilme hakkını ve muvafakatlarını geri çekme hakkını talep edecekler. Bu talepler, veri sahipliği ve gizlilik hakları üzerine odaklanacak. 2018’de, ortaya çıkan bu uyumluluk alanında farklı kontrol setlerine ve yönetim kurulu seviyesinde görünürlüğe şahit olacağız.

Çift Yönlü Bulut İş Yükü Taşınması

BT sektörüne girmenin yanı sıra, bulut hakkında çıkartılan gürültüyü ve pazarlama faaliyetlerini göz ardı etmek çok zor. Her CIO ve BT yöneticisinin bulut hizmetlerini araştırma ve uygulamada belli seviyede bir katılımı ve baskısı var. Geçtiğimiz 5 yılda düzenlenen bulut BT konferansları kurum içi konferans boyutlarının üzerine çıktı. Sanallaştırma ve donanım tedarikçileri çoklu buluttan söz ederken bulut tedarikçileri, tüm iş yüklerinin buluta geçmesini öneriyor. 2018’de belirli bir alanda buluta tek yönlü önemli taşımalar göreceğiz: Hizmet Olarak Yazılım. Kurumsal e-mail sistemleri, işbirliği, İK, CRM ve bordro gibi SaaS hizmetlerinin basitliği tek yönlü bulut taşınmasına yol açacak. Maliyet, yeterlilik ve uzmanlık bakış açısından bakıldığında SaaS hizmetlerinin şirket içinde yürütülmesinin hiçbir anlamı yok. Ama IaaS iş yükleri buluta doğru ve buluttan gelişin karışımına şahit olacak. Birçok büyük ölçekli şirket, iş yüklerinin değişken olmadığı zamanlarda en az ek yarar sağlarken büyük ölçekli şirket hizmetlerinin IaaS buluta taşınmasının maliyeti artıracağını da hızla öğrenecekler. Bulutu varılacak yer yerine bir iş aleti olarak görmek ilk denemeden sonra iş yüklerinin yeniden şirket için kullanılmasına neden olacak. Bu çift yönlü IaaS hareketi büyük ölçekli şirket bulutunun, nerede ve neden en uygun olduğunun keşfedilip yeniden odaklanıldığı 2018 yılında da sürecek.

Veri Etkinliğine Odaklanmanın Artması

Geçtiğimiz on yılda her BT organizasyonunun ana odağı, veri koruma ve veri güvenliği oldu. Bu, uyumluluk ve düzenleme baskısının yönlendirdiği işletmeler için daima bir maliyet merkezi ve masraf oldu. Ama 2018’de aynı veri içeriğinin iş etkinliği değerine nasıl dönüştürüldüğü konusuna artan bir odaklanma göreceğiz. Geliştirme işlemleri, yama testi, makine öğrenimi yoluyla veri setlerinin analizi ve diğer gelişmekte olan teknikler yoluyla veri kullanımının incelenmesi, verilerin olumsuz sonuçlara yönelik bir sigorta poliçesi olmaktan ziyade pozitif işletme değeri için kullanılmasına yol açacaktır. Veri etkinliği işletme değerini ve kuruluşun sahip olduğu depolama modellerini yeniden değerlendirmesini yönetecek.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?