Western Digital’ın Karbon Azaltma Hedefleri SBTi Tarafından Onaylandı

2030’a kadar operasyonel emisyonları yüzde 42 azaltmaya odağıyla Western Digital, bu odak etrafındaki hedefleri için Paris İklim Anlaşması’na uygun hatta oradaki beklentileri aşacak şekilde bir yol haritası belirledi.

Western Digital Paris Anlaşması ve SBTi kriter ve şartlarına uygun olan sera gazı salınımını düşürmeye yönelik hedeflerinin Bilim Tabanlı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandığını açıkladı. Bilim tabanlı hedefler, iklim değişikliğinin en zararlı etkilerini önlemek için iklim bilimine uygun olarak salınımların azaltılmasını kapsıyor.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktörü Joshua Parker konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Bilim tabanlı hedeflere bağlı kalmak dünyamız, içinde yaşadığımız toplum, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için en doğru karar. Önümüzdeki bir kaç sene kritik, ihtiyacımız olan hız ve ölçüde değişimi sağlamak için şirketlerin oynayacağı rol de gerçekten önemli. Daha sürdürülebilir bir ekonomiye olan kararlığımızı göstermek üzere karbon salınımımızı azaltma yolunda çok hızlı gelişmeler kaydetmeye başladık.”

CDP (Karbon Saydamlık Beyanları), United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Global İlkeler Sözleşmesi), World Resources Institute (Dünya Kaynakları Enstitüsü – WRI) ve World Wide Fund for Nature (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile olan işbirlikleriyle SBTi (Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi), kurumların sera gazı salınımını azaltmaya yönelik bilim tabanlı hedefler belirlemelerine ve iş operasyonlarını düşük karbon seviyeli bir ekonomiye uygun olacak şekilde dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Bilim Tabanlı Hedefler girişimi (SBTi) organizasyonlara, sera gazı salınımını azaltmaya yönelik iki zorlu seçenek sunuyor: Küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin bile üzerinde olan 2°C’nin altında sınırlayacak Genel Taahhüt ve Paris İklim Anlaşması’ndaki sonuçlarla tutarlı, daha zorlu bir hedef olan 1.5°C hedef taahhüdü.

“Kendimizi daha zorlayıcı olan 1.5°C hedefine adadık”

CDP Bilim Tabanlı Hedefler Yönetici Direktörü Albert Carillo Pineda konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Isınmayı, Paris Anlaşması’nın en zorlayıcı taahhüdü olan 1.5°C’ye kadar sınırlamak konusunda belirlediği bilim tabanlı hedefler için Western Digital’i kutluyoruz. İklim bilimi doğrultusunda bilim tabanlı hedefleri belirleyerek Western Digital, küresel ısınmanın en zararlı etkilerini önlemek üzere harekete geçiyor”

Western Digital yeni hedefleri doğrultusunda, 2020 yılını baz alarak 2030 yılına dek Scope 1 and 2 salınımlarını yüzde 42’ye kadar azaltmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca, ürünlerinin salınım yoğunluğunun azaltılmasına yönelik Scope 3 hedefini de benimsiyor.

Bu hedeflere ulaşmak için Western Digital ilk olarak artmış operasyonel verimlilik, yerinde güneş enerjisinin benimsenmesi ve yenilenebilir enerjinin doğrudan tedarik edilmesi aracılığıyla öncelikli olarak enerji tasarruflarına odaklandı. Şirket özellikle birkaç alanda gelişme gösteriyor:

– 2021 yılından itibaren Western Digital’in Kuzey Kaliforniya’daki tesisleri yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak.
– Western Digital Shenzhen ofisi için yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımı yaptı ve dünyanın her yerinde kendi tesisleri için alternatifleri değerledirmeye devam ediyor.
– Western Digital dünya genelinde birden fazla tesisinde güneş enerjisi panelleri kurdu.
– 2019-2020 mali yılı içerisinde, Western Digital ürünlerinin enerji yoğunluğunu yüzde 25 kadar azalttı.
– 2019-2020 mali yılı içerisinde, Western Digital Scope 1 ve 2 salınımlarını yüzde 8’den fazla oranda düşürdü.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?