Uzaktan Eğitime Yeni Formül

DORinsight tarafından yapılan araştırma, ebeveynlerin uzaktan eğitim sisteminden beklentilerini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 78’i uzaktan eğitimde çevrimiçi sınıf ortamında etkileşimli bir portal tasarımının, yüzde 72’siyse ders biter bitmez öğrenmenin değerlendirilebileceği bir sistemin eğitimin verimini artıracağını düşünüyor. Ebeveynler öğretmen eşliğinde çevrimiçi canlı derslerin en iyi model olduğunu düşünüyor. Veliler ayrıca bu derslere oyun entegre edilirse ve AR ve VR teknolojileri çevrimiçi derslerde kullanılabilirse öğrencilerin motivasyonunun artacağını belirtiyor.

COVID-19 salgınıyla birlikte uzaktan eğitime geçiş yapmak durumunda kalan eğitim kurumları, yeni eğitim-öğretim yılında da uzaktan ve hibrit şekilde eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Okullar, öğretmenler ve eğitim liderleri geçtiğimiz Mart ayında salgınla başlayan sürecin başında yaşanılan aksaklıkları tekrar yaşamamak, adaptasyon sürecini doğru yönetmek ve bu yeni eğitim modelinin kalitesini yükseltmek adına çaba gösteriyor. Ancak okul çağında çocuğu olan aileler yine de endişeli. Uzaktan telafi eğitimlerinin başladığı, okulların yeni eğitim dönemine hazırlandığı şu günlerde tüm velilerin kafasında çocuklarına nasıl daha iyi ve daha verimli bir eğitim fırsatı sunabilecekleri var.

Hitay Holding çatısı altındaki Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip çevrimiçi araştırma şirketi DORinsight, ailelerin uzaktan eğitim sistemine bakış açılarını ve sistemden beklentilerini anlamak için bir anket gerçekleştirdi. 11 Eylül – 15 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye çapında, A-B-C1-C2 sosyo ekonomik segmente mensup, eğitim çağında çocuğu bulunan 1.439 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara “Uzaktan Eğitim Sistemi” ile ilgili düşünceleri ve sistemden beklentileri soruldu.

Derslere çevrimiçi ve canlı katılıyorlar

Yapılan araştırmada öncelikle öğrencilerin uzaktan eğitime nasıl dahil oldukları sorgulandı. Çalışmaya katılan ebeveynlerin yüzde 56’sı çocuklarının kendi öğretmenleriyle görüntülü konuşma platformları aracılığıyla canlı şekilde, yüzde 53’ü EBA TV izleyerek, yüzde 50’si EBA online platformu aracılığıyla ve yüzde 27’si ise özel okulun kendi çevrimiçi eğitim platformunda canlı ve etkileşimli derslerle uzaktan eğitime katıldıklarını belirtti.

İlk 2 haftada adaptasyon zorladı

2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimi süreciyle başladı. Ebeveynlere ilk 10-15 günlük süreçte çocuklarının uzaktan eğitime adapte süreci sorulduğunda yüzde 42’si adapte olmasının zaman aldığını, yüzde 40’ı çocuğunun hemen adapte olduğunu, yüzde 18’i ise adapte olamadığını ifade etti. Üstelik her 10 ebeveynden sadece 3’ü (yüzde 29) uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğunu belirtti. Ebeveynler daha verimli bir uzaktan eğitim için günde 5 ders olması gerektiği ve her dersin ortalama 30 dakikada tamamlanmasının yeterli olduğu görüşündeler.

Etkileşimli ve anlık değerlendirme beklentisi

DORinsight Uzaktan Eğitim Sistemi anket sonuçları ebeveynlerin uzaktan eğitimden en önemli beklentilerini ve nasıl geliştirilmesi gerektiği konusundaki taleplerini de ortaya koydu. Buna göre çalışmaya katılan her 5 kişiden 4’ü (yüzde 78) uzaktan eğitimde çevrimiçi sınıf ortamında öğrencilerin birbiriyle ve öğretmenleriyle bilgi alışverişi yapılabileceği bir portal tasarımının eğitimin verimine katkısı olacağını düşünüyor. Katılımcıların yine önemli bir kısmı olarak ifade edebileceğimiz yüzde 72’si ders biter bitmez o ders özelinde öğrenmenin değerlendirilebileceği bir sistem tasarımının eğitimin verimini artıracağı konusunda hemfikir.

Kişiselleştirme ve oyun teknolojileri dahil edilmeli

Online derslere oyun entegrasyonu da velilerin önemli beklentilerinden biri. Katılımcıların yüzde 64’ü uzaktan eğitimde çevrimiçi sınıflarda derslere müfredata uygun oyun entegrasyonu yapılmasının öğrencilerin ilgisini canlı tutmak adına gerekli olduğunu düşünüyor. Ebeveynlerin yüzde 63’ü ise uzaktan eğitim sisteminde öğretmenler eşliğinde çevrimiçi sınıflarda canlı ders işlenmesinin daha verimli olacağını belirtiyor. Kişiye özgü öğretim modelleri, ilgi alanına göre ders yönlendirmesi gibi başlıklar da velilerin daha iyi bir uzaktan eğitim için gündemlerinde yer alıyor. Katılımcıların yüzde 56’sı öğrencilerin eğilimlerini, yeteneklerini ve kişisel becerilerini belirleyerek yönlendirme yapan bir çevrimiçi eğitim tasarımının oluşturulabileceğini düşünüyor. Yine velilerin yüzde 52’si öğrencinin öğrenme yöntemi tespit edilerek kişiye özel çevrimiçi  eğitim-öğretim modelinin oluşturulabileceğini ve yüzde 51’i uzaktan eğitimde öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarına yönelik rehberlik hizmeti verilebileceğini ve yüzde 58’iyse ebeveynlere öğrencinin performansına yönelik düzenli geri bildirim sağlanmasının sistemin başarısını artıracağını düşünüyor.

Gelecek teknolojilerine sınırlı izin

Son yıllarda çığır açan teknolojiler hayatın her alanında kendini gösterirken bu teknolojilere ebeveyn bakış açısı da DORinsight Uzaktan Eğitim Sistemi anketinde sorgulandı. Buna göre yapay zeka ile oluşturulacak bir robot öğretmenle ders verilmesinin eğitimin kalitesini artırabileceğini düşünen velilerin oranı yüzde 24’te kaldı. Buna karşın anne-babaların yüzde 35’i uzaktan eğitimde giyilebilir cihazlar sayesinde öğrencinin vücudundan alınan çeşitli verilerle öğrenme sürecinin başarısını ölçen sistemlere izin vereceğini belirtti. Ebeveynlerin yüzde 64’ü ise 5G’nin devreye girmesiyle birlikte uzaktan eğitimde AR (Artırılmış gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) teknolojilerinin kullanılmasının eğitim-öğretim motivasyonunu ve kalitesini artıracağını belirtti.

“Eğitim ve teknoloji sektörü bu araştırmayı iyi okumalı”

Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini etkileyen uzaktan eğitim sürecine dair gerçekleştirdikleri araştırmayla uzaktan eğitim sürecini her yönüyle ebeveynlerin değerlendirmesine fırsat verdiklerini söyleyen DORinsight Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, düşüncelerini şöyle paylaşıyor: “Tüm çocuklar ve aileleri için uzaktan eğitim yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları uzaktan eğitim uygulamasında yeterli düzeyde motive olamamış olmaları önemli bir sorun. Ancak uzaktan eğitime adapte olmak ve bu sayede en kaliteli eğitimi çocuklarımıza vermek zorundayız. Biz ebeveynlerin iç görülerinin ve deneyimlerinin uzaktan eğitim sisteminin nasıl daha verimli olabileceğiyle ilgili önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırma da bunu ortaya koyuyor. Ailelerin beklentileri oldukça net. Hem eğitim dünyasının hem teknoloji sektörünün bu araştırmanın sonuçlarından oldukça faydalanacağını düşünüyorum.”