Türkiye Veri Trafiği Yüzde 60 Artacak

Küresel pazar araştırması ve bağımsız anket sonuçları; dijital rekabet ortamındaki şirketlerin, büyük miktarda veri alışverişi ve işletimi için ara bağlantıdan yararlandığını gösteriyor.

Equinix tarafından yıllık olarak yayınlanan pazar araştırması Global Interconnection Index (GXI)’in 2019 sonuçlarına göre, şirketler arası özel bağlantı yüzde 51 oranında büyüyerek 53 zetabyte veri alışverişi anlamına gelen 13.300 Tbps bant genişliğine ulaşacak. Bu da dünyada yaşayan herkesin aynı anda Game of Thrones’un bütün sezonlarını ultra yüksek çözünürlükte bir günden kısa bir sürede indirebilmesini destekleyebilecek bir büyüklük anlamına geliyor.

GXI pazar araştırmasına göre ara bağlantı bant genişliği, diğer bir deyişle ana iş ortakları arasındaki doğrudan ve özel trafik değişim kapasitesi, dijital iş faaliyetleri için çok önemli bir bileşen ve araştırma. Dijital ekonomide şirketlerin rekabet edebilmek için, hızla çoğalan bulut ve ekosistemleri arasında, artan veri hacimlerini ele alması ve veri değişim hızını artırması gerektiğini doğrular nitelikte. Equinix tarafından, 2.450 global üst düzey BT profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen bağımsız ankete göre global BT karar vericilerinin yarıdan fazlası (yüzde 48), ara bağlantının dijital dönüşümü kolaylaştıracak ana etken olduğunu düşünüyor. EMEA bölgesindeki her 10 BT karar vericisinden 4’ü de bu düşünceye sahipken, Türkiye’deki BT karar vericilerinin dörtte üçü (yüzde 75), hali hazırda temel bağlantı noktası olarak ara bağlantıya güveniyor.

IDC, Veri Merkezi ve Bulut, Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Villars, “İnsanlar, yazılımlar ve makineler çalıştığımız, eğlendiğimiz ve yaşadığımız her yerde daha hızlı veri oluşturuyor ve tüketiyor” dedi. “Bu yeni konumlarda yaratılan, toplanan ve analiz edilen verilerdeki ciddi artış, BT altyapılarının hali hazırda kurum içi sistem odaları ve geleneksel veri merkezlerinde konuşlandırılmasının değişmesine yol açıyor. İşletmeler, sayıları giderek artan bulut hizmet sağlayıcıları, uç (edge) konumlarında yer alan müşteriler ve iş ortaklarına esnek erişim imkanları sunan modern veri merkezlerinde konumlanarak dijital dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar.”

Tüm EMEA Bölgesi’nde uygulanan regülasyonlar Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yönetim ve Eğitim, İş ve Profesyonel Hizmetler konusunda veri alışverişinin ve ara bağlantı bant genişliği artışını kaçınılmaz olarak doğuruyor. Bu düzenlemeyle, Avrupa (yüzde 51 CAGR) dijital büyüme yarışında Kuzey Amerika’yı (yüzde 46) geçiyor. Latin Amerika yüzde 63 CAGR’la başı çekiyor ve Asya Pasifik hemen arkasında yer alıyor (yüzde 56 CAGR). Ankete göre; dünyadaki genişleme planları, diğer bölgelerdeki daha agresif genişleme planlarına karşın (yüzde 69, Amerika Kıtası yüzde 65), EMEA’da yer alan işletmelerin yüzde 55’inin yeni metropollere açılmayı planladıklarını gösteriyor. Globalde her 10 BT karar vericisinden 6’sı (yüzde 62) – ve Türkiye’de (yüzde 60)- bu büyüme planlarını desteklemek üzere sanal bağlantılardan yararlanıyorlar.

Etiketler: , ,