“Türkiye Hedeflerine 5G ile Ulaşacak”

Nokia Türkiye ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Demetrio Russo Enterprise Next  röportajlarında konuğumuz oldu.

Enterprise Next: Endüstri 4.0’da bir adım geride kalan ülkelere yönelik olarak Nokia ne gibi çalışmalar yapıyor?

Demetrio Russo: Dünya bir dijitalleşme dalgasından geçiyor ve ağlar, endüstrilerin dijitalleşmesinde ve metaverse’ün daha geniş potansiyelinin orta çıkarılmasında kilit role sahip. Yüksek performanslı bağlanabilirlik sayesinde dijital dünyayı hızlandırabilir ve işletmeler ile devletler için Endüstri 4.0’ın ve endüstriyel metaverse’ün avantajlarını hayata geçirebiliriz. Nokia, kritik ağlar için güvenilir bir ortaktır. Dijitalleşmeyi ileri taşıma ve dijital uçurumu kapatmaya yönelik olarak hükümetleri ve sektörleri destekleme konusunda birinci elden deneyimiz var.

Çeşitli sektörlerde 30 yıllık kritik bağlantı deneyimimizle enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltırken maksimum güvenlik, güvenilirlik, esneklik ve müşterek çalışabilirlik konusunda derin bir sektör pratiğimiz, proje ve servis tekliflerimiz, uçtan uca kapasitemiz ve esnek çözümlerimiz var. Müşterilerimizi dijital dönüşüm yolculuklarında planlama ve uygulama sürecinin her aşamasında destekleyebiliriz.

Türkiye’deki sanayide ve işletmelerde hızlı bağlantı ve dijital dönüşümün daha çabuk uygulanmasına yönelik bir talep olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki ortaklarımızı desteklemeye ve inovasyonumuzu ülkenin dijitalleşme alanındaki gelişimi için kullanmaya hazırız.

Enterprise Next: Türkiye’nin 5G yatırımları için yol haritası nasıl olmalıdır? Nokia bu sürecin neresinde yer alacak?

Demetrio Russo: Öncelikle, Türk Devletinin sektörler ve endüstriler arasında ekonomik büyüme için bir dijital ekonomi ve yeni fırsatlar yaratma konusundaki açık niyetini bildiğimizi ve takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Açıkça 5G, bu hedeflere ulaşmayı sağlayan öncü teknolojilerden biri. Ve yerel işletmelerin 5G’ye yönelmelerini sağlamak önemlidir. 5G’ye yönelik spektrum tahsisinin hızlandırılması ve daha hızlı fiber altyapının kurulması, Türkiye’de esnek dijital bağlantıyı geliştirmede önemli bir nokta.

Nokia olarak, ortaklarımızla işbirliği içinde çalışma konusunda uzun bir geçmişimiz var. Nitelikli ve güvenilir bağlantıya erişim, açık ancak düzenlenmiş bir piyasadan gelmelidir ve spektrum tahsisinden veriye ve yedeklilik gerekliliklerine kadar yeterli çerçeveyi oluşturmak için piyasa düzenleyicileriyle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor.

Türkiye’de ilgili makamlarla çok yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve Türkiye’de telekom sektörünün karşılaştığı önemli konular hakkında düzenleyici kurumlarla doğrudan açık bir diyalog kurma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz.

Nokia, CSP’ler ve girişimciler için Türkiye’de LTE’nin geliştirilmesinde ve 5G’ye geçişin hızlandırılmasında merkezi bir rol oynuyor.

Bildiğiniz gibi, geçen yıl Nisan ayında, Türk elektronik eşya üreticisi Karel ile Türkiye’de 4G ve 5G baz istasyonları üretmek üzere bir ortaklık anlaşması imzaladık. Myış 2022’de Karel ortaklığı ile Ankara’da Nokia üretim tesislerini hizmete açtık. Bu üretim tesisi Türkiye’deki yerel operatörler için Ankara’da 4G ve 5G mobil geniş bant ekipmanı imal eden bir tesis. Türkiye’deki müşterilerimiz bu üretim tesislerinde imal edilen Nokia baz istasyonlarını kullanıyor. Karel ile yaptığımız bu ortaklık ile birlikte müşterilerimizden gelecekte iletilecek 4G ve 5G’ye yönelik tüm yerli ürün taleplerini karşılayabileceğiz.

2035’e kadar 5G’nin küresel ekonomide 13 trilyon dolarlık katma değer yaratması bekleniyor. Ve bunun 4 trilyon dolarının imalat endüstrisinden geleceği tahmin ediliyor.

Bu yüzden, Türkiye’de 5G eko-sistemini daha erken oluşturmak için farklı paydaşlarla çok yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Örneğin 2022 yılında, Türkiye’deki girişimcilerin (start-up) yerel 5G kullanım senaryosu geliştirme çabalarını teşvik etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSIDE’nin desteğiyle Arçelik ve Türk Telekom ile ortak bir 5G@EndTech programı başlattık. 2022’de 13’ten fazla Türk girişimci programa kayıt yaptı. Ve bu Ocak ayında, sektörde başarılı işbirliğinin mükemmel bir örneğini sergileyen bu girişimin sonuçlarını görmeye başladık.

Başka bir örnek ise WIN Eurasia ile yaptığımız ortaklık. Nokia, Turkcell ile birlikte bu yıl ikinci kez WIN Eurasia’nın teknoloji ortağı ilan edildi. 15 yerel ekosistem şirketinden 25’in üzerinde endüstriyel kullanım senaryosunu etkinleştirmek için Nokia Dijital Otomasyon Bulut (DAC) teknolojimiz ile 5G Arena’da 5G kapsama desteği sağladık.

Enterprise Next: Son zamanlarda metaverse hakkında çok fazla konuştuk. Ancak endüstriyel metaverse tarafında bir sessizlik hakim. Endüstriyel metaverse hakkında ne söylemek istersiniz?

Demetrio Russo: Tüketici metaverse’ü, medyanın çok fazla ilgisini çekebilir, ancak endüstriyel metaverse’ün ticarileştirmede öncü olması bekleniliyor.

Nokia Bell Laboratuvarlarında 8 yılı aşkın bir süredir yaptığımız araştırmalar sonucunda vardığımız kanı, Endüstriyel Metaverse’ün Endüstri 4.0’ın bir uzantısı olduğudur. Kurumsal metaverse, daha iyi dijital işbirliği ve iletişim araçlarına olan talepten güç alıyor. Endüstriyel metaverse ise endüstriyel uygulamalara odaklı fiziksel-dijital füzyon ve insan faktörü ile nitelendiriliyor. Bu, katılımcıların kontrol edebileceği, izleyebileceği ve etkileşime girebileceği fiziksel endüstriyel ortamların, sistemlerin, süreçlerin, varlıkların ve alanların dijital temsillerini içeriyor.

Kısa bir süre önce EY ile birlikte “İşyerinde Metaverse” çalışmasını gerçekleştirdik. ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Güney Kore’den oluşan altı ülkede 860 iş lideriyle yapılan anket çalışması, özellikle endüstriyel metaverse’ün beklentilerin ötesine geçmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Tespitler, şirketlerin metaverse’ün gücüne inandığını ve metaverse teknolojilerinin sektörde kalıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirketler endüstriyel metaverse’ün güçlü bir iş değeri yarattığını söylüyor. Halihazırda metaverse kullanım senaryolarını uygulamış olan şirketlerin ortalama yüzde 80’i, bunun iş yapma biçimleri üzerinde önemli veya dönüşümsel bir etki yaratacağına inanıyor. Katılımcıların neredeyse tamamı (yüzde 96) metaverse’ün, fiziksel ve sanal kullanım senaryolarını birlikte kullanarak, Endüstri 4.0’ın işletmelerinde yaygınlaştırılmasını, benimsenmesini ve parasallaştırılmasını hızlandırmalarına olanak sağlayacak ek yenilikçi fırsatlar yarattığını görüyor.

Endüstriyel metaverse, güçlü bir iş değeri yaratıyor – bunu erken kullananların yüzde 80’i, test edilen kullanım senaryolarının önemli ve hatta dönüştürücü bir etki yaratacağını söylüyor. Ayrıca kullanım senaryoları, metaverse’ü erken kullanan şirketlerin, hala planlama aşamasında olanlardan daha fazla fayda elde ettiğini gösteriyor; CAPEX’te düşüş (yüzde 15) ve sürdürülebilirlik (yüzde 10) en büyük farkı ortaya koyuyor.

Metaverse kullanım senaryolarını hayata geçirmek için güvenilir bir ağ altyapısı gerekiyor. Özel ve kamusal 5G/6G ve fiber geniş bant gibi ağ bağlantılarıBulut bilişim ve AI/ML, metaverse kullanım senaryolarının en önemli teknik bileşenleridir.

Enterprise Next: 5G ve dijitalleşmenin ülkelerin kalkınmasına nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?

Demetrio Russo: Nokia olarak, dijitalleşmenin büyük toplumsal ve ekonomik kazanımlar yarattığına inanıyoruz. Dijitalleşme, toplumları ve ekonomileri tamamen yeniden şekillendiriyor. Dijital erişim, bireylerin fırsatlara ve becerilere daha kolay erişimi ve daha yüksek ekonomik büyüme anlamına geliyor. Dünya Bankası’na göre, genişbant yayılım hızındaki yüzde 10’luk bir artış, kişi başına yıllık gayri safi yurtiçi hasılayı (gsyh) yüzde 1,4’e kadar artırıyor.

Dijitalleşme, verimlilik artışını yeniden sağlamak, iklim değişikliğine yanıt vermek ve daha kapsayıcı erişim sağlamak için teknolojiyi kullanmak gibi dünyanın başlıca sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor. Ağlar, bu dinamikleri ve ihtiyaçları karşılamak için dönüşmeli.

Dijital dönüşümün temeli, ileri bağlantı teknolojisidir. Ve 5G, ağ bağlantısının temel bileşenlerinden biridir. Bence 5G, sadece 4G’nin bir sonraki adımı değil, aynı zamanda potansiyel bir oyun değiştiricidir.

Çok uzun bir zamandan beri imalat, ulaşım, enerji ve diğer pek çok geleneksel sanayilerde verimliliği artırmaktan bahsediyoruz. 10, 15, hatta 20 yıldır Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel IoT ile ilgili tartışmalar yapılıyor.

Ve bu tartışmalar ancak şimdi 5G ile Bulut Teknolojisinin ve Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ile çok hızlı çekirdek ağların birleştirilmesi sayesinde gerçeğe dönüşüyor. 5G, bütün bunları bir arada sunuyor. Dördüncü Sanayi Devrimi’ne yol açan teknolojidir.

Ve 5G’yi global ölçekte hızlandırabilirsek, küresel ekonomik büyümeyi de hızlandıracağız. 2035’e kadar 5G’nin küresel ekonomide 13,2 trilyon dolarlık katma değer yaratması bekleniyor.ve bunun 4.1 trilyon dolarının imalat endüstrisinden geleceği tahmin ediliyor.

Enterprise Next: Başka bir şey eklemek ister misiniz?

Demetrio Russo: Nokia on yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bizim Türkiye’de çok güçlü bir yerel platformumuz ve hem CSP’lerde hem de kurumsal alanda müşterilerimize gelişmiş çözümler sunan çok nitelikli uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var. 4G/5G teknolojileri alanında küresel bir lider olan ve Türkiye pazarına uzun vadeli olarak telekomünikasyon çözümleri tedarik eden Nokia, Türkiye’de 5G ve dijital teknolojiye kolay geçiş yapılmasına çaba gösteriyor.

Daha önce de söylediğim gibi, Karel ile ortaklığımız kapsamında Türkiye’deki telekomünikasyon pazarının ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş donanımlar üretmek için Türkiye’de gerçek bir üretim yatırımı yapıyoruz. Nokia’nın yerelleştirme stratejisinin mükemmel bir örneği olan bu proje, Türkiye’de 5G’nin geliştirilmesine yönelik ileriye dönük önemli bir adım.

Etiketler: ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?