Şirketlerin Yetenek İhtiyaçları Değişiyor

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; kuruluşların yüzde 58’i pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni BT rollerini şirket kadrolarına dahil ediliyor.

Dijital dönüşüm, geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan sağlık kriziyle birlikte, kuruluşların öncelikler listesinde daha üst sıralara yükseldi. Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup’un, “Şirketlerin BT ve Dijital Yetenek İhtiyaçları Araştırması”, şirketlerin yüzde 58’inin, Covid’in etkisiyle, teknoloji projelerine dahil olduğunu veya hızlandırdığını gösteriyor. Başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Portekiz, Polonya, Avusturya ve İsviçre’de 1.200’den fazla genel müdür, İK Yöneticisi ve CTO ile gerçekleştirilen araştırma, içinde bulunduğumuz süreçte pek çok firmanın, alternatif çalışma yöntemleri ve müşterileriyle farklı ilişki kurma yolları keşfettiklerini de ortaya koyuyor.

Michael Page ve Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu’na göre, bu araştırma gösteriyor ki; BT (Bilgisayar Teknolojisi) ve Dijital sektörü, her büyüklükteki şirketin iş stratejilerinde bir dönüm noktası tanımlıyor. Mümünoğlu, dijital dönüşüme ve yeteneğe yapılan yatırımın, büyük ölçüde pazar ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneklerini ve başarılarını güçlendireceğinden, kuruluşlar için hayati önem taşıdığını önemle vurguluyor. Bu nedenle şirket liderlerinin sektörün taleplerini anlayan ve her şirketin ihtiyaç duyduğu profilleri bulmalarına yardımcı olabilecek doğru iş ortağı ile çalışmasının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye’de şirketler pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor

Araştırmaya katılan ülkeler arasında karşılaştırma yapıldığında Türkiye’deki teknoloji ve dijital alanda büyük, orta ve küçük işletmelerin Covid-19 etkisine rağmen olumlu gelişmeler içinde olduğu göze çarpıyor.

Bu dönemde şirket çalışanlarına dijital eğitim yatırımı yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Diğer taraftan yüzde 68 oranında uzaktan çalışma koşullarına uyum sağlayan ülke olarak ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’deki şirketler, Bilgisayar Teknoloji ile dijital teknolojiye yaptığı yatırımlarla, araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 46 ile ikinci sırada yer alıyor. Yeni pazarlara yönelme konusunda Türkiye’deki şirketler, İsviçre’den sonra yüzde 57’lik bir oran ile yine ikinci sırada yer alıyor. Online satış pazarında baktığımızda Türkiye’deki şirketler, diğer ülkelere göre yüzde 50’lik oran ile birinci sırada yer alırken, pazarlarında online satışın yükseldiği diğer ülkeler yüzde 30 ile Polonya ve yüzde 28 ile İtalya olduğu görülüyor.

Araştırma sonuçları Türkiye’de CDO (Chief Digital Officer), CTO ( Chief Techology Officer ), CIO ( Chief Information Officer) rollerinin çok kritik öneme ve stratejik konuma yükseldiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, dikkat çeken bir diğer nokta ise, veri ve siber güvenlik alanında büyük ve orta ölçekli şirketlerde ciddi yatırımlar yapılırken, küçük ölçekli şirketlerdeki yatırımlarda gecikme olduğu dikkat çekiyor.

Farklı hızlarda dönüşüm

Araştırma, şirketlerdeki dijital dönüşüm hızının kuruluşun büyüklüğü ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor. Salgın öncesinden başlayarak, şirketlerin teknoloji ve inovasyon alanlarına öncelik verme oranı büyük kuruluşlarda yüzde 58 ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 44 iken, küçük işletmelerde yalnızca yüzde 6 oranındaydı.

Şirketlerin Covid kriziyle başa çıkmak için ilk adım olarak uzaktan çalışma modelinin uygulanması konusunda hemfikir olmalarına rağmen, attıkları stratejik adımlar arasında da küçük farklar ortaya çıktı. Araştırma gösteriyor ki; orta ölçekli şirketlerin yüzde 51’i teknolojik gelişime daha yüksek oranda yatırım yaparken, bu oran büyük şirketlerde yüzde 45, küçük işletmelerde ise yüzde 36 civarında kaldı. Küçük işletmelerin yüzde 38’inin uyguladığı tedbirlerden biri iş modellerini çeşitlendirmekti. Bu tedbiri uygulayan orta ölçekli işletmelerin oranı daha az iken (yüzde 33), büyük işletmeler bu seçeneği gündemlerine almadı. Ancak büyük şirketlerin yüzde 38’i çalışanlarının dijital eğitimine yatırım yaptı.

Başarının Anahtarı Dijital Dönüşümde

Araştırma, dijital dönüşümü, genel öncelik olarak gündeme getirirken, şirketlerde en büyük yatırımın yazılım geliştirme (yüzde 41), müşteri ilişkilerinin dijital dönüşümü (yüzde 39) ve CRM/ERP’ler (yüzde 38) için yapıldığını gösteriyor. Siber güvenlik yatırımına ise büyük ölçekli şirketlerin yüzde 37’si, orta ölçekli kuruluşların yüzde 31’sı ve küçük ölçekli işletmelerin yüzde 21 öncelik veriyor.

Bu araştırmada şirketlerin çoğunluğunda, teknoloji ve inovasyon alanında en stratejik rollerdeki çalışanların eksikliği dikkat çekiyor. Özellikle, bu araştırmaya katılanların yüzde 38’i kuruluşlarında BT Direktörü, yüzde 55’i Veri Analisti ve yüzde 56’sı ise BT İş Analisti rolünün bulunmadığını belirtiyor.

Bu durum ise eksik yetenek gereksinimlerini karşılamak ve gelecek zorluklarla kolay baş edebilmek için şirketlerin beş temel profili işe almaya odaklanmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Yatırım alanlarına göre kuruluşların yetenek ihtiyaçlarını karşılayabilecek beş temel BT ve Dijital roller:

BT Direktörü, şirketin dijital dönüşümüne liderlik etmek ve teknolojinin şirketlerin tüm süreçlerinde entegrasyonunu garantilemek için kilit bir pozisyondur.
Veri Analisti, başlıca görevi stratejik ticari kararların alımına yardımcı olmak için verileri yorumlamaktır.
BT İş Analisti, hem teknoloji hem de işletme uzmanlığını içeren ve bu iki alanın ihtiyaçları arasında aracı görevi üstlenen bir roldür.
Altyapı Müdürü, çok sayıda kişi hala uzaktan çalışırken sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak açısından özellikle önemli bir roldür.
CRM Müdürü, müşteri sadakatini artırmak amacıyla, her tür kanalda giderek artan sayıda müşteriyle kurulan ilişkilerde stratejiler belirlemekten sorumludur.

Bu rollerin şirket kadrolarına dahil edilmesi, kuruluşların geçtiğimiz aylarda karşılaştıkları temel zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelmelerini sağlayabilecek. Temel zorluklar arasında özellikle verimliliğin azalması (yüzde 54), yeni iş fırsatları geliştirmenin zorlaşması (yüzde 45) ve müşteri ilişkilerini yönetme konusundaki sorunlar (yüzde 29) bulunuyor. Orta ölçekli işletmelerin, uzaktan çalışma modelini uygulama konusunda küçük veya büyük işletmelerden daha yüksek bir oranda (yüzde 24) engellerle karşılaştığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?