Şimdi Sürdürülebilirlik Konusunda Harekete Geçme Zamanı

Dünya liderleri 2015 yılında, 2030 yılına kadar insanlar ve gezegen için sürdürülebilir ve barışçıl bir geleceğe ulaşma rehberi olarak ortak küresel zorluklara yönelik 17 hedefi içeren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) kabul etti.

Yazan: Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir

Bu hedeflere ulaşmak için on yıl kaldı, artık harekete geçme zamanı. Veri Dönemi olarak da kabul edilen 2020’ler, yeni teknolojilerin toplumun 2030 hedeflerine ulaşma becerisi üzerindeki kalıcı etkiye katkıda bulunacağı bir dönüşüm çağı olacak.

SKH’lerin kabul edilmesinden bu yana küresel olarak topluluğumuz, dünyanın en büyük sorunlarını ve değişime doğru nasıl ilerleyeceğimizi daha iyi anladı. Daha akıllı ve sürdürülebilir ilerleme, özünde dijital çözümler gerektirdiğinden BT kuruluşları bu konuda özellikle merkezi bir role sahip. Dünya Ekonomik Forumu ve PwC’nin bir raporu, yeni teknolojilerin SKH’lerdeki 169 alt hedefin yüzde 70’inde ilerleme sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu konuda BT şirketlerinin rolünü hızlandıran bir başka katkı da Global e-Sustainability Initiative’in (GeSI) 5G, bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti ve blok zinciri gibi yeni teknolojilerin herkesin sağlık, refah ve eğitime erişimi için daha sürdürülebilir şehirler ve topluluklar oluşturmamıza nasıl yardımcı olabileceğine odaklan Bir Amaca Hizmet Eden Dijital Teknoloji planı.

Dell Technologies bir yıl önce, SKH’lerin ortaya koyduğu hedeflere katkıda bulunan 2030 Hedeflerini tanıttı. Sürdürülebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve insan hayatını dönüştürme hedeflerimiz kapsamında sorumlu üretim ve tüketim, iklim hareketi ve kaliteli eğitime erişim gibi 11 SKH üzerinde ölçülebilir bir etkiye sahip olacağız.

Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, bizi ürettiğimiz kadarını geri almaya zorlayan iddialı hedefler belirledik. 2030 yılına gelindiğinde, bir müşterinin satın aldığı her ürün için eş değer bir ürünü yeniden kullanıyor veya geri dönüştürüyor olacağız. Dahası, ambalajlarımızın yüzde 100’ü geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemeden üretilecek. Nihayetinde ürün içeriğimizin yarısından fazlası geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemeden yapılacak.

Tüm bunlara ek olarak, Dell Technologies kendini iklim hareketine de adadı. 2012’den bu yana, karbondioksit (CO2) emisyonumuzu yüzde 40 oranında azalttık ve 2030’a kadar yüzde 50 daha azaltmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin enerji verimliliğini 2012 yılından bu yana ortalama yüzde 69 artırarak müşterilerimizin enerji tüketimini azaltılmasına da yardımcı oluyoruz. Bununla birlikte, hâlâ daha fazlasının yapılması gerektiğine ve iş birliklerinin iklim kriziyle mücadele için gereken ivmeyi yaratmada kritik önem taşıdığına inanıyoruz. CEO’muz

Michael Dell’in kısa süre önce Dünya Ekonomik Forumu İklim Liderleri CEO İttifakı’na katılmasıyla da ayrıca gurur duyuyoruz.
Tüm bunların yanında Dell Technologies, yeterince temsil edilmeyen gruplar için dijital ekonomide eğitimi iyileştirmek ve fırsatları büyütmek için uzmanlık ve destek de sağlıyor. Teknoloji ve öğrenim kaynaklarını ihtiyaç duyanlara sunmak için, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimine erişim ve BT kariyerine giden yenilikçi yollar sağlamak üzere stratejik, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık kuruyoruz. Dell Technologies Türkiye olarak biz de Habitat Derneği ile iş birliği yaparak “Kızlar için Gelecek (Future4Girls)” isimli projemizi hayata geçiriyoruz. Amacımız, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 8-14 yaşları arasındaki kız çocuklarının STEM becerilerini geliştirmesi ve bu alanda farkındalık kazanması. Future4girls projesi ile kız çocuklarına STEM’in hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığını, 3 boyutlu tasarım dünyasını ve proje geliştirmeyi öğreterek kız çocuklarının teknoloji sektöründe yer almalarının teşvik edilmesini amaçlıyoruz.

Ayrıca yine 2030 hedeflerimiz doğrultusunda bir sosyal girişim olan Ecording ile iş birliği yaparak Türkiye’deki çevresel ekosisteme doğrudan katkıda bulunacak “EvdeKal Ormanı” projemizi hayata geçirdik. Proje doğrultusunda geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı ile gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısı bulunan dronelarla ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirildi.

İçerisinde bulunduğumuz süreci de göz önüne alarak hem sosyal izolasyonun desteklenmesi hem de insanları evde kalmaya teşvik etmek amacı ile sosyal medya üzerinden #EvdeKalOrmanı etiketiyle yapılan her paylaşım için bir tohum topu atıldı. Bundan sonra projenin ikinci fazında, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan tüm Dell ürünlerinin ambalajında yer alacak olan QR kodlu etiketler ile EvdeKal ormanına tohum atışı yapılmasıyla devam edilecek. Üzerinde EvdeKal ormanının etiketi olan ürünlerden satın alan kişiler, bu kodları okutarak kampanyaya dahil olabilecekler.

Dell Technologies olarak hem insanlar hem de gezegen için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek amacıyla teknolojimizi, yetkinliklerimizi ve küresel ağlarımızı kullanma konusunda güçlü bir vizyona ve misyona sahibiz. Önümüzdeki on yılda daha net eylemlerin gerekli olacağını biliyoruz ve hem Progress Made Real taahhütlerimizi hem de bunların SKH’lerde ana hatlarıyla belirtilen birbiriyle ilişkili hedefler üzerindeki etkisini artırmaya kararlıyız. Müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte, teknoloji ve sürdürülebilir inovasyon yoluyla aktif olarak olumlu bir fark yaratarak etki sağlayabiliriz.