SAS, Banking Executive Connect ile İstanbul’da İz Bıraktı

“SAS, MEEE (Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa) Bölgesi’nde bir ilk olan “Banking Executive Connect” etkinliğini bankacılık ve finans sektörünün önde gelen isimlerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinlikte, analitik ve yapay zekânın yakın gelecekte bankacılık sektörünü nasıl etkileyeceği, sektör fonksiyonlarını ve normlarını ne yönde değiştireceği; blok zinciri, fintech gibi teknoloji ve iş modellerinin sektör için yaratacağı dönüşüm detaylı olarak ele alındı. Konusunda uzman kişiler bankacılık sektöründe analitik, pazarlamada analitiğin kullanımı, risk yönetimi ve finansal suçlar gibi öne çıkan konularda bilgi ve tecrübelerini aktardılar.

Etkinlik için ülkemize gelen  SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa COO’su ve Dijital Dönüşüm Başkanı Amin Sohrabi, sorularımızı yanıtladı. Keyifli okumalar…

1. Dijital dönüşümün SAS ürünleri ve çözümleri açısından önemi nedir?

Tüm sektörlerden organizasyonların benzersiz hızdaki değişime ve dijital dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Bu değişim, dijital ekonominin yeni iş modellerine, verimliliğe, müşteri ve inovasyona odaklı temel öğelerine göre yönlendiriliyor. Müşterilerimizin, iş koşullarındaki bu hızlı değişime ayak uydurmak, yeni fırsatları vakit kaybetmeden yakalamak ve riskleri yönetmek üzere bir dijital strateji belirlemeleri gerekiyor. Bu dijital stratejinin merkezinde, üst yönetimin organizasyon genelindeki dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına ve bu süreci hızlandırmasına yardımcı olacak güçlü bir Analitik uygulamasının/yetkinliğinin bulunması ise çok önemli. SAS’ın veri ve gelişmiş analitik çözümlerinin bu dijital dönüşümün merkezinde yer aldığına ve organizasyonlara bu yolculuk boyunca verilerini anlayıp bilgiye dönüştürmelerinde yardımcı olduğuna inanıyoruz.

Dijital dönüşümün temel bileşenlerinden birinin güçlü bir analitik platform olduğunu düşünüyoruz. Hızlı ve dijital bir inovasyon için Analitiğin gücünü sunan yeni nesil Analitik Platformu SAS Viya ile bu alandaki ihtiyaçları tam olarak karşılıyoruz. Organizasyonlar hızlı, güvenilir sonuçlar üreten, analitikten faydalanan dijital hizmetlere yönelik artan taleple karşı karşıyalar. Gerek veri bilimcilerden oluşan ekiplere gelişmiş makine öğrenimi kabiliyetlerinin kazandırılması, gerekse karar alıcılara gerçek zamanlı yanıtlar veren mobil uygulamaların sunulması konusunda işletmelerin analitik ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kritik unsur söz konusu;
• Büyük ölçekli veri işleme dili, keşif, ileri analitik ve yapay zekâ (AI) için süper hızlı işleme,
• Kolay yönetilebilen, korunabilen ve kontrol edilebilen analitik ürünler; her türlü ortamda ölçeklendirilebilir, dinamik ve optimize edilmiş analitik işleme,
• Verilerden keşfe ve uygulamaya kadar bütün analitik yaşam döngüsüne özelleştirilebilir erişim,
• Eşzamanlı kullanıcılar için her boyutta ve her türde verinin analitik çiftlerini içeren kapsamlı bir set. (Bu alanda hızlı, doğru ve güvenilir analitik içgörüler sağlayan, bulut özelliği olan bellek içi analitik motoru olan SAS Viya tercih edilebilir. Çünkü SAS Viya esnek, ölçeklendirilebilir ve hatalardan etkilenmeyen işleme özelliğiyle bugünün karmaşık analitik problemlerine hitap ederken, geleceğe yönelik ölçeklendirmeleri de kolaylıkla yapar.)
SAS Viya, SAS Platform’un entegre bir parçası olarak şunları sunar:
• Büyük miktarda veri ve makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zekâ gibi en karmaşık analitikler için daha hızlı işleme özelliği,
• SAS ve Python, R, Java ve Lua gibi diğer dillerde programlamayı destekleyen standart bir kod temeli,
• Bulut ortamı, kurum içi veya hibrit ortamlar için destek. Her türlü altyapı veya uygulama ekosisteminde kusursuz bir şekilde kullanılabilme.
Müşterilerimiz SAS Viya’nın potansiyeli konusunda heyecanlı ve SAS Viya’yı dijital dönüşüm planlarının bir parçası olarak entegre etmek için ekiplerimizle birlikte etkin bir şekilde çalışıyorlar.

Amin Sohrabi

2. SAS için en önemli alanlardan ikisinin sigorta ve bankacılık-finans olduğunu biliyoruz. SAS bu alanlarda iş ortaklarına nasıl bir yol haritası sunuyor?

Yıllardır dijital dönüşümden bahsediyoruz. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın geri kalanında da finans sektörü bu dijital dönüşüme öncülük etti. Dönüşüm devam ediyor ve bunun en önemli parçasını “veri” ve bu veriden ileri analitik yöntemler kullanılarak elde edilen “değer” oluşturuyor. SAS olarak finans sektörünün bu dijital yolculuğunda, bankacılık ve finans analitiği alanında verinin düzenlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, suiistimali önleme, risk yönetimi ve regülasyonlara uyum gibi birçok başlıkta müşterilerimize destek oluyoruz. Kısaca verinin olduğu her yerdeyiz. Güçlü ileri analitik çözümlerimiz ile müşterilerimizin günümüz dijital ekonomisinde en yüksek kazancı elde etmelerine yardımcı oluyoruz.
İleri analitiğin ne olduğunu daha iyi anlamak için bir organizasyonun dijital dönüşüm girişimlerini veri güdümlü karar alma yoluyla hızlandıran bir motor olduğunu hayal edebilirsiniz. Artık birçok organizasyon analitiğin değerini kabul ederek verinin tek başına içgörü elde etmede yeterli olmadığını anlıyor. Çünkü gerçek değeri yaratan, büyük veriden elde edilen analitiktir. SAS olarak ileri analitik çözümlerimizle organizasyonların yeni iş modelleri bulup uygulamasına ve sektörlerinde öncüler olarak yükselmelerine yardımcı oluyoruz.

3. Potansiyel müşteriler neden sizin ürünlerinizi ve çözümlerinizi seçmeli?

Günümüzde şirketlerin dijital dönüşüm süreçleri artık son kullanıcılar tarafından tetikleniyor ve firmalar müşteri tercihlerini çok yakından hatta anlık olarak analiz ederek hizmetlerini, ürünlerini şekillendiriyorlar. Dünyada analitik hizmet ve çözümlerinde lider bir firma olarak tam bu noktada devreye giriyoruz. Sunduğumuz ileri analitik ürünleriyle müşterimiz ellerindeki veriyi doğru şekilde, anlık olarak analiz ederek katma değerli çıktılar elde ediyorlar. Bu sayede son kullanıcılarını yakından tanıyarak, onlara doğru ürünleri sunuyor ve rekabette bir adım öne çıkıyorlar. Bu yapıda diğer bir kritik nokta da yaratılan değerin, sunulan hizmetin sürekliliğinin sağlaması. Burada da doğru kaynağın veri olduğunu, veriyi değere dönüştürmenin yolunun da analitik yöntemler olduğunu düşünüyoruz. SAS olarak dijital dönüşüm sürecinin ayrılmaz bir parçası olan verinin olduğu her yerdeyiz ve bu alanda müşterilerimize tecrübemiz ile hizmet vermeye devam edeceğiz.
Dijital dönüşüm önce şu anda yaptıklarımızı daha iyi yapmamızı sağlar; fakat sonra yaptıklarımızı tümüyle değiştirerek tamamen yeni iş modelleri ve gelir akışları yaratır. Ancak, bu yeni fırsatları keşfedip onlardan yararlanmak için bir organizasyon tarafından dijital dönüşüm sonucu saklanan yüksek hacimli verileri analiz etme kapasitesine sahip olmak önemlidir. Yani analitik sadece önemli olmakla kalmayıp aynı zamanda bir gerekliliktir. SAS olarak, geçtiğimiz 40 yıl boyunca analitik alanında öncülük ettikten sonra her şeyin yeni fırsatların ve iş modellerinin “nasıl” keşfedileceği ve bunlardan “nasıl” yararlanılacağı ile ilgili olduğunu biliyoruz.

4. Dijital dönüşümün bir sonraki aşamasında kurumsal yapıları bekleyen inovasyonlar neler olacak?

Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa’dan üst düzey yöneticileri ağırladığımız bölgenin ilk “Banking Executive Connect” etkinliğinde, katılımcılarımız ile kısa bir anket çalışması yaptık ve 2019 yılında teknoloji alanındaki önceliklerini kendilerine danıştık. Katılımcıların %58’i dijital dönüşüm projelerinin öncelikli olduğunu iletti. Bunu; blok zinciri, yapay zekâ ve fintech başlıkları takip etti. SAS olarak kurumların yapay zekâ gibi yeni teknolojileri insan zekâsı ile bir araya getirerek sunulan hizmetlerde ve müşteri deneyiminde mükemmelleşmeye daha da yaklaşacağına inanıyoruz. Sektörün önde gelen firmaları bu iki kavramı aynı derecede önemseyerek, dijital dönüşüm süreçlerine adapte etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?