“Salgın Döneminde Herkes Kadar Zorlandık”

Dünya genelindeki pek çok kuruluş, tedarikçi ve insan için 2020 yılı birçok açıdan çok tuhaf, şaşırtıcı ve zorlu bir yıldı.

Enterprise Next röportajlarında konuğumuz Qualys EMEA Bölgesi CTSO’su Marco Rottigni oldu.

Salgın dönemi ve 2020 Qualys için nasıl geçti?
Dünya genelindeki pek çok kuruluş, tedarikçi ve insan için 2020 yılı birçok açıdan çok tuhaf, şaşırtıcı ve zorlu bir yıldı ve Qualys de buna bir istisna teşkil etmedi. Müşterilerimizi sorunsuz bir şekilde desteklemeye devam eden platformumuzun yerel bulut yapısı sayesinde elimizden gelenin en iyisini yaptık.

Salgın ortamı, uzaktan çalışanların, BT’deki paradigma kaymasını en yüksek güvenlik duruşuyla karşılayabilmesini sağlamak üzere karşı önlemler alma yoluyla, pek çok kuruluşu alıştıkları çalışma şeklini yeniden yapılandırmaya zorladı. Çok çeşitli BT varlığı genelinde görünürlük ve doğruluk, ölçeklenebilirlik, sorgulama hızı ve esnekliğin ayırt edici güçlü özellikler olduğu bir Bulut Platformu olan Qualys, bu kuruluşları harika bir şekilde destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Yama Yönetimi, VMDR ve Multi-Vector EDR gibi çözümlerimiz, güvenliği durumun gerektirdiği çeviklik ve hızla güçlendirmede son derece önemli olmuştur.

2021 planlarınızda neler var?
Günümüzde Güvenliğin, her zamankinden fazla bir kavşak noktası olduğunu düşünüyoruz. Dijital dönüşüm ile birlikte geçtiğimiz 2020 yılının olayları görünürlüğün, eğer hala kaybedilmemişse, çok zorlaştığı bir durumu tanımladı; siber güvenlik sorunlarına nokta çözümlerin benimsenmesi artık yetmiyor; reaksiyon çok yavaş ve otomatikleştirilmesi zor; Bulut ve DevOps teknolojilerine geçmek için acil ihtiyaç var ancak bunun söylenmesi yapılmasından kolay; son olarak, saldırganların teknolojik gelişmişlik düzeyi de güvenlik duruşunu izlemek ve planlamak için risk tabanlı bir yaklaşım gerektiriyor.

Bu yeni güvenlik tehditlerine karşılık vermek için sektörümüzün birlikte çalışabilen ve güvenliği yerleşik olarak içeren açık bulut platformları geliştirmesi gerekmektedir. Bu da Qualys’in yirmi yıldan fazla süredir yapmakta olduğu ve 2021 yılı boyunca ve sonrasında evrimleştirmeye devam edeceğimiz şeydir: Qualys açık bulut platformu, temel taşı olarak her zaman güncel bir global BT varlığı envanteri sağlar; burada, risk tabanlı bir yaklaşımın dikkate alındığı yerleşik güvenlik mevcuttur.

Bu yaklaşım olağanüstü iş avantajları ortaya koyar: kaybedilmiş görünürlüğü, kuruluşların dijital biyoçeşitliliğinin bütünü genelinde geri kazandırır; bir yandan maliyetleri düşürüp diğer yandan daha iyi güvenlik elde etmek için geleneksel nokta çözümlere veda ederek yığını bir araya getirir; ilgili bağlamdan ve gerçek zamanlı analizden gereken ölçekte yararlanarak reaksiyonu otomatikleştirir ve koordine eder; ve güvenlik için gerçek bir risk tabanlı yaklaşımı benimser.

Sonuç olarak Qualys Açık Bulut Platformu; görünürlük, önleme ve düzeltme, algılama ve karşılık verme kabiliyetleri sunarken doğruluk, ölçek ve hız ihtiyaçlarını karşılar.

Siber güvenlik tarafında Zoom ile bir iş birliğiniz oldu. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Benzer iş birlikleriniz olacak mı?
Zoom ile yapılan işbirliğinin temeli, Zoom’un Qualys’te bulduğu bazı somut bütüncül ve ticari değerler üzerine kuruludur.
Zoom, bütüncül bir bakış açısından, Qualys’in sadece bir ürün olmayıp BT, Güvenlik ve Uyumluluğu bağdaştırmak için gerçek bir SaaS çözümü olduğunu tespit etmiştir.

Bu çözüm: ana bilgisayarlar, bulut ve kapsayıcılar gibi karma ortamlarda kapsamlı görünürlük; 2020’de muazzam bir büyüme yaşayan Zoom gibi bulut üzerindeki işletmelerin tipik özelliği olan karmaşık projelerde anında destek ve bilgili kişilerin yardımı; Zoom’un ana faaliyet alanına dinamik yapısını kazandırmada son derece önemli olan ölçeklenebilirlik üzerinde iş gören bir platform gibi üstünlükler barındırır.
Ticari bakış açısından, bu işbirliği: ana bilgisayar, kapsayıcılar ve kayıt defteri imajlarına yönelik CI/CD işlem hatlarında güvenlik oluşturma kabiliyeti sayesinde işletme verimliliğini geliştirmiş; Zoom’un CMDB’sini muhteşem bir şekilde tamamlayan güçlü bir envanterle Zoom’un dijital biyoçeşitliliği genelindeki kapsamlı görünürlüğü güçlendirmiş; güvenlik açığı yönetimi ile önceliklendirme programını bulut, kapsayıcı ve ana bilgisayarlarda birleştirmede verimlilik sağlamıştır.

Bu işbirliği, saydam bir orkestrasyon elde etmek üzere diğer platformlarla entegrasyona odaklanılarak ve kapsayıcılaştırmanın Zoom için stratejik önemi ışığında kapsayıcılarda algılama ve yanıtı çalışma zamanında güçlendirerek 2021’de de devam edecektir.

Qualys tarafında Türkiye nasıl konumlandırılıyor ve Türkiye pazarı için görüşleriniz neler?
Türkiye hem müşteriler hem de işlerin genişletilmesi bakımından Qualys için büyük bir potansiyeli temsil ediyor; bu yüzden, bu büyümeye olanak tanımak için kaynaklarımızı ortaya koyacağız. Kuşkusuz, süreçlerde görünürlük ve güvenlik oluşturmak için ölçeklenebilen ve esnek bir platforma ihtiyacı olan bir pazar ve bizim çözümümüz bu ihtiyaçlarla tam olarak örtüşüyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?