Salgın, Akıllı Şehirleri Ön Plana Çıkarıyor

Küresel çaptaki çalışma, COVID-19’un kamu sektöründe inovasyonu hızlandırdığını gösteriyor; araştırmaya katılan şehir liderlerinin yüzde 88’i, bulut platformlarına yatırıma çağırıyor. Avrupa Akıllı Şehirler konusunda en hızlı olan şehirlerin çoğuna ev sahipliği ederken, İstanbul ise 19 öncü şehir arasında ve Akıllı Şehir Olgunluğu’nda da liderlerden biri

Akıllı ŞehirlerCOVID-19 dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin önüne önemli engeller çıkartırken yeni yapılan “Daha Riskli bir Dünya için Akıllı Şehir Çözümleri” adlı araştırmaya göre aynı zamanda krizden sonra da devam edecek olan inovasyon dalgasını daha da hızlandırmış durumda. Oracle, Deloitte, Intel ve daha başka birçok firmanın sponsor olduğu ESI ThoughtLab araştırması, teknolojinin, verilerin, siber güvenliğin ve kamu-özel sektör işbirliğinin salgından sonra vatandaşlar için sağlıklı, emniyetli ve refah bir gelecek sunmada oynayacağı hayati rolün altını çiziyor.

Ağustos ve Eylül 2020’de düzenlenen bu araştırmaya aralarında Asya, Kuzey ve Latin Amerika, MENA, Avrupa ve Afrika’daki 82 ülkeden 167 şehrin üst düzey memurları katıldı. Araştırmaya katılan şehirler, dünya nüfusunun yüzde 6,8’ini temsil eden 526 milyonluk bir nüfusa sahip olup şehir nüfusları bir milyondan (şehirlerin yüzde 39’u) yaklaşık 27 milyona kadar değişmektedir. Bu büyükşehirlerin yüzde elli üçü gelişmekte olan ülkelerde iken yüzde 47’si ise gelişmiş ülkelerdedir. Şehirler, iki kategoride gösterdikleri ilerlemeye göre değerlendirilmiş ve kategorilere ayrılmıştır: şehirlerin “başlangıç”, “orta” veya “lider” olarak sınıflandırıldığı akıllı çözümlerin uygulanmasındaki ilerleme ve “uygulayıcı”, “ilerleyen” veya “koşucu” olarak sınıflandırıldığı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SDG’ler) gösterdikleri ilerleme. Her iki alanda da mükemmele erişen şehirler, Şehirler 4.0, yani hem sürdürülebilir olan hem de teknoloji, veri ve vatandaş katılımının kullanımında çok önde olan bağlantılı şehirler olarak tanımlıyor.

Şehir görevlileri için salgın, akıllı şehir programlarının önemini kanıtladı

Şehir liderlerinin yüzde 65’i, salgından alınan en büyük ders, akıllı şehir programlarının gelecekleri için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması oldu. Katılımcıların yüzde 43’ü, operasyonel devamlılık ve çevikliliğin önemini anlarken yüzde 37’si ise COVID-19’un temel altyapıları yükseltmek için daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini vurguladığını söylüyor.

Şehirler teknolojiye, özellikle de bulut ve yapay zeka teknolojisine güveniyor

· Şehir liderlerinin yüzde 88’i, bulut platformlarına yapılacak yatırımı, kritik olan ve olmayan vatandaşlık hizmetlerini sunmada başarılı olabilmeleri için acil bir ihtiyaç olarak tanımlıyor.

· Şehirlerin yüzde 66’sı yapay zekaya yoğun bir yatırım yaparken yüzde 80’i de önümüzdeki üç yıl içinde yapmayı planlıyor, özellikle de dijital asistan ve sohbet robotları alanlarına. Yapay zeka kullanımında Kuzey Amerika (yüzde 83) şehirleri ile küçük şehirler (yüzde 74) önde.

· Şehirlerin yüzde 31’i, dijital ikizlere yatırım yapacak – bu teknolojiye bugün yapılmakta olan yüzde 11 oranındaki yatırıma kıyasla yüzde 300 artış.

· Şehirler 4.0’ın tümü, buluta önemli yatırımlar yapmış durumda. Bildirilen ROI tahminlerine göre, Şehirler 4.0 tarafından yapılan dijital altyapı yatırımlarının ortalama getirisi, yüzde 5,74 seviyesinde.

“Daha başarılı olan şehirlerin, bulut bilişim, yapay zeka ve dijital asistanlar gibi hizmet sunumu üzerinde doğrudan etkisi bulunan gelişmekte olan teknolojilere odaklandığını görüyoruz” diyor Oracle Akıllı Şehirler Stratejisinden Sorumlu Müdür John Tuohy. Çalışanlara ve şehir sakinlerine uzaktan erişim imkanı sunulmak, iş devamlılığını sürdürmek için önemli.”

Birçok şehir siber güvenlik korkusu içinde, akıllı şehirlerin ise üst düzey bir güveni var

· Şehir liderlerinin yüzde 60’ı, finansal kısıtlamalar, daralan BT yetenek havuzu ve diğer sebeplerden kaynaklanan kırılganlıklar nedeniyle şehirlerinin başka ülkelerden veya yerel kaynaklardan gelebilecek siber saldırılara karşı güvenli olduğunu sanmıyor.

· Şehirler 4.0’ın yüzde 95’i, siber güvenliğin projenin erken aşamalarında göz önüne alınmasını sağlıyor.

· Akıllı şehir liderlerinin yüzde 95’i, siber güvenliklerine en üst düzeyde güven duyduklarını belirtirken bu oran, akıllı şehir yolculuğunda “yeni başlayanlar” olarak sınıflandırılan şehirlerde sadece yüzde 8.

İşbirliği ihtiyacı ortada ve şehir liderleri de ortaklıklara öncelik veriyor

· Şehir liderlerinin yüzde 50’si, özel veya kamu sektöründen olsun, doğru iş ortağını bulmayı şehirlerinin hedeflerine ulaşmadaki en büyük engel olarak görüyor.

· Şehirlerin yüzde 83’ü, iş ortaklarının üst düzey inovasyon imkanı sağlamasının yanı sıra emniyet ve güvenliği de (yüzde 65) güvence altına alan çözümler sunmalarını istiyor. Kuzey Amerika şehirleri (yüzde 92) ve Avrupa şehirleri (yüzde 92), inovasyona en çok değer verenler.

· Görevlilerin yüzde 79’u, akıllı şehir tekliflerini değerlendirirken en çok endişelendikleri konunun fiyat olmadığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemeye yeni başlayan şehirler (yüzde 41) ve Afrika’daki şehirler (%47), diğer bölgelerdeki şehirlere kıyasla maliyet konusunda daha bilinçli.

İngilizce olarak hazırlanan raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.