Red Hat 2018 Mali Yılı Sonuçlarını Açıkladı

Dördüncü çeyrek için toplam gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 veya sabit kurda yüzde 18 oranında artışla 772 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2018 mali yılının tamamında toplam gelir yıldan yıla yüzde 21, sabit kura göre ise yüzde 20 artışla 2,9 milyar dolar oldu. Abonelik gelirleri bu çeyrek yüzde 22, sabit kura göre ise yüzde 18 artışla 683 milyon dolara, mali yılın tamamında ise yüzde 21, sabit kura göre yüzde 19 artışla 2,6 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda ertelenmiş gelirler dengesi geçen yıla göre yüzde 25 artarak 2,6 milyar dolar oldu. İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı dördüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 14 artarak 362 milyon dolar, yılın tamamında ise geçen yıla göre yüzde 18 artışla 923 milyon dolar oldu.

Red Hat, 28 Şubat 2018’de sona eren 2018 mali yılının ve dördüncü mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor:
“Dördüncü çeyrek Red Hat için güçlü bir şekilde geride bırakıldı. Yıl boyunca her iki ana teknoloji kategorimizde de abonelik gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydettik. Bu da Red Hat’in 3 milyar dolar yıllık geliri  aşarak  bu yılı geride bırakmasını sağladı. Dijital dönüşüm ve bulut bilişim inisiyatiflerindeki rolüyle Red Hat, güvenilir bir danışman ve stratejik bir teknoloji ortağı olarak  müşterileriyle kurduğu bağı güçlendirerek geliştirmeyi sürdürüyor. Sahip olduğumuz bu konum, dördüncü çeyrekte her biri 1 milyon doları aşan anlaşmalarımızın sayısında geçen yıla göre yüzde 50 artış sağlarken, çapraz satışlar ve yüksek yenileme oranları da yükseldi.”

Red Hat Başkan Yardımcısı ve CFO Eric Shander ise, “2018 mali yılında, önceki yıl yüzde 18 olan gelir artış oranını yüzde 21’e çıkardığımız için memnuniyet duyuyoruz. Buna ek olarak, dördüncü çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performans, hizmet bekleyen işlerde şirketimizin önceki yıla göre yüzde 24 artışla yılı geride bırakmamızı sağladı. Bu işlerin yanı sıra teknolojilerimize gösterilen ilginin büyümesi, 2019 yılında da güçlü bir büyüme kaydetmemizi sağlayacak” dedi.

Gelir

Dördüncü çeyrek için toplam gelir 772 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dolar bazında yüzde 23, sabit kur bazında yıldan yıla yüzde 18 artış yaşandı. Dördüncü çeyrek için abonelik geliri 683 milyon dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla Amerikan doları bazında yüzde 22 veya sabit kur bazında yüzde 18 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu.

2018 mali yılının tamamında toplam gelir 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, dolar bazında yıldan yıla yüzde 21, sabit kur bazında da yüzde 20 artış yaşandı. Mali yılın tamamı için abonelik geliri 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla Amerikan doları bazında yüzde 21, sabit kur ölçümüyle yüzde 19 artış sağlandı. Söz konusu mali yılda toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu.

Abonelik gelirlerinde artış 

Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 510 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 17, sabit para kur bazındaysa yüzde 13 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 173 milyon dolara ulaşarak, Amerikan doları bazında yüzde 39, sabit kura göre yüzde 34 yükseldi.

Mali yılın tamamında altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 2,0 milyar dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 15, sabit para kur bazındaysa yüzde 14 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise mali yılın tamamında 624 milyon dolara ulaşarak, Amerikan doları olarak yüzde 42, sabit kura göre ise yüzde 40 yükseldi.

Faaliyet Geliri

Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak, 132 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 artarak 190 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 17,1, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 24,6 olarak gerçekleşti.

Mali yılın tamamında ise GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak, 472 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 artarak 698 milyon dolar oldu. Mali yılın tümünde, GAAP faaliyet marjı yüzde 16,2, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

Net Gelirler/Kayıplar

Dördüncü çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net kayıp 13  milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,07 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde net gelir 66 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,36 dolar olmuştu.
Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, dördüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, 167 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,91 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 110 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,61 dolar olmuştu. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine, değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

2017 mali yılının tümü için GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkelerine göre net gelir, 259 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,40 dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 254 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,39 dolar olmuştu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra GAAP dışı net gelir tüm yıl için 540 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 2,98 dolar oldu; geçtiğimiz mali yıl bu rakamlar aynı sırayla 414 milyon dolar ve 2,27 dolar olarak gerçekleşmişti.

Nakit

Dördüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 362 milyon dolar oldu. 28 Şubat 2018 itibariyle tüm mali yıl için nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar  2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28 Şubat 2018 itibariyle, mevcut hisse geri alımı onayı kapsamındaki kalan bakiye 399 milyon dolar oldu.

Ertelenmiş Gelir ve Bekleyen İşler

2018 mali yılının tümü için şirketin toplam birikmiş işlerinin değeri geçen yıla kıyasla yüzde 24 artışla 3,4 milyar dolar oldu. Burada birikmiş işlerle kast edilen, faturalandırılmış olan ve ertelenmiş gelir dahil olmak üzere feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleri ve buna ek olarak finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ama feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleridir. Mali yıl sonunda, şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 25’lik artışla 2,6 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 92 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 21 olacaktı.

Finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ve feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmelerinin payı, 28 Şubat 2018 itibariyle 775 milyon dolar fazla vermiştir, geçtiğimiz yılın (2017) sonunda bu tür birikmiş işler fazlası 650 milyon dolardı. 2019 mali yılında, faturalandırılacak toplam birikmiş işlerin payı 28 Şubat 2018 itibariyle 450 milyon dolar idi; 28 Şubat 2017’da biten mali yıl için bu fazlalık rakamı 330 milyon dolardı.

Görünüm

Red Hat’in görünümünde tüm yıl boyunca ticari şartlar ve döviz kurlarındaki durum dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

  • Gelir görünümünün 3,425 milyar dolardan 3,460 milyar dolara artması bekleniyor.
  • Tüm yıl için GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 16,6, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,9 artması bekleniyor.
  • Tüm yıl için hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP kazançlarının, kapatılmamış hisselerin 187 milyon olduğu varsayıldığında, yaklaşık 2,25 dolardan, 2,28 dolar olması beklenmektedir. Tüm yıl için hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’nin ise, kapatılmamış hisselerin 185 milyon olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 3,38 dolardan 3,41 dolar olması beklenmektedir. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 4 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 25’e işaret etmektedir.
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti yaklaşık 1,035 milyon dolardan 1,045 milyon dolara yükselmiştir.

İlk çeyrek için:

  • Gelir görünümünün 800 milyon dolardan 810 milyon dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 13,4, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 20,5 artması bekleniyor.
  • Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının, tamamen seyreltilmiş ve kapatılmamış 187 milyon hisse olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 0,42 dolar olması beklenmektedir. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise, kapatılmamış 185 milyon hisse olduğu varsayıldığında, yaklaşık 0,68 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; 4 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 25’e işaret etmektedir.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?