Marka ve Patent Vekillerine İhtiyaç Var

Patent ve marka sayısı, bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik gücü hakkında bilgi veren en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu alanda yapılan doğru çalışmalar sayesinde markalar kendilerini koruma altına alarak dünya standartlarında rekabet eder konuma geliyorlar. Patent ve marka alanında hayata geçirilen faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisi, Patent ve Marka Vekilleri tarafından gerçekleştiriliyor. Böylesi öneme sahip bu mesleği yürüten kişi sayısı ülkemizde yalnızca bin 46. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı kemal Yamankaradeniz’e göre ise ihtiyaç; neredeyse en az 2 katı.

Patent ve Marka Vekilliği; başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil etme, sınai hakların korunması için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisi olan uzman kişiler olarak tanımlanıyor. Başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu’nda temsil etme yeteneğine sahip, Türkiye’de kayıtlı bin 46 vekil bulunuyor. Oysa sürekli gelişen dünyaya ayak uydurmak adına daha çok uzman vekile ihtiyaç var. Üst uzmanlık alanı olarak görülmesi sebebiyle az bilenen bu mesleği edinmek için; TURKPATENT’in düzenlediği genel yeterlilik sınavına katılmak gerekli. Sınav 16 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek.

5 bin ila 20 bin TL arasında maaş olanağı sunuyor

Doktor, mühendis ya da öğretmen olsun 4 yılık yükseköğrenim mezunu her TC vatandaşı vekil olabiliyor. Sadece Türkiye’de geçerli marka ve patent müracaat işlemlerini değil, tüm dünya ülkelerinde bu işlemleri yürüten vekiller, yabancı dille birlikte hem Türkiye’de hem de yurt dışında geçerli olan ilgili fikri sınai mülkiyet kanunlarını bilmek durumunda. Vekiller, çalıştıkları şirketteki pozisyonlarına göre 5 bin ila 20 bin arasında maaş alabilirken, şirket sahibi olan vekiller ise yaptıkları işlem hacmine bağlı olarak yıllık ortalama 500 bin ile 600 bin TL arasında bir kazanç elde edebiliyor. Yalnız bu kazanç için en az 15 yıllık deneyim şart. Vekillik, kadınların iş hayatına daha çok katılabilmesinin önünü açıyorPatent ve marka vekilliği, ofis ortamında olmadan çalışmayı mümkün kılıyor. İnternetin olduğu her yerden çalışma fırsatı sunan meslek, özellikle kadınların iş hayatına katılabilmesinin önünü açıyor. Bu mesleği kadınların daha çok tercih etmesinin bir diğer özelliği de, bir kuruma bağlı olma zorunluluğunun bulunmaması. Vekiller kişisel olarak bağımsız vekillik de yapabiliyorlar.

“Teknolojinin hızına yetişecek vekil sayısına ulaşmamız gerekli”

Bir ülkede ancak “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları”n etkin biçimde korunması ile güçlü bir sanayinin ve sağlam bir ekonominin oluşacağını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesinde bir kalkınma düzeyine gelmesi için yıllık 25 bin ile 30 bin adet patent başvurusu yapıyor olması gerekli. Bu başvuru sayısına ulaşılabilmesi için vekillere büyük iş düşüyor. Özellikle de teknoloji şirketlerinde ve Ar-Ge merkezlerinde vekillere duyulan ihtiyaç daha fazla. Sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunması ve sanayicilerimizin, ticaret ya da araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten kurum ve kişilerin bu haklardan gerektiği gibi yararlanmalarını sağlayabilmeleri için vekiller hayati değer taşıyor. Diğer yandan, sınai hakların korunması, haksız rekabetin önüne geçilmesinin yanı sıra ülke içerisindeki ticaretin dünya standartlarına kavuşmasını ve yatırımların artmasına da öncülük etmektedir. Bu meslekteki bilinçlenme sayesinde yapılan inovasyonlar ve üretilen teknolojiler ile ortaya çıkan bir ürünün korunması mümkün. Özetle, ülkemizden dünya markaları çıkarabilmek için bu mesleği önemsemeli ve ilgi göstermeliyiz. Ben özellikle kadınlara 16 Kasım’daki sınava girmeleri için çağrı yapıyorum. Bu mesleğin bilinirliği ve gelişimi için daha çok kadın vekil olmalı” dedi.