Logo Yazılım, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde

Faaliyetlerinin odağında adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetim olan Logo Yazılım, Borsa İstanbul tarafından ilk kez hesaplanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı.

Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanları seçerek oluşturduğu ve bu yıl ilk kez hesaplanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan ilk ve tek yazılım şirketi, Logo Yazılım oldu.

Endekse, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirket seçiliyor. Bu yeni endeks ile sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak varlık sunuluyor.

Logo Yazılım’ın BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alması sektördeki öncülüğünü bir kez daha vurgularken Logo Yazılım’ın bu alandaki çalışmalarının bu gelişmede önemli bir rol oynadığını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu şunları söyledi: “Ekonomik, sosyal ve çevresel kırılganlıkların arttığı son yıllarda sürdürülebilirlik tüm şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Şirketler, finansal performansın ve yaratılan ekonomik değerin yanında Çevresel-Sosyal-Kurumsal Yönetim (ÇSY) boyutlarındaki performansını daha detaylı ölçüyor ve bu alanda gördüğü risk ve fırsatlarla beraber yarattığı bütünsel etkiyi paydaşlarına anlatıyor. Biz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı olarak küresel eylem çağrısı niteliğinde olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı önemsiyor ve aksiyonlarımızı bu amaçlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı strateji ve operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu çerçevede faaliyetlerimiz sonucu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hedefler İçin Ortaklıklar’a katkı sağlarken, ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal boyutta Nitelikli Eğitim ile Eşitsizliklerin Azaltılmasına hizmet eden çalışmalar yürütüyoruz.”

Logo Yazılım’ın sunduğu çözüm ve hizmetlerle, kendi ekosistemine ve dolayısıyla Türkiye’nin bilişim ekosistemine ekonomik ve finansal sürdürülebilirlik odağının ilerisinde fayda sağlayarak, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarına hizmet ettiklerini kaydeden Koyuncu; “Sürdürülebilirlik yaklaşımımız gereği topluma, çevreye ve geleceğe yatırım yapmayı, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ekosistemimizin sürdürülebilir dönüşümüne kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurumsal iş uygulama yazılımları sunan bir şirket olarak, işimizin doğası gereği ekonomik ve toplumsal kalınmayı destekliyor ve şirketlerin çevresel etkisini azaltmasında etkili oluyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimizin verimliliğini artırıyor, izlenebilirlik sağlayıp kayıplarını, doğal kaynak tüketimini ve çevresel etkilerini azaltmalarına destek oluyor. Bununla beraber risk yönetimini iyileştiriyor ve ayrıca çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmalarını sağlıyor” dedi.

Logo Yazılım, Türkiye kurumsal uygulama yazılımı pazarında en çok müşteriye sahip firma olarak ilk günden bu yana Kurumsal Yönetim’in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk temel ilkelerine dayalı bir şekilde faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar ve sürdürülebilirliğin farklı boyutlarındaki performansıyla sektörüne öncülük ediyor. Logo Yazılım, bu alandaki çalışmalarını ve performansını tüm paydaşlarına daha etkin bir şekilde anlatabilmek üzere son iki yılı entegre sürdürülebilirlik raporu olmak üzere dört yıldır sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?