Kurumsal Açık Kaynak, Kurumları Modernleştiriyor

Red Hat’in sponsorluğunda Illuminas tarafından gerçekleştirilen ve 950 BT liderine sorulan çeşitli soruların cevaplarından yola çıkılarak hazırlanan Kurumsal Açık Kaynağın Durumu isimli raporundan ek bulgular yayınlandı.

Red Hat, teknoloji dünyasında gün geçtikçe etkisini artıran açık kaynak yazılımlarının kurumlar tarafından nasıl karşılandığını belirlemek için Illuminas’ın hazırladığı ve 950 BT liderinin katıldığı Kurumsal Açık Kaynağın Durumu raporundan önemli bulgular paylaştı. Rapora göre kurumlar BT altyapılarını modernleştirmek, dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek, uygulamalarını entegre etmek, modernleştirmek ve geliştirmek için açık kaynağı kullanıyor. Aynı zamanda DevOps da şirketlerin açık kaynağı tercih etmesindeki önemli sebeplerden biri olarak dikkat çekiyor. Kodların güvenliği, destek seviyesi ve uyumluluğu da kurumların açık kaynağa yönelik çekimser bir tavır sergilemesinin arkasındaki sebepler olarak öne çıkıyor.

Özellikle açık kaynağın kurumlar için stratejik bir öneme sahip olup olmadığını ele alan araştırmaya göre katılan BT liderlerinin yüzde 45’i web sitesi geliştirmede, yüzde 43’ü bulut yönetim araçlarında, yüzde 42’si büyük veri, analitik ve güvenlikte, yüzde 41’i veri merkezlerinde ve yüzde 38’i de web sunucularında açık kaynağı tercih ediyor.

Aynı zamanda BT liderlerinin yüzde 53’ü açık kaynağı BT altyapılarını modernleştirmek için kullanıyor. Ardından yüzde 43 ile uygulama entegrasyonu ve uygulama geliştirme, 42 ile dijital dönüşüm ve uygulama modernleştirme ve son olarak da yüzde 40 ile DevOps süreçleri geliyor.

Öte yandan açık kaynağı kullanmaktan çekinen firmalar da mevcut. Yüzde 38 ile kod güvenliği en yaygın sebep olurken, yüzde 35 ile destek seviyesi ve uyumluluk endişeleri de kod güvenliğinin arkasından geliyor.

Konteyner kullanımı da incelendiğinde, BT liderlerinin yüzde 67’si gelecek 12 ay içerisinde konteyner kullanacağını belirtiyor. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ise lisanslı yazılım kullanımının iki sene içerisinde yüzde 55’ten yüzde 41’e inmesi, açık kaynak kullanımının da yüzde 26’dan yüzde 36’ya yükselmesi bekleniyor.

Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin, paylaştıkları yeni bulgulara dair şunları söyledi: “Açık kaynağın konteyner gibi gelişmekte olan açık kaynak teknolojileriyle bağlantısı olan alanlarda kullanımının artmasını bekliyoruz. Ancak günümüzde bulut, güvenlik, yönetim, analitik ve depolama gibi eskiden lisanslı uygulamaların yer aldığı kategorilerde de kendisine yer edindi. Açık kaynak aynı zamanda dijital dönüşüm gibi kurumları kökten değiştiren girişimlerde de tercih ediliyor. Bu sırada güvenlik de hala açık kaynağa yönelik endişelerden birisi. Kurumsal açık kaynak kodlarını güvenlik sorunlarını gideren otomatik araçlar sunan güvenilir bir kaynaktan alarak bunun üstesinden gelmek mümkün.”