Konaklama Sektöründe Yapay Zeka Raporu Yayımlandı

Son yıllara damga vuran teknolojilerden biri olan yapay zeka, her ölçekten işletmeyi ve farklı sektörleri dönüştürmeye başladı. Konaklama sektörü de yapay zekanın kullanım alanı bulduğu sektörlerden biri oldu. Yeni yayımlanan Konaklama Sektöründe Yapay Zeka başlıklı rapor, yapay zekanın konaklama işletmelerinde gelir ve verimlilik artışında önemli rol oynadığını ortaya koydu.

ChatGPT, Midjourney, DALL-E gibi çözümlerle son kullanıcıya ulaşan, tavsiye ve tahmin sistemleri gibi arka plan çözümleriyle pek çok insanın günlük yaşamını kolaylaştıran yapay zeka teknolojileri, son yılların en çok yatırım alan teknoloji alanlarından biri oldu. Stanford Üniversitesi’nin tahminleri yapay zeka yatırımlarının son 10 yılda önemli bir artış gösterdiğini ve 2022’de toplam yapay zeka yatırımlarının 91,4 milyar doları seviyesinde gerçekleştiğini gösterirken, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkisini ve yapay zekaya dair gelecek senaryolarını değerlendiren sektörel içgörü raporları da yayımlanmaya başlandı. Finans, iş geliştirme, franchising ve marka/pazarlama yönetimi alanlarında küresel ölçekte strateji hizmetleri sunan profesyonel yönetim danışmanlığı şirketi Branchout Türkiye, WeBee işbirliği ve Özyeğin Üniversitesi’nin akademik partnerliğinde hazırlanan Konaklama Sektöründe Yapay Zeka Raporu ile yapay zekanın otelcilik ve konaklama endüstrilerindeki etkilerine ışık tuttu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Branchout Türkiye Kurumsal Finansman ve Strateji Lideri Kürşat Doğan, “Bileşenlerinden olduğumuz Hotel Tech Insight’ın Konaklama Sektöründe Yapay Zeka Raporu, mevcut yapay zeka uygulamalarını, konaklama sektörüne etkilerini, uygulama aşamasında karşılaşılan risk ve zorlukları kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alıyor. Yapay zekanın işletme performansına etkileri, üretken yapay zekanın kullanım örnekleri, potansiyel riskler, zorluklar ve uygulama örnekleri ayrıntılı bir biçimde değerlendiriliyor” dedi.

İşletme gelirleri 3 kat artıyor

Konaklama Sektöründe Yapay Zeka başlıklı Türkçe raporda, Forrester tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya referans verilerek, yapay zeka uygulamalarının konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gelirlerini 3 kat artırdığına dikkat çekildi. Potansiyel misafir yaratma ve satış verimliliği gibi başlıklarda da yüzde 25 ve üzeri katkı bulunduğu tespit edilen yapay zekanın, özellikle pandemiyle istihdam kayıpları yaşayan sektörün işgücü açığına çözüm olarak da görüldüğü belirtildi. Raporda, 1.420 bilgi teknolojileri yöneticisiyle yapılan bir araştırma hatırlatılırken, neredeyse dört yöneticiden üçünün, konaklama sektöründe iş stratejilerine yapay zekanın öncülük ettiğini söylediği ifade edildi.

Konaklama sektöründe yapay zekaya duyulan ilginin son yıllarda önem kazandığını ve bu alanda çalışan girişim sayısının da arttığını belirten Branchout Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejileri Lideri Şeyma Tigin Doğan, “Birden fazla hizmetin bir arada sergilendiği, misafir memnuniyetinin ön planda olduğu ve rekabetin işletme performanslarına yön verdiği konaklama sektörü, inovasyon ve teknolojiye uyum sağlamalı. Yapay zeka temelli sistem ve uygulamalar, kişiselleştirilmiş hizmetlerden çözüm odaklı misafir ilişkilerine, bina ve tesis yönetimi verimliliğinden gelir ve maliyet optimizasyonuna, pek çok alanı etkileyebiliyor. Tam da bu sebepten yapay zeka, konaklama sektörü yöneticilerinin gelecek on yıldaki ajandalarında önemli bir yere sahip olmalı” diye konuştu.

Operasyonu, pazarlama çalışmalarını ve misafir deneyimini iyileştiriyor

Konaklama Sektöründe Yapay Zeka başlıklı raporda, yapay zekanın gelir yönetimini, otel operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini, misafir deneyimini, insan kaynakları ve işgücü yönetimini etkileyebileceği de temel faydalar başlığı altında sıralandı. İşletmelerin yapay zekayla geçmiş verileri analiz ederek talep tahminleri oluşturabilmesi, dinamik fiyatlandırmayla her oda için en uygun fiyatı belirleyebilmesi gibi özellikler vurgulandı. Sohbet robotları ve sanal asistanlarla misafirlerin talep ve sorularına yanıt verme olanağı da sunabilen yapay zekanın, oda sıcaklığı, aydınlatma, güvenlik gibi değişkenleri takip etmek için de kullanılabileceği belirtildi. Operasyonların yanı sıra pazarlama faaliyetlerine de katkıda bulunması beklenen yapay zekanın tüm bu faydalarıyla misafir deneyimini iyileştireceği kaydedildi.

Konaklama sektörünün çoklu satış kanalları ve farklı hizmet modelleri sayesinde büyük çaplı bir veri setine sahip olduğunu dile getiren WeBee Ceo’su Dr. Özgür Zan, “Veri odaklı bir çağda rekabetin anahtarı karar alma süreçlerini veriye dayandırmaktan geçiyor. Yapay zeka bu büyük hacimli veriyi işlemek ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirmek konusunda insan kabiliyetlerinin çok ötesinde yetenekler sunuyor. Bu yetenekler, konaklama sektörünün her alanını iyileştirme potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Tüm sektöre faydalı olmasını dileriz”

Yapay zekanın konaklama sektöründe kanal öngörüsü geliştirme, marka itibar yönetimi, robot concierge, sohbet botları ve sanal asistanlar gibi kategorilerde uygulama alanları bulduğunu Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. H. Kader Şanlıöz Özgen, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Dünyada ağırladığı turist sayısı bakımından ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye, veri işleme kapasitesi, kararlılık ve hız gibi özellikleriyle öne çıkan yapay zekanın potansiyelini kullanarak turizm gelirlerini artırma ve önemli bir rekabet avantajı elde etme şansına sahip. Hotel Tech Insight olarak yapay zeka konulu bu ikinci raporun, sektördeki tüm ilgililer için yararlı ve yol gösterici olmasını diliyoruz.”

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?